הישות החיה של האנתרופוסופיה – 05

הישות החיה של האנתרופוסופיה – 05

הישות החיה של האנתרופוסופיה וטיפוחה

רודולף שטיינר

18 מכתבים ומחשבות מנחות אל החברים

20.01.1924 – 10.08.1924

GA26 דורנאך

תרגום מאנגלית: עלי אלון

עריכה ותיקונים: דניאל זהבי

תיקונים: דליה דיימל

הספר יצא בהוצאת חירות – ראו כאן

מכתב 5     17.2.1924

מחשבות אנתרופוסופיות מנחות

בעתיד יימצא בטורים אלה משהו מהטבע של ‘שורות מנחות’ או ‘מחשבות מנחות’ אנתרופוסופיות. הללו יכילו בהן עצה לגבי הכיוון שעשויים יהיו לתת חברי ההנהגה להרצאות ולדיונים בחוגים השונים. מדובר על התנופה והעצה שעל רצון הגיתהאנום לתת לחברה כולה. לא תהיה בזה כל התערבות בעצמאותם של חברי הנהגה אינדיבידואלים. אנו נתפתח באופן בריא אם החברה תיתן יד חופשית לחומר המהותי שחברי ההנהגה עשויים להגיש בכל החוגים השונים. דבר זה יעשיר ויגוון את חיי החברה, ויאפשר את התהוותה של מודעות אחידה בחברה כולה. מודעות זו תתגשם אם היוזמות והרעיונות הבוקעים ועולים במקומות שונים ייוודעו בכל מקום ומקום. על כן נסכם בטורים אלה בקטעים קצרים את התיאורים ואת קווי המחשבה הנמסרים על ידי בהרצאותיי לחברה בגיתהאנום. אני מתאר לעצמי שהללו המרצים או מנחים את הדיונים בחוגים יוכלו ליטול את הניתן כאן כקווים מנחים עימם יהיו רשאים לקשר באופן חופשי את מה שיש להם לומר. דבר זה יתרום לאחדות ולשלמות האורגנית של פעילות החברה מבלי שתצוץ בעיה כלשהי של כבילות.

אם, כתגובה כנה, חברי ההנהגה ידווחו לוועדה הפועלת בגיתהאנום הן על התוכן והן על אופן נתינת הרצאותיהם והפעלת המאזינים להם, דבר זה יהיה פורה לחברה כולה. אכן רק אז אנו נתפתח מערב רב של חוגים נבדלים לחברה שבה תכולה רוחית של ממש.

הקווים המנחים שניתנים כאן בכוונתם להציע נושאים לעיון ודיון. נקודות מגע, ללא ספור, תימצאנה בספרים ובסדרות הרצאות אנתרופוסופיות כך שהנושאים, שייעשו ברי-גישה, יהיו ניתנים להרחבה וניתן יהיה למקד את הדיונים בחוגים.

כשיבקעו ויעלו רעיונות חדשים בין חברי ההנהגה בחוגים השונים יוכלו גם הללו לבוא במגע עם ההצעות שנשלח מהגיתהאנום. וכך נספק תכנית עבודה פתוחה לכל הפעילות הרוחית בחברה.

כמובן, פעילות רוחית יכולה להתהוות אך ורק על ידי ביטוי חופשי מצדם של האינדיבידואלים הפעילים ולעולם אל לנו לחטוא כנגד אמת זו. לא יהיה צורך לחשוש מכך כאשר קבוצה אחת או חבר בקרב החברה, יפעלו בהרמוניה נאותה עם זולתם. אך אם שיתוף פעולה אינו מתאפשר – יישאר תכופות הקשר של האינדיבידואל או החוגים אל החברה דבר חיצוני לחלוטין בה בשעה שלמעשה עליו להיות מורגש כהוויית מציאות פנימית.

אין להרשות שבקיומה של החברה האנתרופוסופית ישתמש פרט זה או אחר כהזדמנות לומר את מה שברצונו לומר באופן אישי בכוונה זו או אחרת. על החברה להוות מקום בו מטופחת אנתרופוסופיה לשמה. כל מה שאיננו אנתרופוסופי יכול ככלות הכל להתנהל מחוצה לה. החברה איננה קיימת למטרות חיצוניות.

אין זה עוזר לנו שבמספר השנים האחרונות מביאים חברים שונים אל החברה את רצונותיהם האישיים משום שחושבים הם שעם התרחבותה תֵעשה היא לשדה פעולה הולם להם. ייתכן ותישאל השאלה: מדוע לא יתייצבו כנגד דבר זה בתקיפות נאותה? אילו נעשה כדבר הזה, כי אז היינו שומעים עתה בהיאמר מכל הכיוונים: “אילו היינו פוסעים בעקבות היוזמה שנתהוותה בזמנה בחוג זה או אחר כי אז היינו מרחיקים לכת מאד היום”. ובכן נתהוו מכך דברים רבים שסופם היה רע ומר וכתוצאה מהם אך נסוגנו לאחור.

אך עתה די בכך. ההתפרצויות שניסיונות אינדיבידואלים בחברה חפצו להלעיטנו בהן התחסלו. אסור שדברים כאלה יחזרו ללא קץ. בוועד הפועל בגיתהאנום, בראשותנו גוף שבכוונתו לטפח את האנתרופוסופיה עצמה, והחברה חייבת להוות אירגון של ישויות אנושיות שלנגד עיניהם אותה מטרה ואשר הן נכונות להחדיר בהן תמימות דעים חיה עם הוועד הפועל בהגשמת המטרות. אל לנו לחשוב שנוכל להגיע לאידיאל שלנו בחברה מיום למשנהו. אנו זקוקים לזמן וגם לסבלנות. אם אנו מדמים לעצמנו שהמצוי בכוונותיו של כנס חג המולד יוכל להתבצע במשך מספר שבועות – הרי שדבר זה נזק רב בו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *