החברה האנתרופוסופית ובית הספר של מיכאל, בשנים 2013 עד 2023-24

החברה האנתרופוסופית ובית הספר של מיכאל, בשנים 2013 עד 2023-24

החברה האנתרופוסופית ובית הספר של מיכאל, בשנים 2013 עד 2023-24

ביחס לביטוי האתרי של האנטי-כריסט והתגשמותו הגופנית של אהרימן

14.8.2012

מאת אדריאנה קוליאס

Adriana Koulias ©

תרגום מאנגלית לעברית על-ידי בן-ציון פורת

בהסכמת ובברכת המחברת.

תיקונים: דניאל זהבי

חברים יקרים,

לאחרונה חקרנו בשתי הרצאות את הקרב של מיכאל עם מלאכי האפלה, נפילתם והשפעותיה על האנושות ועל המלאכים שלנו וישויות היסוד-האלמנטליות.

ההרצאה הבאה מהווה המשך של החקר הזה עם דגש מיוחד על השתקפותו החשובה בת 100 השנים של הקרב הזה, של הניצחון והנפילה, כקרש-קפיצה להבנת המשימה שלפנינו בשנים 2013 – 2023-24 והאתגרים של הביטוי האתרי האפשרי של האנטי-כריסט והתגשמות צפויה של אהרימן.

הרשו לי רק לומר שמטרתי היא לא להרשים אתכם עם מספרים וצורות (זה לא צד חזק שלי באמת!). אני מודעת היטב לכך שניתן לכופף תאריכים ומספרים כדי להשיג כל השפעה רצויה אך במחקר הנוכחי השתמשתי בכלל התנהגות שנתן רודולף שטיינר לחישוב חזרות, השתקפויות או חזרות מסכמות:

“במבנה העמוק יותר של האירועים כפי שהם נמשכו אנו עשויים לגלות חזרה על מה שקדם להם … אם נתייחס לשנה 1879 [כאל ציר], אנחנו יכולים להמשיך עד שנת 1880, או שאנחנו יכולים לשוב לשנת 1878. אם נמשיך לשנת 1880, אנחנו צריכים להתבונן במבנה הרוחני העמוק יותר של אותה שנה, כי מה שקרה בשנת 1878 עדיין פעיל בתוכה; מאחורי האירועים בשנת 1880 ניצבים ככוחות פעילים האירועים של שנת 1878 … בהתחלה מאירוע היסטורי חודר, תמצאו את האירוע הרוחני המתקדם חוזר על עצמו באירוע שלאחר מכן.”[1]

כך שלפני שנתחיל לשקול את החזרות העוקבות האלה הבה ונסכם את ההרצאות האחרונות שלנו!

בשתי ההרצאות האחרונות שניתנו בחודש יוני השנה חקרנו את המלחמה בשמיים בין מיכאל וצבאותיו לאהרימן וצבאותיו. רודולף שטיינר מספר לנו שהמלחמה הזו החלה בסביבות שנת 1840 והסתיימה בחג מיכאל בשנת 1879 ולכן נמשכה כשלושים-ותשע שנים.

באמצעות שימוש בחוק שלו, הוא אומר, שאם אנחנו עושים את 1879 לשנת הציר אנו מוצאים את שנת 1918 כהשתקפות של שנת 1879, 39 שנים קודם לכן, וגם את השיא של מה שהחל, בשנת 1840 אשר היה 39 שנים לפני כן. אז יש לנו את שנת 1840 כדחף הראשוני, שנת 1879 כשנת הציר, והשתקפותה בשנת 1918 המהווה את שיאו של מה שהחל בשנת 1840.

נשוב לקרב הזה שהתפתח בין מיכאל ארכנגל השמש הגבוה ביותר, למלאכים המפגרים שהייתה להם היכולת להיות ארכי-מלאכים אבל הם נותרו ברמה של מלאכים.[2] זה לא התרחש רק באופן מקרוקוסמי בתחום האסטרלי, אלא גם באופן מיקרוקוסמי בתחום של הגוף האסטרלי של בני אדם, כפי שכבר גילינו.

בשנת 1879 מיכאל ניצח והצליח להשליך את המלאכים האהרימניים מהעולם האסטרלי ומהגוף האסטרלי של בני האדם, לגרש אותם לתחום האתרי ולגוף האתרי. כך שאנו יכולים לומר שהמלאכים הללו נפלו מאזור המוח והחושים, הביטוי הפיזי של הגוף האסטרלי, אל אזור הדם והלב הביטוי הפיזי של הגוף האתרי. אנחנו כבר דנו בהרצאה האחרונה בכך שהגוף האתרי קשור לזיכרון, מה שמאפשר לחשיבה להתרחש בתוך הנפש השכלית ולכן, בחיי החשיבה. זה האיץ את המטריאליזם המוביל לשעבוד של הנפש והרוח באמצעות חשיבה מופשטת, מתה, ואנחנו יודעים שבימינו הטכנולוגיה, המלחמה והחיים הפוליטיים כולם משקפים את הניכור הזה של הנפש מהרוח.

רודולף שטיינר מציין בפרט את שיאו של מה שהחל בשנת 1840 בעליית הבולשביזם בשנת 1818 מאחר ואלו היו הדחפים היורדים אל האדמה מהקרב של אהרימן עם מיכאל שנתנו את ההשראה לקרל מרקס לכתוב את המניפסט הקומוניסטי שלו בשנת 1848. הקומוניסטים בעצמם אמרו, “רוח בלהות שקועה בהרהורי דיכאון מעל אירופה, רוח הרפאים של הקומוניזם”.

חשוב מאוד לזכור את זה בעיון שלנו מאוחר יותר בסורת וההתגלות שלו, כי זה מצביע באופן ישיר על ישויות בשם רוחות רפאים (spectres), אשר רודולף שטיינר קובע שהן היפרדות של גופים אתריים אנושיים בשל תנאים חברתיים ופוליטיים רעים.

עם זאת, ישנם שני צדדים לכל מטבע! לנפילת המלאכים היה גם היבט חיובי. הקרב שניטש במשך שלושים-ותשע שנים הביא לניצחון של מיכאל שהתקדם למעלת ארכאי, מה שנתן לו את האפשרות לקחת על עצמו את המשימה ולהיות רוח הזמן בתקופה הפוסט-אטלנטית החמישית שלנו. פירוש הדבר היה גם שאינספירציות חדשות הצליחו להגיע אל נפש האדם מעולם הרוח, דרך השער של הגוף האסטרלי שלנו – הראש והחושים. הן היו יכולות להיכנס לנפשות אנושיות מבלי להיות מואפלות על-ידי השפעת הרוחות המפגרות ויצרו את האפשרות ללידת אנתרופוסופיה לתוך העולם, כלומר, עבור הקמת החברה האנתרופוסופית בשנת 1913, אשר סיפקה לבני האדם ‘תכנית-אדריכלית’ עבור גאולת המטריאליזם באמצעות חשיבה ההופכת לרוחנית אשר מובילה לאיחוד הנפש עם הרוח.

כך יש לנו השפעה דו-צדדית של המלחמה שהסתיימה בשנת 1879:

• השראה אהרימנית: נכנסה לתוך הדם, מובילה אל חומריות של הנפש וחיי התרבות באמצעות חומרנות של החשיבה, אשר קושרת את הנפש לחומר.

• השראה מיכאלית: נכנסה לעצבים והחושים, מובילה להתעלות לרוח של הנפש וחיי התרבות באמצעות התעלות לרוח של החשיבה, אשר משחררת את הנפש מהחומר.

השנה (2012), היא לא רק השתקפות בת 100 שנים של שנת 1912 כאשר האנתרופוסופיה נוסדה, אלא שזהו גם הסף של השתקפות בת 100 השנים של ההכנה של האנתרופוסופים על-ידי רודולף שטיינר לאירוע מיוחד. הביאה השנייה של עמנואל, הביטוי האסטרלי בעולם האתרי, אשר נזרעה כאשר הוא התגשם לראשונה לתוך האבולוציה האנושית בנקודת מפנה הזמן בארץ-ישראל. הוא הגיע לאדמה על מנת לאזן את שתי ההתגשמויות האחרות.

רודולף שטיינר אומר לנו כי שלוש פעמים באבולוציה אנושיות שאירעה לאחרונה ניתן לראות התגשמויות של ישויות גבוהות:

 1. באלף השלישי לפני הספירה הייתה התגשמות של לוציפר בסין, ככול הנראה כהואנג די הקיסר הצהוב.[3]
 2. בנקודת מפנה הזמן בארץ-ישראל הייתה ההתגשמות של הישות העליונה של השמש, עמנואל.
 3. בימינו, באלף השלישי לאחר מותו של ישוע על הצלב בגולגולתא אנחנו צופים בהתגשמות של אהרימן במערב, כנראה באמריקה.

ציר נקודת המפנה בזמן.

ההתגשמות הלוציפרית הביאה הרבה לאנושות אשר היה דרוש להתפתחותה, כדוגמת הרפואה, תעשיית המשי, הכתיבה וכו’. גם ההתגשמות של אהרימן תהיה חשובה לאבולוציה האנושית אבל מה שכל אחד מהם מביא יהיה רק ​​צד אחד של דואליות, כמו ראש וגפיים, אם עמנואל לא היה יורד להביא את האיזון של האמצע – הלב.

לידה ומוות – הכפילות הגדולה.

רודולף שטיינר אומר לנו שבתקופה הלמורית, לוציפר היה אחראי לנפילת הרוח האנושית לתוך הגוף הפיזי, ולכן, לתוך הזרם של התורשה, הזרם של לידה ומוות. זה נהיה קשור, ככל שהזמן התקדם, לרעיון המוסריות – החטא הקדמון. הישות האנושית הייתה אמורה להיוולד מתוך חטא עם נטייה לרוע. לוציפר היה לכן, אחראי לצורך של התגלות העובדה העל-חושית עלי אדמות – המסתורין של לידה ומוות, אשר מקורה בעולם הרוחני.

מאז, רצונו של לוציפר הוא לעורר השראה בבני האדם להתרומם אל מחוץ לגוף הפיזי בטרם עת, למות לעולם, תוך כדי עקיפת מהלך הדברים הרגיל של התפתחות, והימנעות לגמרי מזרם התורשה כדי להפוך למלאכים קודם זמנם, לא-חופשיים.

זה היה בתקופה האטלנטית כאשר אהרימן הגיע לפסגת חשיבותו בהיסטוריה העולמית ומאז אותה התקופה הוא כבר עובד לקראת ההתגשמות שלו, בתחילת האלף השלישי לספירה. התגשמות של לוציפר כקיסר הצהוב הועילה להתפתחות בני האדם, אבל התגשמותו של אהרימן גם אם יש בה צורך, תהיה מסוכנת יותר. אהרימן הוא אדון המוות ורצונו הוא לעשות את החשיבה האנושית לחומרנית-מתה עד כדי כך שהנפש הופכת להיות כבולה אל הגוף הפיזי והאדמה המתממשת לתמיד, לקרוע ביעילות את בני האדם מביתם הרוחני – כמו צורת אלמוות אהרימנית. זה לא יותר מאשר מוות רוחני.

ההתגשמות שלו במישור הפיזי תגביר את השפעתו ורבים ייפלו לאחיזתו בלא יודעין, כי השפעותיו פועלות בהיבט הלא מודע של האדם כפי שלמדנו בשתי הרצאותיי האחרונות. זה יעבוד בחשיבת האדם דרך הגוף האתרי, שבו האדם אינו מודע.

משהו היה חייב לקרות כדי ליצור איזון בין שני הקצוות הללו וכדי להציל את מסתורין החיים והמוות עבור בני האדם לקראת ההתגשמות של אהרימן. עמנואל נולד לתוך האבולוציה בעולם כדי למות מוות ארצי וכדי להתגבר על המוות באמצעות לידה גבוהה יותר אל תוך רוח, לזרוע את היכולת עבור כל בני האדם לעשות את אותו הדבר.

עמנואל הישות השנייה של השילוש, הבן/ישות השמש, נבחר לרדת בהדרגה לאדמה ולהיכנס באמצע תקופת התודעה הפוסט-האטלנטית הרביעית כדי להביא לאיזון ולהציל את מסתורין הלידה והמוות, כי זה היה בזמן שבו המיסטריות האלה נפלו לניוון הגדול שלהן, מאיימות לגרום לניכור לנצח של בני האדם מן האמת של העולם הרוחני. עמנואל עשה שלושה דברים:

 1. ה’אני’ של עמנואל נולד לתוך הנפש והגוף המוכנים של ישוע מנצרת בארץ-ישראל באמצעות הרוח, במה שניתן לכנות לידת בתולה על-חושית. בכך הוא הציל את היכולת עבור כל בני האדם להתרומם מתוך הזרם של התורשה, באמצעות הכוח של ה’אני’ שלהם והקשר שלהם לרוח (רוח הקודש) – מאנאס – רוח עצמות.
 2. האני של עמנואל חי אז בגוף הפיזי של האדם, זורע את היכולת לכל בני האדם לשכן בהם ה’אני’ של עמנואל (הבן/שמש) – רוח חיים – בודהי.
 3. ה’אני’ של עמנואל מת מוות על-חושי על הצלב בגופו של ישוע מנצרת כדי להציל את הגוף הפיזי המקורי (אב) אשר במקורו נועד לבני האדם לפני הפיתוי הלוציפרי, באמצעות תחיית הגוף הפיזי שלו בחזרה למצב האתרי, וכך זרע את היכולת לכול בני האדם להפוך לרוחניים או לרומם את גופם הפיזי – אטמה – אדם הרוח.

אפשר לומר שדרך עמנואל ‘הלב השמשי’ של הקוסמוס, מלכות השמיים נכנסה לאבולוציה של העולם נושאת אהבה המסוגלת לרומם לידה ומוות לתחום היאה להם – העולם האתרי; אהבה המסוגלת להקריב את הקיום השמיימי שלה למען גאולת החטאים והעוולות של העולם.

במותו על הצלב חיבר עמנואל את רוחו לאבולוציה של האדמה לכל הזמנים שיבואו בעתיד כתמיכה לבני אדם, לא רק נגד ההתקפות המתמשכות על-ידי לוציפר ואהרימן, אלא גם בגלל הפלישה של ישות אחרת, ישות שהשפעתה הורגשה מאוחר יותר מתקופות למוריה או אטלנטיס.

הישות הזאת אינה שייכת למערכת השמש כמו לוציפר ואהרימן, אלא שהיא ‘התגנבה’ לתוך האבולוציה של העולם באמצעות זיקתה למערכת השמש הקדומה ולקיריוטטס על השמש במיוחד. התנגדותה לאבולוציה בעולם עשתה אותה ליריב הגדול והחזק ביותר של עמנואל. זהו דמון השמש, הצל של עמנואל – האגו השוכן באנטיכריסט שתכניותיו הן להחליף את עמנואל בתור אל.

הבה ונבחן זאת מקרוב ואת התקפותיו על האבולוציה בעולם.

יוחנן האפוקליפסט, קורא לישות הזאת החיה בעלת שתי הקרניים והוא נותן לנו את שמה מקודד במספר 666 אשר – כאשר המספר מפוענח באמצעות הנוסחה הקבלית הנקראת גימטריה – זהו המספר המתאים לשם סורת. רודולף שטיינר אומר לנו שהישות הזאת סורת למעשה מנסה להתגשם לתוך העולם האתרי כבר מאז שנת 666, שהיא ההתגלות הראשונה של המספר הקשור לדמון האהרימני הזה. זו הייתה השנה שבה הוא עבד עם עוצמה מיוחדת באקדמיית גונדישאפור במערב איראן (הרצאות הקארמה כרכים ד’-פרק 3, ה’-1, ח’-6 – המתר’).[4] מטרתו הייתה, באותו הזמן, להעניק בטרם עת לבני אדם את מה שהוא פיתח כבר, את נפש התודעה. בזמן ההוא האדם חווה את התודעה שלו/שלה בנפש השכלית. כניסת ידע ההולם את נפש התודעה לנפש השכלית הייתה מובילה לאסון.

“באותה התקופה – 666 שנים לאחר הולדת ישוע – היה צריך לקרות משהו, אבל זה לא התרחש. מהי הסיבה לכך שזה לא קרה תשמעו עכשיו. בשנת 666 יכולה הייתה לבוא – באופן גלוי עבור אנשים רגילים, במיוחד עבור אנשי המערב – ישות חשובה אשר לא הייתה נכנסת למישור פיזי, אבל הייתה גורמת לכך שתיתפס בבירור על-ידי האנושות אפילו בדרך חיצונית, כך האנושות הייתה הופכת לקורבנה … הכוונה של הישות זו, סורת, החיה – אשר פיתחה באופן מלא את נפש התודעה, בעוד שהאדם הגיע רק לגיל של הנפש האינטלקטואלית או הנפש השכלית – הייתה להעניק בטרם עת לבני אדם את כל ההישגים הנפשיים-רוחניים אשר לא ניתן להשיגם באמצעות הנפש השכלית או האינטלקטואלית, ונמצאים רק בהישג-ידה של נפש התודעה.”[5]

מדוע זהו דבר רע להעניק לנפש השכלית הישגים נפשיים השייכים לנפש התודעה? אפשר לקרוא לנפש התודעה הנפש ‘המוסרית’ – הנפש המקיימת קשר עם האגו הגבוה, הרוח. ההתקדמות אשר סורת עורר לה השראה בנפש השכלית הייתה מסוכנת משום שברמת הנפש השכלית, הנפש לא הייתה קשורה עדיין לרוח, ולא הייתה לה היכולת להבחין בהשפעותיהן המוסריות של ההתקדמויות האלה כדי להשתמש בהן בתבונה. אנחנו יכולים להשוות את זה לנתינה לנער מתבגר, עם חוסר התבונה וחוסר היציבות הרגשית שלו/שלה, נשק להשמדה המונית. על-ידי הענקת ההתפתחויות הללו טרם זמנן, סורת קיווה לטפח בבני אדם נפש תודעה חומרנית מעל ומעבר ומנוכרת מהרוח והמוסר.

הניסיון הזה לא הצליח כי עמנואל נכנס עם ה’אני’ המקרוקוסמי שלו לתוך האבולוציה האנושית ומת מוות ארצי להצלת הקשר האנושי עם הרוח, כפי שאמרנו, אבל הוא היה צריך למות 333 שנים מוקדם יותר ממה שנועד לכך על מנת להשיג זאת. מה זה אומר?

רודולף שטיינר אומר לנו שבלי אהרימן ולוציפר, אמצע תקופת התרבות הרביעית היה צריך להיות שנת 747. בגלל אהרימן ולוציפר בשנת 747 רק החלה תקופת הנפש השכלית והסתיימה בשנת 1413. פירוש הדבר הוא שמלכתחילה עמנואל נועד לרדת לאדמה בשנת 333, אשר הייתה אמורה להיות באמצע התקופה הפוסט-אטלנטית הרביעית. אבל, בגלל ההתקפה הצפויה של סורת בשנת 666, היה על עמנואל לשנות כביכול את ‘תכניותיו’ ולרדת לאבולוציה אל האדם 333 שנים מוקדם יותר, כדי לספק את האיזון ולמנוע מסורת לטעון לאלוהות.

“אבל המטרה של סורת שקיווה להתערב בשנת 666 הייתה לעשות את עצמו אל. הוא אמר: ‘יבואו בני אדם שכבר לא יפנו את מבטם אל הרוח – הרוח לא תעניין אותם. אני אדאג לכך (והוא גרם לכך בפועל) שבשנת 869 תתקיים מועצה בקונסטנטינופול אשר בה הרוח תבוטל. בני אדם כבר לא יהיו מעוניינים ברוח; הם יפנו את תשומת לבם לטבע ויעצבו מושגי רפאים של הטבע. ואז אעשה משהו שבני אדם לא ישימו אליו לב, כי הם לא יכירו את עצמם כבני אדם אמיתיים, אלא רק כרוחות רפאים. אני אשיג שליטה מלאה על נפש התודעה. אני אגרום לבני אדם ללכת בדרך הלא הנכונה ביחס לטבע שלהם; אני אתן להם להמשיך לתפוס רק את רוחות הרפאים של עצמם ואז אשפוך את כול החוכמה של נפש התודעה לתוך הנפש השכלית או האינטלקטואלית שלהם. אז יהיה לי אותם – אז אתפוס אותם’.”[6]

חומרנות כזאת הייתה עוקרת מהשורש כול אפשרות לתודעה של הרוח בשנים הבאות והתפתחות בעתיד של רוח העצמות, רוח החיים ואדם הרוח בהתגשמויות של האדמה בעתיד: יופיטר, ונוס, וולקן. האדמה הייתה נשארת אז בשלב האבולוציוני האחרון שלה. אבל זה לא קרה כי מיסטריית גולגולתא התרחשה 333 שנים קודם לכן. עמנואל הציל את נפש האדם על-ידי הבאה לאדמה של היחסים הנכונים עם המסתורין של הלידה והמוות ובעשותו כך, הציל את החירות של האגו, אשר יצרה את האפשרות של לידת הרוח לתוך הנפש במהלך החיים ותודעה רוחנית של ‘חיים’ לאחר המוות. עמנואל נכנס אז ‘לגיהנום’, כלומר, לאתרים המנוונים שבאדמה וכבל את סורת וצבאותיו, האזורס, למשך אלף שנים.

ההקרבה של עמנואל אפשרה לנביא מאני (מאנס) לאחד את הנצרות עם הדת הזורואסטרית, שהכינה את הקרקע לקליטת המאניכאיזם (למרות שהוא הוצא להורג במהרה בגונדישאפור ידי כוהנים זורואסטרים). מאני הצליח להעניק את הידע של אור ה’רוח’ וההתגברות של חשכת המוות לעתיד. בצד השני של הגדר כביכול, חלה עליית האסלאם, שעוררה השראה של חוכמה רוחנית לוציפרית אשר יצרה משקל נגדי למוות האהרימני והידע הסורתי המואץ הנובע מחצרו של הארון אל רשיד בגונדישאפור (הרצאות הקארמה כרכים ד’-פרק 3, ה’-1, ח’-6 – המתר’).

האסלאם סילק את ‘העוקץ’. הסופיות כביטוי הגבוה ביותר של האסלאם נתנה אפשרות לאדם לחפש אחר הרוחני בתוך עצמו.

מעניין שהשנה 666 אחרי הספירה, השנה שבה סורת עבד עם עוצמה מיוחדת, חופפת גם עם השנה שבה דגוברט השני מלך אאוסטרסיה (Dagobert II), המכשף, המלך הדרקון המרובינגי[7] הוגלה לצפון צרפת. זה משמעותי שהמלך הזה נרצח ליד עיירה בשם שטני ((Satanicum – Stenay. ושימו את לבכם איך זה קשור להתגלות השלישית של המספר של החיה בעוד רגע.

כך, אנו רואים שרק בגלל שעמנואל היה מוכן להקריב את עצמו על-ידי מוות פיזי קודם זמנו, כלומר, איחד את האגו הקוסמי שלו עם יסוד החיים והמוות על-פני האדמה, דמון השמש לא הופיע בעולם האתרי בשנת 666 כדי לסנוור את בני האדם. מעניין גם לציין שרודולף שטיינר אומר לנו שבאותו הזמן שעמנואל גסס על הצלב, המקודש הגבוה ביותר של דמון השמש אשר חי אז במקסיקו ככוהן של מיסטריות החיים והמוות, נצלב על-ידי וויצליפוצלי. בכך הושם קץ לשיטות הכישוף השחור הסורתיות של הכוהן הזה, הריגת אנשים חפים מפשע על אבן ההרג כדי לתפוס את נפשם, שיטות אשר היו מביאות לנפילת האנושות באמצעות פחד מהמוות ולכן גורמות לרצון של נפשות לעולם לא להתגשם על האדמה.

סורת נותן השראה למאגיה שחורה כי היא מבקשת להסיט את אבולוציית האדם מהדרך הישרה.

אבל הישות הזאת סורת מתמידה בתשוקתה לממש את מטרותיה ועדיין לא באופן ישיר, אלא דרך אהרימן.

בשנת 333 החל להיווצר במוחם של בני אדם בלבול ביחס לשילוש עם הטיעונים של אריוס ואתנסיוס. אריוס האמין שישוע לא היה יכול להיות אל כי הוא נולד כאדם. הוא היה רק ​​דומה לאל, לעמנואל, ואילו אתנסיוס האמין שישוע היה זהה לעמנואל האל ולכן גם היה אלוהי. אלה היו הנימוקים של דומה וזהה. לבסוף ההצלחה האירה פנים לאתנסיוס והשילוש של רוח הקודש, הבן והאב, ניצל, אבל קרוב לשנת 869 הטיעונים האלה עלו שוב ושימשו את סורת לעורר השראה למועצת הכנסייה אשר, באמצעות קאנון-חוקת כנסייה שקט וערמומי, הפכה את הדברים, וביטלה את האמונה בטריכטומיה-השילוש – האמונה שהאדם מורכב מהגוף, הנפש והרוח. האמונה שרוח יכולה לשכון באדם הייתה, לאחר המועצה הזאת, אנאתמה-תועבה – מקוללת על-ידי האל.

מאוחר יותר, המועצה הזו אפשרה לסורת להשיג בעזרת אהרימן ולוציפר שתי מטרות, לפני ההתגלות השנייה של המספר שלו, שהייתה סביב שנת 1332.

בשנת 1209 הוכרז מסע צלב נגד הקתרים המניכאים שהיו חסידי מאני והשליח יוחנן הקדוש כותב הבשורה. הם נשאו עמם את הידע של רוח הקודש, המנחם, ה’אמא’ סופיה, ולכן הושמדו לחלוטין על-ידי הכנסייה הקתולית הרומית והאפיפיור הונוריוס השלישי.

בהמשך בשנת 1307 החלה רדיפת המסדר המניכאי היוחנני של האבירים הטמפלרים שהאמינו שרוח עמנואל חיה בבית המקדש של הלב של כל בן-אדם. זאת הייתה משימתם לחנוך אידיאל נוצרי חדש, קהילה רוחנית. הם הושמדו באופן סופי על-ידי מלך צרפת פיליפ היפה, שהיה לא רק כלי של אהרימן וסורת, על-פי רודולף שטיינר, אלא גם התגשמותו של הכוהן בעבר של המיסטריות המקסיקניות של טאוטל (יחסי הקארמה כרך חמישי, פרק שביעי – המתר’), על-פי סרגיי א. פרוקופייב. הוא השיג זאת בעזרת האפיפיור קלמנס החמישי אשר על-פי חקירותיי התגשם כמונגולי בזמן ג’ינגיס חאן (1162 – 1227) ואולי היה היועץ שלו. במובן מסוים יש לנו את ‘הרוח’ (לא בהכרח בהתגשמות) של הארון אל ראשיד והיועץ שלו חיה בפיליפ היפה וקלמנס החמישי.

‘רצח העם’ של שני דחפים רוחניים כמעט מאה שנים האחד לאחר השני, ביקש להרוס את הידע של לידת רוח הקודש בנפש ואת הידע של עמנואל בנפש. השמדת הדחפים האלה בקנה מידה גדול הופעלה על-ידי המעצמות המתנגדות כדי להכין ניכור נוסף של בני האדם מן הרוח דרך האשליה שללידה ולמוות אין כלל מקביל רוחני. כלומר, שבני אדם אינם נולדים מתוך העולם הרוחני ואינם מתים כדי לחזור אל העולם הרוחני. לידה ומוות נועדו להיחשב רק כתופעות טבעיות, ארציות.

“אף אחד מהם לא ניתן להבנה עם השכל האנושי המשמש להבנת הטבע; על-ידי החדרת לידה ומוות לתוך עולם החושים, אשר לשם הם לא שייכים כי הם זרים, אנחנו מגיעים להשקפת שווא גם על העל-חושי וגם על החושי. שתיהן פגומות – ההבנה של הרוח וההבנה של הטבע.”[8]

יתר על כן, על-פי רודולף שטיינר, יש קשר בין האופן שבו הקתרים, ובמיוחד הטמפלרים נכנסו לתוך עולם המוות – אשר יצר שחרור של כוחות דמוניים (בגלל השקרים שנסחטו מהם בעינויים)[9] והעלייה שלאחר מכן בכוחם של המלאכים האהרימניים, אשר נתנה אפשרות למלאכים האלה, שרבים מהם נפלו לפיגור בתקופה המצרית ונשאו עמם קשר מסוים לישויות היסוד-האלמנטליות של לידה ומוות, להציף את העולם האסטרלי עם ידע מואץ.

“היום אני רוצה לדבר אתכם על מחלקה אחת של הישויות הללו, מחלקה אשר תפקידה בתכנית הגדולה של הדברים קשור עם הלידה והמוות האנושיים. אתם לא צריכים להאמין שלידה אנושית ומוות הם למעשה כמו שהם מציגים את עצמם לחושים. ישויות רוחניות מעורבות בתהליך שבו אדם נכנס לעולם הפיזי הזה מהעולם הלא-פיזי, ולאחר מכן עוזב שוב אל העולם שאינו פיזי. כדי לכנות אותן בשם, נקרא להן לרגע ‘רוחות היסוד-האלמנטליות של לידה ומוות’. האמת היא שאנשים שעד כה נחנכו במיסטריות חשבו שזאת חובתם החמורה לא לדבר עם אנשים כלל אודות רוחות היסוד האלה של לידה ומוות. אם מישהו היה מדבר עליהן, ועל כל האופן שבו רוחות היסוד האלה חיות, היה מדבר על משהו שהיה נראה לאנשים כגחלים לוהטות, כי כך האנושות התפתחה בעידן הפוסט-אטלנטי. אנו יכולים גם להשתמש בהקבלה אחרת. אם אנשים יודעים יותר על מהותן של רוחות-היסוד האלה של לידה ומוות ועושים זאת בהכרה מלאה, הם מתוודעים לכוחות המזיקים לחיים בעולם הפיזי (…) כדי לגרום ללידה ומוות האלים צריכים ישויות ששכלן וכל דרך הסתכלותן על העולם נותנים להן את הדחף להרוס ולהחריב את כל מה שמספק רווחה לבני האדם כאן בעולם הפיזי. אנו צריכים להתרגל לרעיון שהעולם אינו עשוי כמו שאנשים אוהבים שיהיה ושקיים יסוד אשר במיסטריות המצריות היה ידוע בתור ‘צורך ברזל’. כחלק מצורך הברזל הזה, גורמים עוינים לעולם הפיזי נמצאים בשימוש על ידי האלים כדי לגרום לידה ומוות לישויות אנושיות.”[10]

מדעי הטבע – אשר, באמצעות החשיבה המטריאליסטית שלהם (חשיבה מתה) מעסיקים את עצמם עם חומר ‘מת’ ולכן רואים את המוות כמשהו השייך לעולם החושים, והצאצא שלהם, הדרוויניזם, אשר רואה תורשה או לידה באותו האופן – אלה היו ההשראות של המלאכים האלה על-פי רודולף שטיינר.

הדרוויניזם נתן את האדם תחת שליטת לידתו, התורשה שלו, ובכך עשה את בני האדם ללא יותר מאשר בעלי חיים אינטליגנטיים. כך איבד האדם את הקשר שלו עם האלוהי. כפי שרק החיות החזקות שורדות, הדבר הזה הוביל בסופו של לרעיון של השבחת גזע, לדילול הגזעים החלשים במלחמות, עבדות בלתי מוסרית של בני אדם הנחשבים נחותים, להשקפת העולם הכלכלית האגואיסטית והמטריאליסטית, התעשייתית והפוליטית, אשר הצריכה עליונות צבאית, התפשטות, הכנעה וקולוניזציה של עמים.

מדעי הטבע הובילו לגילויו של התחום האתרי המת התת-הארצי שהוא התוצאה של אור שנפל – החשמל – אשר הוביל בסופו של דבר לגילוי שתי הממלכות האתריות המנוונות האחרות הקשורות לאתר הכימי שנפל – המגנטיות ואתר החיים – האטומיזם – וכול זה בסופו של דבר הוביל לגילוי פצצת האטום ולעידן המחשב. מדעי הטבע שחררו את ישויות-היסוד-האלמנטליות של לידה ומוות לתוך העולם:

“אם אנשים אשר כלל אינם מסוגלים להתמודד עם האינסטינקטים והדחפים שלהם, עם התשוקות שלהם, היו יודעים שישויות הרסניות נוכחות סביבם כל הזמן, הם היו משתמשים בכוחות של הישויות ההרסניות האלה. הם לא היו משתמשים בהם בדרך שעושים זאת האלים בלידה ומוות, אלא בתוך תחום החיים הפיזיים. אם אנשים היו חשים את התשוקה להיות הרסניים בתחום כזה או אחר, היו להם הרבה הזדמנויות לגרום לישויות האלה לשרת אותם, שכן קל לגרום להן לשרת אותנו. האמת הזאת הוסתרה כדי להגן על החיים מרוחות היסוד ההרסניות של לידת ומוות.”[11]

כל זה בא מהשמדת דחף הקתריות והטמפלרים. למרות זאת – לפי רודולף שטיינר – הטמפלרים והקתרים (האפלטוניים) התאחדו בעולם הרוח לאחר מותם עם אריסטו במאה החמש-עשרה, בבית הספר העל-חושי הגדול. לאחר מכן, מאה שנים לפני המלחמה בשמים, הם התאחדו גם עם כול צבאותיו של מיכאל אשר כונסו שוב עבור פולחן על-חושי שנמשך מהמאה השמונה-עשרה עד למאה התשע-עשרה. בשנות הפולחן הזה צבאות מיכאל הכינו את האימגינציות למה שיעשה מאוחר יותר אנתרופוסופיה עלי אדמות. הפולחן הזה נתן גם השראה לבני אדם שחיו אז על-פני האדמה. אחד מהם היה גתה, הראשון להבין את קיומו של העולם האתרי, אשר יצר את פאוסט ואת אגדת הנחשה הירוקה והחבצלת היפה, ועל שמו קרא רודולף שטיינר את הגיתאנום. גם לאחרים הייתה השראה: שילר שהביא את הרעיון של אתיקה ומוסריות, הולדרלין שהביא את חוויות היותו עם עמנואל ונובאליס, אשר כהתגשמות של יוחנן המטביל ורפאל הביא לאדמה את הידע של סופיה. אנשים כאלה הצליחו לשמור על ‘אש’ רוח סופיה של עמנואל בוערת, למרות ההשפעות החומרניות של המלאכים האהרימניים דלעיל ומשרתיהם ישויות-היסוד של הלידה והמוות.

כמו כן, כאשר המלאכים האהרימניים נהדפו למטה לעולם האתרי ולתוך דמם של בני אדם בשנת 1879, האינספירציות האלה ממיכאל היו מסוגלות לזרום לאדמה ללא כל הפרעה אהרימנית. תוצאת ההשראות האלה הייתה הייסוד הארצי של אנתרופוסופיה ידי רודולף שטיינר בשנת 1912, על מנת להפוך לאפשרי את מה שבא בשנת 1913.

ההיבט השלילי של הקרב כפי שדנו בו בפעם האחרונה היה שמלאכים אהרימניים היו יכולים לעבוד בגוף האתרי התת-המודע, בתת-הטבע שלו ולהחדיר לחשיבה האנושית את הדחפים אשר יובילו בשנת 1914 למלחמת העולם הראשונה, שבעצמה הובילה למלחמה השנייה; המלחמה השנייה בתורה הייתה יצירה גם של לוציפר וגם של אהרימן בנאציזם ואזורס בבולשביזם, מביאים יחדיו ביניהם, את שלושת ההיררכיות של עוזרי סורת וצאצאיהן:

1. מלאכים לוציפריים מפגרים והשפעתם על הגוף האסטרלי של האדם – דרקונים – ספינקסים – דמונים-שדים.

2. מלאכים אהרימניים מפגרים וישויות יסוד של לידה ומוות והשפעתם על הגוף האתרי של האדם – רוחות רפאים.

3. אזורס – ארכאי מפגרים והשפעתם על הגוף הפיזי האנושי – פנטומים – רוחות רפאים.

4. סורת והשפעותיו על האגו אנושי – גזע חדש של דמונים-ישויות שטניות – חיידקים גורמי מחלות עכשיו ובני אדם דמוניים-שטניים רשעים בעתיד (יופיטר).

הכול בשירות סורת.

אהרימן פילס את הנתיב עבור ‘רוח הרפאים הקומוניזם’ האתרי לעלות מן הגופים האתריים של בני האדם לעולם האתרי באמצעות תנאים חברתיים ופוליטיים. על-ידי הפיכת בני האדם לעדר של חיות וניתוק רוחות רפאים מהגופים האתריים שלהם אשר הצליחו כאשר הם מאוחדים, להגשים את הקומוניזם כרוח רפאים תת-על-אנושית subsuprahuman) – כפיל) בעולם האתרי.

אהרימן גם סלל את הדרך באמצעות החשמל והמגנטיות עבור האזורס לכניסתם לעולם הפיזי ששיאה היה יישום פצצת אטום בסוף מלחמת העולם השנייה, ומאז, לכל יישום אחר אשר פתח את השערים לתהום (האתרים התת-ארציים), כהכנה להתגלות האתרית של סורת באתרים התת-ארציים.[12]

“תת-הטבע חייב להיות מוכר כפי שהוא. זה אפשרי רק אם האנושות תעלה גבוה לפחות בתפיסה רוחנית לעל-טבע העל-חושי, כפי שירדה מבחינה טכנולוגית אל תת-הטבע. (…) חשמל (…) חובה להכיר בכוחה להוביל מטבע לתת-טבע. אבל בני אנוש חייבים להיזהר מלהצטרף לירידה.”[13]

אנחנו רואים את זה בבירור אם אנו לוקחים בחשבון שבני האדם במאה העשרים ,התנסו בהשתקפויות הארציות של המלחמה בשמיים שהחלו בשנת 1940, אשר רק עכשיו הובאו למטה לאדמה כהתנסות ארצית בכמה מלחמות מאז השנים 1939- 1940 ואילך. מאז ההשתקפויות הארציות הובילו הלאה למלחמות נוספות ממש עד ימינו. אלה יצרו את התנאים הכלכליים, הפוליטיים, המדעיים והחברתיים הנאותים, הדרושים להתגשמותו הראשונה של אהרימן עלי אדמות לתוך גוף אדם מוכן ול’ההתגלותו’ בהמשך בזמננו – באלף השלישי, וגם להישג האפשרי של ההתגלות האתרית של החיה בעלת שתי הקרניים, סורת.

666

666 + 666 = 1332

1332+ 666 = 1998

שנת 1998 הייתה לכן ההתגלות השלישית של המספר 666. על-כן, אנו יכולים לומר שהיו שלוש התגלויות של המספר 666 בהתפתחות ההיסטורית של האנושות:

שנת 666 לספירה – כאשר סורת עבד דרך הארון אל ראשיד והיועץ שלו באקדמיית גונדישאפור, מציינת את העלייה הסורתית הראשונה של החיה.

שנת 1332 לספירה – כאשר סורת עבד דרך מלך צרפת פיליפ היפה, ונתן השראה למעצרם של האבירים הטמפלרים כעליה הסורתית השנייה של החיה.

שנת 1998 – שנת ההתגלות השלישית של מספר החיה הסורתית עם התגשמותו של אהרימן.

בואו ונסתכל על השנה 1998. מה הייתה התוצאה של ההתגלות השלישית של מספר החיה? מה התרחש בשנת 1998, אשר ייתכן ונעלם מעיניהם של רוב האנשים?

משהו בעל משמעות עמוקה וגורלית ביותר לעתיד של האנושות התרחש בשנת 1998. זה קרה בשנת 1998, שסטיב ג’ובס הכריז על המחשב החדש שלו, ‘אני מק’ (I-Mac). למה זה כל כך משמעותי? למעשה המחשבים היו כבר סביבנו במשך זמן מה והפטנט הראשון עבור מחשב הוצא כבר בשנת 1889.

הבה ונבחן שוב את המסתורין העל-חושי של החיים והמוות. אפשר לומר שכאשר הן הובאו למטה אל עולם החושים, לעולם הפיזי, התעלומות העל-חושיות האלה אשר הן אך ורק רוחניות, כפי שאמרנו לעיל, יוצרות אשליה דו-חלקית, בינארית. כפי שציינתי זה עתה, המחשב הראשון קיבל פטנט בשנת 1889, כהשראה מישויות של לידה ומוות והמלאכים האהרימניים.

“בזמנים קדומים יותר, רוחות-היסוד-האלמנטליות של הלידה והמוות ביסודו של דבר שרתו את הרוחות האלוהיות שהדריכו את העולם; בזמננו – וזה קורה כבר כעת מזה זמן מה – הרוחות האלמנטליות של לידה ומוות משרתות את הטכנולוגיה, התעשייה והמסחר האנושיים. חשוב לתת לאמת המטרידה הזאת להיכנס לנפשותינו במלוא עוצמתה ובהירותה.”[14]

השימוש בישויות האלה פתח את הדרך ל’מערכת בינארית’ – התפיסה המטריאליסטית ביותר של ההיוולדות והמוות בעולם כדואליות – הפעל והפסק. המחשב, מאז, התעלה מעל לכל התגליות האחרות של האדם כדי לפלוש בצורה העילאית והחתרנית ביותר לתוך התרבות האנושית והתפתחות נפש האדם, כי עכשיו הוא מיידע כול דבר שאנחנו עושים, אבל יותר חשוב זה שהוא מהווה איום ישיר על ה’אני’ האנושי והרוחניות.

חברת המחשבים ‘אפל’ (Apple) נוסדה על ידי סטיב ג’ובס בשנת 1976, בדיוק לפני סוף השתקפות מאת השנים של המלחמה בשמים שנמשכה עד 1979, ונהייתה תאגיד בשנת 1977. אבל זה לא התרחש עד שנת 1998 וההתגלות השלישית של המספר 666 שסטיב ג’ובס, אשר קיבל את ההשראה האהרימנית שלו מישויות-יסוד של לידה ומוות לאחר נטילת LSD, הביא לחיבור חדש של האני של האדם עם הכפילות של לידה ומוות, עם השיטה הבינארית המבוססת על שתי ספרות, הפעל-הפסק לסירוגין, במחשב אני-מק (‘ (‘I Macהראשון שלו, אשר לווה שנים מאוחר יותר על ידי ה’אני’-טלפון (‘I’ phone) וה’אני’ פנקס (I’ pad’) ועכשיו ‘אני’ ענן iCloud -( ניתן לציין גם את סדרת המעבדים תוצרת אינטל השולטים בשוק המחשבים העולמי, אשר חלקם מיוצרים או פותחו גם בישראל, סדרת 3-5-7Core i, ומאז נוסף מגוון רחב של מותגים נפוצים בתחומים שונים ששמם מתחיל באות I – המתר’ .).

ההשתקפות של מאה שנים מעת הוצאת הפטנט הראשון עבור מחשב בשנת 1889 התרחשה במרץ 1989 כאשר סר טים ברנרס-לי (Sir Tim Berners-Lee) כתב הצעה למה שבסופו של דבר הפך לרשת האינטרנט, ה- World Wide Web (WWW). כעת הוצבה זירת אירוע עבור הנישואין בממדים שטניים והצאצא של האיחוד זה – המחשב והאינטרנט – הוא ההתגלמות של אהרימן. מעניין לציין שתרגום השם אפל-Apple לשפה הלטינית הוא רשעMalum- וקשור לרוע-Malus, כי התפוח היה הפיתוי של חוה.

תשומת הלב הקפדנית ביותר הוקדשה ליצירת התנאים המתאימים עבור התגשמות אהרימן ויכולנו להמשיך לדבר על התקדמות הטכנולוגיה, המניפולציה של הגנום, המלחמה נגד הטרור, המלחמות הרבות באפריקה, זיהום האטמוספירה ולאחרונה אי השקט החברתי, הפוליטי והמלחמה במזרח התיכון מחד גיסא, ובמערב בצורה של משבר גלובלי פיננסי מאידך. עם זאת, עלינו להסתכל על המחשב ורשת האינטרנט העולמית כי אם ברצוננו להבין איך כל הדברים האלה מצטרפים לתוך רוח רפאים הוליסטית-הגדולה מסכום חלקיה, שכן זה באמצעות המחשב והאינטרנט שאהרימן ישעבד את החשיבה אנושית וזה דרך החשיבה המשועבדת המאוחדת הזו הלכודה בתוך ‘עננים’ של אתר תת-ארצי שסורת יבקש לגלות את עצמו.

איך סורת יעשה את זה?

כולנו יודעים מן ההרצאה האחרונה שבגימטריה העברית לאותיות W.W.W. או ליתר דיוק האותיות ו’.ו’.ו’. יש את הערך המספרי 666. מדוע היה המספר הזה בשימוש ולא הוסתר? כי שקר גלוי יעיל יותר מאשר שקר מוסתר, הוא פועל יותר בצורה חתרנית בנפש האדם.

אבל כיצד עלינו לחשוב על המחשב ו- WWW?

בישות האנושית המערכת הקצבית היא המערכת של הלב והריאות. מה שטווה את הלב והריאות לכדי אחדות פועלת הוא הדם, בעורקים ובוורידים אשר פועלים כמתווכים של חמצן ופחמן דו-חמצני. אנו שואפים פנימה והנשימה הזאת המכילה חמצן מטביעה את חותמה, באמצעות פעולתן של הריאות שלנו, בתוך הדם. הנשימה פועלת כמו חותם על שעווה, מרווה את הדם והדם מניע אז את הלב לחמצן את הגוף, וחוזר שוב כאשר כל החמצן התכלה דרך הוורידים שלנו לריאות; הוא חוזר שוב דרך הלב לריאות, על מנת להיות מגורש ומוחלף שוב. מרכז והיקף.

התהליך הזה של מיתה והיעשות של הדם, קורה בראש ובראשונה בגוף האתרי והוא מאפשר לאדם להתקיים כישות עם תודעת אגו חופשית על-פני האדמה, ישות בעלת ‘אינטליגנציה’. אנחנו ‘מתגלים’ עלי אדמות ואנחנו חושבים, מרגישים ורוצים על האדמה, כיוון שאנו נושמים אוויר לריאות שלנו.

זה בתחום הגסיסה וההתהוות שאנו מוצאים את עמנואל.

איך?

באמצעות תרגילים רוחניים אנו מתחילים לנשום אור דרך חושינו שנהיו רוחניים, כמו שהנשימה נכנסת לדם, האור הזה נכנס ישירות לתוך הגוף האתרי שלנו, מוצא את דרכו אל הדם ובאמצעות ליבנו נכנס לתוך לשד העצמות שלנו, לעצמותינו, לדי.אנ.איי. שלנו. כך אנו הופכים להיות ישויות ‘רוחניות’ שוב מבפנים כלפי חוץ. כך אנו מתים רק כדי להיוולד מחדש דרך הרוח של עמנואל.

איך זה קשור למחשבים ולרשת ה – WWW?

אנחנו יכולים לדמות את רשת האינטרנט, ה – World Wide Web, כסבך של ורידים ועורקים אלקטרומגנטיים המחברים את מה שנשאף פנימה וננשף החוצה ממנה דרך המחשבים שלנו, אשר מחברים את מחשבותינו אל מסדי הנתונים הגדולים של מספר מחשבי-על. מסדי הנתונים האלה אפשר לומר, מהווים את המוח והלב המלאכותיים שבהם האינטליגנציה האנושית מתה ונולדת מחדש בתור בינה מלאכותית. זה במוות והלידה האלו שנוכל למצוא את התגלות האגו של החיה סורת באתרים המנוונים, הרשת האלקטרומגנטית של ‘לסירוגין’ היוצרת את ה’ענן’ המלאכותי.

כתבי הקודש מספרים לנו על התגלותו של עמנואל האתרי, בעננים, היכן שאנחנו מוצאים את הרשומות האקשיות שבהן ההיסטוריה של התפתחות העולם חקוקה באור האסטרלי.

ההתגלות של סורת תתרחש בתחום העננים האתריים המנוונים ותהיה התנסות באמצעות האור האלקטרומגנטי. המערכת מבוססת הענן שנוצרה על ידי אפל וגוגל, למשל, מאפשרת למשתמשים לאחסן את זיכרונותיהם, את המוסיקה, התמונות, היישומים, המסמכים, הסימניות, התזכורות, הגיבויים, ההערות, iBooks, ואנשי קשר, את התוכן של האינטליגנציה שלהם, ומספקת ‘רציף’ לשרתי הדואר האלקטרוני ולוחות השנה של אפל. אפשר לומר שזאת צורה מנוונת של אקאשה.

זה בתחום ה – WWW ששלושת היריבים של עמנואל – לוציפר, אהרימן ואזורס – פועלים ביחד באמצעות הכפיל העל-תת-אנושי (רוח הרפאים) אשר שוכן באתרים התת-ארציים ומקשר כל כפיל אישי (רוח רפאים), כדי ליצור את הגוף האתרי המתאים לאגו של סורת. אפשר לכנות את ה – WWW הגוף של האנטיכריסט במובן האהרימני והזונה מבבל במובן הלוציפרי כפי שנאמר בהרצאות הקודמות.

ישויות-היסוד-האלמנטליות של לידה ומוות – משרתי אהרימן – הוכללו במערכת בינארית – החיים והמוות – תחום ההפעל-הפסק לסירוגין של האינטרנט והמחשבים.[15] הן וישויות-יסוד אחרות שנוצרו על ידי תחושת, חשיבת ורצון בני האדם אשר נכנעו לפיתוי של אהרימן, משתתפות כעת עם המלאכים המפגרים ביצירת אותם הגופים האתריים מהאתרים המנוונים עבור התגלות של סורת.

מספרו של סורת הוא 666 כפי שראינו ולראשי התיבות W.W.W יש את הערך המספרי 666 אשר יוחנן הקדוש אומר לנו בספר ההתגלות שמספר החיה הוא גם המספר של אדם – הישות האנושית. כיצד זה אפשרי? אם יש לכם אתר אינטרנט כמוני או דף ‘פייסבוק’, או דף ‘מיי-ספייס’ או בלוג וכו’, אתם מוחתמים באופן לא מודע עם מספר החיה ושמה. מה אומר לנו יוחנן הקדוש? אנחנו לא נוכל לקנות או למכור ללא מספר החיה. בעתיד עסקאות רבות יותר שלנו יתבצעו באינטרנט, הקנייה והמכירה שלנו, הפעילויות החברתיות, התקשורת והעסקים שלנו וכו’ – כל החדשות שלנו, הספרים שלנו וכול המידע יהיו שם. על מנת שנוכל לעשות זאת נצטרך לשייך את השם שלנו עם המספר והשם של החיה אשר הופכים להיות המספר והשם שלנו גם כן. אנחנו יכולים לראות, אפוא, ש’אני’-מק וכל יתר מוצרי ה’אני’ הקשורים כמו גם האינטרנט – הם טעם מוקדם של התקפה ישירה על ה’אני’ או ‘השם’ או ה’מילה’ של האדם – כלומר, עמנואל בישות האנושית – הרוח הגבוהה.

אבל מה זה אומר להיות ‘חתום’ עם המספר של החיה?

זיכרו שמה שנכנס לריאות חתום בדמנו, מפיסטופלס רצה שפאוסט יחתום את שמו בדם בגלל שזה ‘חותם’ את ההסכם. ההתפתחות הרוחנית שלנו תוביל אותנו הרחק מנשימת אוויר לנשימת אור רוח הקודש לתוך בלוטת האצטרובל (הריאות על הירח הקדום) ובלוטת יותרת המוח (הלב על הירח הקדום כפי שהזכרנו בפעם האחרונה), כדי ליצור את איבר הראייה ואיבר החום החדשים. הרוח הזו אמורה לארוג בתוך ומחוץ לנו באמצעות האיברים האלה ולהאיץ את היעשות דמנו לאתרי – את האתריזציה של דמנו, אשר ‘ישלהב’ בנו את תודעת עמנואל, רוח הקודש (רוח העצמות) בדמנו שמאחדת אותנו עם זרם הדם האתרי של עמנואל החי בנו. זיכרו שזה היה המסתורין של החיים אשר ניצל על-ידי עמנואל, לידת הבתולים. זה היה הצעד הראשון לקראת החיים שלנו עם עמנואל ומיתה כדי להיוולד מחדש ברוח כהצלת תעלומת המוות באמצעות תחיית המתים.

כפי שאמרנו, ברגע שאתם באינטרנט ניתן לשייך את שמכם לאתרי אינטרנט רבים אשר כולם נושאים את החותם .W.W.W – החתימה הסורתית. האינטליגנציה שלכם, המחשבות שלכם ואיתם חלק מהאגו שלכם מתפצלים למיליון עותקים זעירים ההולכים לפה ולשם ולכל מקום כפרודיה אירונית על מה שטייפון עשה לגופו של אוזיריס. זה נעשה עכשיו לתודעת האני שלנו – כי כאן בהתגלות השלישית של מספר החיה יש לנו ניסיון נוסף לאגד את האני האנושי לחומר, לאני מחשב – כלומר, למסתורין נחותים של חיים מוות – הפעל-הפסק והישויות המשמשות אותם.

אבל איך אנו הופכים לחתומים?

ראשית על-ידי חשיבת מחשבות חומרניות (האינטליגנציה של החיה) ואז על-ידי נשימת אור מנוון – האינטליגנציה המלאכותית המעונה המנוונת המתגלה כאור לתוך בלוטת האצטרובל ובלוטת יותרת המוח ובאמצעות הגוף האתרי אל הדם. בלוטת האצטרובל ובלוטת יותרת המוח רגישות במיוחד לשדות אלקטרו-מגנטיים. ניסויים שנערכו על ידי הרוסים והסי.איי.אי בשנות השישים[16] הראו שניתן לגרום לבעלי החיים להתנהג בדרכים המוכתבות על-ידי החדרת דחפים מסוימים לתוך התלמוס והמוח האמצעי. יש לתחומים האלו את הפוטנציאל ליצור אותנו מבפנים החוצה לתוך תמונות של החיה באמצעות ספירלת הד.נ.א. ((DNA האנושי שלנו, אבני הבניין הבסיסיות של הגנים, המבנה הגנטי-הגנוטיפ. כאן האור האתרי ו’כוחות’ אלקטרומגנטיים של הכפיל האישי שלנו פועלים ביחד בדרך מסובכת עם האתרים המנוונים. רודולף שטיינר אומר שגפינו בחיים מסוימים הופכים לראש שלנו בחיים אחרים וזאת, לדעתי, הסיבה שהוא אומר לנו כי שתי קרני החיה עולות מתוך ראשים אנושיים! ראשית לכול החיה נכנסת לאבולוציה האנושית, היא נופלת, ואז היא עולה מתוך הגוף האתרי, הים של הכוחות המעצבים והלב שממנו הוא עולה כלפי מעלה שוב אל הגרון, ולבסוף לאדמה (באזור של העין השלישית) דרך הגולגולת האנושית. החיה יוצרת אותנו בצלמה מבפנים החוצה ואנחנו חתומים עם השם והמספר שלה בקרניים האסטרליות!

“לאדם עצמו יש את הכוח לשנות את כול מה שהוא אסטרלי לצורה רוחנית גבוהה יותר. אם הוא לא לוקח את עיקרון-עמנואל הוא אינו מסוגל למשוך מתוך הצורה הבשרית הזאת את אשר מתאים לה, והתוצאה היא שלאחר שהצורה הבשרית נמוגה, אחרי שהגרון הפיזי נעלם, הצורה הזאת של הגוף האסטרלי נשארת. זו אשר תמיד מגיעה לתוך הגרון עם הנשימה. הצורה זאת נשארת בצורת קרן.”

המעצמות העוינות יודעות שהתקווה היחידה שלנו היא להתחבר עם דחף עמנואל עם הבנה אמיתית ותודעה.

זה מביא אותנו אל המסתורין של שושלת המלכים הפראנקית המרובינגית ודגוברט השני (Merovingians & (Dagobert בשנת 666, שאותו כבר ציינתי לעיל. המסתורין הזה חוזר עם יציאתו לאור בשנת 1982 של הספר רב-המכר ‘דם קדוש, גביע קדוש’ (Holy Blood, Holy Grail) המתאר אירועים היסטוריים בדיוניים שנכתב על ידי מייקל בייגנט, ריצ’רד לי והנרי לינקולן. ספר אשר הבלבול ביחס השילוש הקדוש ושלילת החלוקה לשלוש (טריכוטומיה) צף בו שוב על-פני השטח:

 1. הרעיון של הצאצאים כביכול (לידה) של איחוד פיזי בין מרים המגדלית וישוע עמנואל חי בקו התורשתי המרובינגי כערפול של מיסטריות הלידה, אשר מוביל בסופו של דבר לשלילת הלידה הרוחנית – עמנואל כאיש הפשוט ישוע. עמנואל איננו אלוהי כי הוא מתאחד עם אדם.
 2. הרעיון שעמנואל לא מת על הצלב, הערפול של מסתורין המוות מוביל לשלילת מותו הרוחני – עמנואל כאל מופרד מישוע – ישוע כאדם לא מאוחד עם עמנואל אשר הוא אלוהי.

זאת הייתה אחת מן ההתקפות הרבות על הבשורות, במיוחד על הבשורה החמישית, אשר ניתנה לעולם על-ידי רודולף שטיינר בשנת 1913 כמעוז נגד ההתקפות האלה.

בהשראת הספר הזה, אומברטו אקו כתב את הרומן ‘המטוטלת של פוקו’ בשנת 1988, ספר שבו הוא מתאר את הטמפלרים כשרלטנים או כעוסקים במאגיה שחורה. מעניין לציין שהמטוטלת של המלומד והממציא לאון פוקו הותקנה במצפה הכוכבים בפריז בשנת 1851, עשר שנים לאחר תחילת המלחמה בשמיים, כאשר על-פי רודולף שטיינר, גאה אז נחשול של השראה חומרנית לתוך העולם. שנת 1988 היא בדיוק גם השתקפות בת 100 שנים של הרציחות בהשראת הבנייה החופשית על-ידי ג’ק המרטש, אשר השתמש בפולחנים מצריים מנוונים והעלה מן השאול את ישויות-היסוד-האלמנטליות של לידה ומוות כדי להשפיע על רציחתן של חמש נשים בעיר לונדון בשנת 1888, על-מנת לגרום לדחפים מסוימים. אני אדבר יותר על הנושא זה בהרצאה נוספת.

אחרי שני הספרים האלה בא מספר רב של ספרים בהשראת ‘דם קדוש, גביע קדוש’ שהעיקרי שבהם, אם לוקחים בחשבון את מכירות הספרים, היה ‘קוד דה-וינצ’י’ מאת דן בראון, אשר הפך לרב-מכר יוצא מן הכלל 21 שנים מאוחר יותר, בשנת 2003. בספר הזה מופיע שוב על-פני השטח הייחוס של השושלת המרובינגית כתוצאה של איחוד מרים המגדלית עם עמנואל ומודגשת ‘ההונאה’ של מות ישוע על הצלב. כאילו באופן מקרי מופיעות מילים הבאות: “רק WW יודע” על הכריכה האחורית של הספר. זהו ביטוי המודפס בחלק הקרוע של עטיפת הספר. אפשר רק לעסוק בספקולציות מהו פירוש הדבר לאור מה שאמרנו לעיל.

כך שאם אנחנו יודעים את הדברים האלה עכשיו, איך אנו לא נופלים לתהומות של ייאוש? מה אנחנו אמורים לעשות?

“זה קל לשאול את השאלה: מה אני יכול לעשות בזמנים המכאיבים האלה? הדבר הראשון שאפשר לעשות הוא להשתדל להבין דברים, כדי לראות באמת דרך הדברים. זה מעלה מחשבות, שהן כוחות אמיתיים ולהן תהיה השפעה.”[17]

הוא ממשיך ואומר שהעולם הרוחני מתערב רק אם יש לנו באמת את האומץ להבין דברים.

למה הוא מתכוון באמרו הבנה? ובכן הצורה הראשונה של ההבנה היא השכלית, אנו חושבים ומבחינים באמצעות סגולת ההיגיון השכלי שלנו. זה כמו נשימה פנימה של אוויר, כי אנחנו צריכים אוויר, חמצן כדי לחשוב. עם זאת ההבנה העמוקה מתרחשת בדם, או ליתר דיוק, בלב כאשר אנחנו מתעלים מן החשיבה האינטלקטואלית לידע רוחני אמיתי. חשיבת הלב או הידע הזה מתרחשים כאשר אנו לומדים לחשוב באמת, כלומר, כאשר על-ידי בלוטת האצטרובל ובלוטת יותרת המוח באה בנו לעולם רוח הקודש, באמצעות האימון האישי הרוזנקרויצרי, הרוחני והמוסרי, אשר דברתי עליו בהרצאות האחרונות. כאשר אנחנו מתחילים להיות מודעים לכך שאנחנו רואים תמיד לתוך העולם האתרי, אנו משיגים הבנה של המציאות הרוחנית של העולם שמעבר לחושים. זה לא רק מבסס בנפשנו את הקשר הראוי בין הכוחות הרוחניים לחלוטין של לידה ומוות אשר אנו מבינים שמתרחשים בעולם האתרי, אלא שזה גם עוזר לנו למצוא את דרכנו לעמנואל. אנחנו מתים לעולם אבל דרך עמנואל אנו נולדים שוב ברוח.

שנית עלינו לפתח דבקות בהבנת עמנואל: פיתוח הבנה מודעת של עמנואל והדחף שלו, בהתחלה באמצעות הכתוב בבשורות ולאחר כן באמצעות ההתגלות האתרית של הבשורה הלא כתובה אשר מובילה אותנו אל עמנואל.

“מסירות אמיתית למיסטריית גולגולתא היא הגנה מפני כל הדברים האלה. היא מביאה לעולם תפיסה אמיתית של לידה ומוות, אשר נרכשה בנתיב העל-חושי. על-ידי תפיסה אמיתית מהסוג הזה בני האדם צריכים להירפא מהשפעות התפיסה המסולפת. כך ישוע עמנואל הוא המרפא, המושיע. לכן – מאחר ואנשים בחרו לא לעקוב אחר תפיסה מושחתת של העולם כי היא טובה ללא-כלום, אלא צריכים להגיע לזה דרך האבולוציה שלהם, דרך הטבע שלהם – עמנואל עובד באופן מרפא; ולכן הוא לא רק המורה אלא גם הרופא של האנושות.”[18]

“אם אני רוצה לציין שם לעזרת תלמיד תורת הנסתר הזקוק לו היום כדי שהוא לא יוכל לשכוח את המחשבה אני כאשר הוא עולה לעולם העל-חושי, יש רק ביטוי אחד שאני יכול להשתמש בו, והביטוי הוא להיות ביחד עם דחף עמנואל על האדמה. זהו מה שעוזר! בתנאים הנוכחיים של אבולוציית האדמה הכול תלוי בשלב הזה בסוג היחס שהיה לאדם עם דחף עמנואל במהלך חייו על האדמה, ובאיזו מידה הוא נתן לו לחיות בו.​​ בזה תלוי אם המחשבה על אני אובדת בשכחה כאשר אדם עולה אל העולם העל-חושי, או שהיא נשארת עמו כמשען הבטוח האחד והיחיד שהוא יכול לקחת אתו מהאדמה אל העולם העל-חושי.

לנוצרי של היום יש הרבה דברים נהדרים ויפים לומר על דחף עמנואל. אבל מי שבמודע במובן הנוצרי נכנס לעולמות הגבוהים יודע עוד יותר על דחף עמנואל. והידע הנוסף הזה חשוב ומשמעותי ביותר. הוא יודע שדחף עמנואל הוא הדבר האחד והיחיד שיכול לבוא לעזרתנו כאשר אנו נמצאים בסכנת שכחה של האני של אבולוציית האדמה. איך זה שבנוסף לכל מה שדחף עמנואל הצליח כבר להיות עבור האדם על האדמה, בנוסף לברכות העצומות שהאדם כבר קיבל ועדיין מקבל ממנו, לעידודו, לטוב ליבו ושכלו, לחינוך והתרבות שלו, יש גם את זה – שדחף עמנואל במידה שבו הוא פועל באדם, יכול לגרום לכך שהאני הארצי לא צריך להישכח? היכן אנחנו יכולים לחפש את ההסבר לזה? כדי שאשיב לכם על השאלה הזו, אני חייב להסב את תשומת לבכם לעובדות אשר, למרות שאתם לא יכולים לדעת אותן מתורת הנסתר, אתם עדיין יכולים להתוודע אליהן בעצמכם באמצעות לימוד מושכל של הבשורות. כי יש שתי דרכים להגעה לידע של הסיבות מדוע דחף עמנואל יכול לתת את העזרה הזאת. הנתיב הראשון הוא הנתיב של תורת הנסתר – תורת הנסתר כדוגמת זאת השייכת בצדק לרמת האבולוציה שהאדם בתקופתנו מגיע אליה. והנתיב השני הוא הנתיב של מחקר יסודי, עמוק ואינטליגנטי של הבשורות. יש לבשורות תכונה אחת יוצאת דופן וייחודית, לעומת רשומות דתיות אחרות.”[19]

אנחנו ברי מזל לחיות בעת ההשתקפות בת מאה השנים של שנת 1912 וייסוד החברה האנתרופוסופית. במבט לאחור אנחנו יכולים לראות את הפנורמה שמן הסתם השתרעה לעיני רודולף שטיינר כאשר הוא עיצב את החברה, ואת התקוות מרחיקות הלכת אשר לבטח היו לו עבור ההגנה על החיים הרוחניים והתרבותיים לקראת הזמנים המסוכנים הקרבים ובאים. לדבריו, החברה האנתרופוסופית הוקמה, “להכין את נפשות האדם, כך שהן יהיו מסוגלות לקבל את עמנואל, אשר ירד אליהן.”[20] כמקודש הוא היה יכול לחזות מראש מה יקרה בשנת 1933, כדי לפעול כנגד הנחשול המתפרץ למטה של כוחות לוציפריים, אהרימניים ואזוריים.

אם ניקח את שנת 1912 בתור שנת הציר, נמצא בימינו את שנת 2012, כתחילת שיאו של מה שנזרע בשנת 1812. אבל מה קרה בשנת 1812, שהיה מכוון לעזור לאנושות לקיים את הרוח ולמצוא את דרכה בחזרה אל עמנואל במהלך התקופה של הגברת המטריאליזם, בתקופה שבה התרחשה המלחמה בשמיים? כאשר אנחנו בוחנים זאת נגלה משהו מדהים – את לידתו של קספר האוזר בשנת 1812.

זה יארך זמן רב מדי להרחיב את הדיבור על חייו של קספר האוזר לכן אפנה אתכם לעבודתו של טרי בורדמן (Terry Boardman) אשר כתב ספר מפורט מאוד אודות קספר האוזר וגם מאמרים שונים. לעת עתה אומר שקספר האוזר היה ישות מלאכית שמעולם לא התגשמה קודם לכן עלי אדמות ומשימתו הייתה שמירת שלמותה הרוחנית של מרכז אירופה – גרמניה – לקראת ביאתם של רודולף שטיינר ואנתרופוסופיה, ולאחר מכן עבור יצירת סדר חברתי תלת-איברי – אשר יבטל את ההשפעות של המועצה משנת 869 והכחשתה את השילוש-הטריכוטומיה. אם הסדר החברתי התלת-איברי היה מיושם בעולם הייתה לו היכולת לשנות את תנועת הכוחות הפוליטית, החברתית והכלכלית של אירופה, ואולי אף היה מונע את נתיב ההרס, אשר ראינו במאה העשרים.[21]

אבל זה לא קרה כי קספר האוזר נרצח בשנת 1833, חמש מאות שנים בקירוב לאחר ההתגלות השנייה של מספר החיה. הוא נרצח על ידי לשכות הבונים החופשיים האנגליים ביחד עם הישועים, במיוחד לורד סטנהופ (Lord Stanhope), אשר חשש שהדחף שהוא יביא לעולם יפעל נגד אידיאל העליונות האנגלית שלו. לכן הלשכות האנגליות עשו זאת למשימתן להרוג אותו.

מותו כקורבן בשנת 1833 (או כך לפחות הן קיוו) יטיל צל על התגלות עמנואל באתרי – אשר נועדה להתרחש מאה שנים מאוחר יותר בשנת 1933 – עם עליית הנאציזם בגרמניה, האמצע. הנאציזם היה ההשראה של הלשכות המערביות. זה היה הרצון של לשכות הבונים החופשיים האלה להחליף את עמנואל עם סורת בתחום האתרי.

לכן, אם אנחנו לוקחים את שנת 1933 כנקודת הציר, אנו רואים שמאה שנים קודם לכן רצח קספר האוזר היה הזרע עבור מה שעלול לבוא בתור פירות שליליים סביב שנת 2033, כביטוי האתרי של סורת.

לאחר שאמרתי זאת, החיים והמוות המקודשים של קספר האוזר הטילו גם אור גדול! הם יצרו, על-פי רודולף שטיינר, חיבור בין העולם הרוחני והאדמה אשר לא הובא בחשבון על ידי הלשכות או הישועים, אשר נתן אפשרות להמשך הקשר בין בני האדם לבין עולם הרוח במהלך השנים הגורליות 1840-1879. הקשר הזה, אשר מאה שנים מאוחר יותר השתקף בזמן שבין השנים 1940-1979 עם הצמיחה ההדרגתית והפצת אנתרופוסופיה בעולם דרך בתי ספר וולדורף, חקלאות ביו-דינמית, רפואה, אדריכלות, אמנות וכו’… וכו’. הצמיחה הזאת של אנתרופוסופיה לא רק יצרה את התנאים הראויים עבור מספר גדול יותר של אנשים להתחבר אל עולם הרוח ועמנואל באותן השנים שהיו בסימנן של מלחמות סוערות רבות, אבל אם נדבר בצורה אזוטרית, גם נתנה אפשרות לאנתרופוסופים לעבוד מטעם אלה שמתו באופן טרגי במלחמות האלה, לקיים קשר בין המתים שנכנסים לקמלוקה באופן טראומתי וישות עמנואל. יתר-על-כן זהו הפיתוח הזה של החשיבה אשר, בהשראת אנתרופוסופיה, יוביל לחזון האתרי, אשר יפתח את יכולת ההבחנה הנחוצה להכנתנו להתגלות האתרית של סורת סביב שנת 2033. הראיה האתרית האמיתית שלנו של עמנואל היא ההגנה היחידה שלנו.

בשנת 2033 ניתן לראות את לידתם של כוחות מועצמים של ה – 666, כוחות האנטי-כריסט, אבל השפעתו הארצית של אהרימן יכולה לבוא קודם לכן ולהתחיל כבר לקראת סוף שנת 2014, כהשתקפות ישירה של 700 שנים מעת השמדתו של המסדר הטמפלרי בשנת 1314 וכהשתקפות של 600 שנים מזמן תחילת תקופת התודעה הפוסט-אטלנטית החמישית. שנת 2012 מסמנת את סופו של לוח השנה של המאיה ואנחנו רואים כאן שוב את הקשר עם המיסטריות המקסיקניות של דמון השמש והטמפלרים, במקרה (או שלא) זאת היא גם השנה שבה ראינו את הגילוי המדעי של ‘החלקיק האלוהי’ (בוזון היגס). מה רודולף שטיינר אומר שוב?

“(…) מטרת הישות שקיוותה להתערב בשנת 666 הייתה להפוך את עצמה לאל.”

אנו נמצאים לכן ערב אירועים רציניים. בתאריך 21 בדצמבר 2012, כאשר לוח השנה המקסיקאי יסתיים, אנשים מנבאים את עליית הכוחות הרשעים והם אינם טועים. עם זאת אנו עומדים לחוות משהו אחר. במקסיקו, ביום הגבירה שלנו גוואדלופה בשניים-עשר בדצמבר 2012 – יום החג לכבוד הפטרונית הדתית של מקסיקו- הגבירה של גוואדלופ[22] צפויה להעביר מסר לעולם אשר יביא תקווה ואהבה לאנושות לקראת השתקפות של מה רודולף שטיינר נתן לנו בשנת 1913.

בסך הכול בין השנים 1913-1924, השנים שבהן ראינו את תחילת מלחמת עולם הראשונה ואת עליית הבולשביזם, רודולף שטיינר, בין דברים רבים אחרים, נתן לנו שבע מתנות בעלות חשיבות עליונה שיכולות לעזור ללידת הרוח בנו ולהוביל אותנו אל תודעת עמנואל, כמעוז נגד ההתגשמות הקריבה של אהרימן וההתגלות האפשרית של סורת. מהן שבע המתנות?

1913- 1914

 1. הוא נקב בשם אנתרופוסופיה כרוח המנחה של מדע הרוח – בעזרתה אנו מסוגלים למצוא את דרכנו אל חוויית רוח הקודש והאינטליגנציה הקוסמית של מיכאל, אשר בסופו של דבר מובילה אותנו אל עמנואל.
 2. בזמן הזה הוא גם הניח את אבן היסוד של הגיתאנום הראשון שנועד להיות מקדש חי אשר בו הרוח של אנתרופוסופיה ועמנואל, המילה התכנסה יחדיו כדי לתת השראה לבני אדם.
 3. לאחר מכן הוא נתן לנו את הבשורה החמישית כדי לסייע לנו להתגבר על ההתקפה על לידת הבתולים של עמנואל ומותו של עמנואל.

“בקרב הרוזנקרויצרים, הבשורה החמישית נלמדת לצד ארבע הבשורות הידועות לכול. זה באמצעות הבשורה הרוחנית הזאת שארבעת האחרות יכולות להיות מובנות, והבשורה החמישית תינתן לחלק של האנושות של המאה העשרים, בדיוק כמו שארבע הבשורות האחרות ניתנו באירוע ההתגלות הפיזית של עמנואל. אלו מחסידי התנועה הרוזנקרויצרית אשר תהיה להם הכרה צלולה יבינו את חשיבות הבשורה החמישית לאנושות.”[23]

“אף-על-פי-כן, עם מיסטריית גולגולתא קשורה באופן אינטימי המטמורפוזה של המוות – במילים אחרות, המטמורפוזה של המוות מעובדה של עולם-החושים לעובדה על-חושית; והמטמורפוזה של התורשה משמעותה שמה שעולם-החושים משקף באופן אשלייתי כתורשה, קשור עם מסתורין הלידה, משתנה בעל-החושי ללידת הבתולה … אם אתם חושבים אודות מחזורי ההרצאות השונים שהדברים האלה דוברו בהם, אם אתם חושבים במיוחד על התוכן של מה שנתתי כבשורה החמישית, תגלו סדרה שלמה של דרכים שבהן הדברים האלה ניתנים להבנה, אבל הבנה רק באופן על-חושי.”[24]

1923 – 1924

1. שנה לאחר שריפת הגיתאנום הראשון נתן לנו רודולף שטיינר את כנס חג המולד ואת הקמתה של החברה האנתרופוסופית החדשה. זאת הייתה תחייתה של החברה האנתרופוסופית כמתנת חינם, אשר אפשרה שלוש מתנות נוספות:

2. המתנה של בוננות-מדיטציית אבן היסוד. באמצעות הבוננות-המדיטציה הזאת האדם יוצר הרמוניה בין הנפש, הרוח והגוף דרך כוחות האגו. הרמוניה כזאת מעצבת בית מקדש פנימי לרוח, גיתאנום פנימי. המדיטציה הזאת מביאה אל האדמה תלת-איבריות חדשה, אשר מבטלת את ההשפעות של המועצה משנת 869 ואת חוקת הכנסייה-הקאנון הנסתר האחד-עשר (XI Canon), הגלומה בה. אלו שמתרגלים את בוננות-מדיטציית אבן היסוד יכולים במיוחד, להתגבר על הנפילה מהרוח אשר בהשראת לוציפר.

3. הוא יצר את בית הספר של מדע רוח שבו האינטליגנציה הקוסמית בצורתה הטהורה ביותר יכולה להיכנס למקדש הנפש של חבריו, מקדש נפש אשר נוצר על ידי בוננות-מדיטציית אבן היסוד. האינטליגנציה הקוסמית נותנת לנו הבנה רוחנית אמיתית של הטבע הרוחני שלנו וכיצד אנו יכולים להתחבר עם עמנואל, המהווה את היעד הסופי של השיעורים בכיתה. איחוד כזה עם עמנואל, יכול לעורר אז יוזמות בנפשה של החברה האנתרופוסופית, היכולות לנוע דרך החברה לעולם. בית הספר של מדע הרוח מאפשר לחבריו להתגבר על האינטליגנציה שנפלה של אהרימן.

4. הוא נתן את הרצאות יחסי הקארמה (ואת ארבעת מחזות המסתורין[25]) כך שאנתרופוסופים יוכלו להבין לידה ומוות בקשר לקארמה וגורל, לידה ומוות אשר אינם יכולים להחוות על-ידי בעלי-חיים, אלא רק על-ידי ישויות אנושיות רוחניות עם עצמי גבוה – ‘אני’. ישות אנושית רוחנית כזאת מובנת אז בהקשר עם האבולוציה של העולם. עמנואל מת כדי לגאול את הקארמה הנמצאת מחוץ למחשבה ולנפש של העולם, על-מנת לאפשר לאבולוציית העולם להימשך כך שבאמצעות לידות ופטירות הישות האנושית תוכל לפתח את הנפש כדי להגיע לרוח בחירות. אם כן, עמנואל נהיה בתקופתנו אדון הקארמה. הבנת הקארמה מגנה עלינו מהתגלות דמון הרוע סורת המבקש להשמיד את ה’אני’ – הטבע הרוחני של האדם, על-ידי התגלות באתר התת-הארצי כ’אל’ והונאת בני האדם להתאחד עמו, ביטול הקארמה על-ידי כבילת נפש האדם לאתרים האלה ולחומר, והסטה חבלנית של הגורל האנושי וגורלה של אבולוציית העולם.

אני מודעת לכך שיש מי שעלול לחשוב שאנתרופוסופיה כבר הגיעה לשיאה בשנות ה – 2000 המוקדמות, כלומר, שהיא הגיעה לפסגתה – בזמן שרודולף אומר לנו שהאפלטוניים והאריסטוטליים יתגשמו ביחד כדי ליצור את המוקד ​​של אנתרופוסופיה. אבל אני משוכנעת שזה יעוור אותנו ביחס לשנים 2013-14 עד 2023-24 בשלב שבו, להערכתי, השיא האמיתי יתחיל ויסתיים, כהשתקפות של שנת החיים הראשונה של החברה האנתרופוסופית בשנים 1913-1914 והייסוד מחדש של האנתרופוסופיה בשנים 2023-24, אשר הזרע שלה נטמן מאה שנים קודם לכן בשנת חייו הראשונה של קספר האוזר. לכן זה אפשרי שרודולף שטיינר וכריסטיאן רוזנקרויץ, אשר הם שני נותני ההשראה לאנתרופוסופיה בעולם, ונציגי שני הזרמים האריסטוטלי והאפלטוני, הם בהתגשמות עכשיו על מנת להשיג את השיא הזה, אשר ימצא את פסגתו, בהשתקפות של 100 השנים מאז כנס חג המולד בשנים 2023-24. בשנת 2033, רודולף שטיינר יגיע לגיל 44 שנים, אם המחקר של וולטר שטיין נכון. הוא קובע שרודולף שטיינר נכנס לשעת חצות בשנת 1957, 33 שנים לאחר כנס חג המולד אשר התקיים בשנים 1923-24.[26] אם זה נכון, ייתכן שהוא יבקש להיכנס להתגשמות 33 שנים מאוחר יותר, 66 שנים משנת 1924 – בשנת 1990, מה שהופך אותו לבן 22 שנים עכשיו. ייתכן שכבר התעורר בו האגו שלו, ואולי שוב באמצעות כריסטיאן רוזנקרויץ?

אם כן, שנת 2013 כתחילת השיא הזה היא שנה חשובה מאוד והרבה מאד מסתמך על כמה אנשים ייקחו את מתנות החינם שניתנו על-ידי רודולף שטיינר ברצינות, במיוחד את כנס חג המולד, המאגד ומהווה מרכז לשש המתנות האחרות. אני מאמינה שזאת היא הסיבה להתקפותיו של אהרימן על כנס חג המולד בלהיטות כזאת בתוך החברה האנתרופוסופית – כדי לבטל את המתנות והקורבנות של רודולף שטיינר.

ישויות-היסוד-האלמנטליות הלכודות בתחום האתרים התת-ארציים חייבות לעבוד את לוציפר, אהרימן והאזורס ודרכם את סורת. הן זקוקות לנו באופן נואש. סורת ישתמש בהן כדי להתגשם לתוך התחום הזה.

באמצעות התחושה, החשיבה והרצון שלנו אנו יכולים להביא אותן אל עמנואל ולקרוע אותן מלפיתת האנטי-כריסט. המלאכים שלנו צריכים אותנו כדי לחבר אותם שוב עם הישויות הגבוהות של עולם הרוח ועם עמנואל כדי למנוע את נפילתם. בני האדם, שרבים מהם נפלו וימשיכו ליפול טרף לאשליה של לידה ומוות אשר מופצת ברבים על-ידי האנטיכריסט, יהפכו בתקופות שיבואו לחתומים עם השם והמספר שלו, כלומר, הם יוכלו להיוולד עם קרניים אסטרליות, עם איברים שהתגשמו אשר אינם יכולים לתפוש את הרוח. זה תלוי בבעלי הידע שיביאו הבנה חדשה, כמו גם יוזמות רוחניות חדשות לתוך העולם, בכל דרך שהקארמה והכישרון יהפכו לאפשרית.

אין זה צירוף מקרים שאנחנו חיים בתקופת התרבות החמישית של התקופה הפוסט-אטלנטית החמישית ובזמן הזה נתן לנו רודולף שטיינר את הבשורה החמישית, על מנת שנוכל להשיג הבנה אמיתית של המסתורין של זמננו – המסתורין החמישי, את המסתורין של הרוע (וחטא) המהווה את הצאצא של העיוות דלעיל של המסתורין העל-חושי של החיים והמוות.

הדברים יהיו הרבה יותר גרועים בעידן התרבות השישי לפני ההתגלות הגדולה של המספר 666 אשר תתרחש בעתיד הרחוק, בתקופת התרבות השישית של העידן הגדול השישי של המחזור הארצי השישי – ונוס.

בסיכומו של דבר, אנחנו לא חייבים להיות מוגי-לב בגלל מה שלפנינו, אלא שאנחנו חייבים להרגיש מחוזקים על-ידי המתנות שקיבלנו כדי להיות לעזר לעולם ולעולם הרוח. אנחנו לא יכולים לברוח מההתקדמות אבל אנחנו חייבים להתמודד אתה עם הבנה אמיתית.

עדיין יש לנו זמן. אם נעבוד עכשיו, אנחנו יכולים למנוע את עצמנו מלהיכנס בהתגשמותנו הבאה כבולים יותר לחומר. אנחנו יכולים לרומם את עולם החומר ולהתחבר לרוח על-מנת למצוא את הכוח לרדת כרצוננו לתוך החומר כדי לעזור לאחינו בני האדם. ונוס תהיה ההזדמנות האחרונה על-פי רודולף שטיינר, לאלו שנפלו הרחק מדי.

מיכאל כנושא הדגל של החירות עוזר לנו למצוא את דרכנו אל הצעד הראשון – החשיבה החופשית. אל בית-הספר של מיכאל זורמת האינטליגנציה הקוסמית בצורתה הטהורה ביותר אבל היא יכולה למצוא כלי קיבול הולם בנפשנו רק אם פיתחנו את מערכת היחסים הנכונה של התחושה, החשיבה והרצון שלנו בהשראת רוחה של אנתרופוסופיה. רק יחסים כאלה יכולים להוות הגנה כנגד ההאצה של המטריאליזם המבקש ללכוד אותנו.

האתגר שלנו הוא זה: האם אנו מכירים בחשיבותן של השנים הקרובות לעבודה עם שבע המתנות של האנתרופוסופיה, כדי לפתוח את עצמנו אל האינטליגנציה הקוסמית הרוחנית הקדושה של מיכאל, כהגנה מפני מה שיבוא? או שהשנים הקרובות יחלפו על פנינו במצב של אובדן עצות ובהכרה למחצה, כאשר אנחנו צוללים הלאה למטה אל תוך התהום אשר ממנה לא נהיה מסוגלים לעלות מחדש אל פני השטח?

היינו במסע ארוך … תודה לכם שנשארתם איתי בסבלנות! אני עוזבת אתכם עם מילותיו של יוהן וולפגנג פון גתה: “מספיק מילים כבר הוחלפו; עכשיו סוף סוף תן לי לראות כמה מעשים!” (פאוסט מאת גתה, חלק א’).

תודה לכם ולילה טוב!

———————————————————————————————————————–

 1. . הרצאת רודולף שטיינר בסדרה שליחותו של מיכאל – ‘אותות הזמן, המערכה של מיכאל והשתקפותה על האדמה’, מינכן, בשבע-עשרה בפברואר 1918, a174.GA יצא בעברית בהוצאת חירות.
 2. . רודולף שטיינר מציין שאלו היו ישויות המלאכים שנפלו לפיגור במהלך התקופה המצרית: “אותן הישויות הפועלות ככוחות מפריעים נותרו מאחור כי הן נכשלו בהצבת עצמן תחת מנהיגותו של עמנואל. כך הן ממשיכות לפעול באופן עצמאי ממנו. יותר ויותר באבולוציה האנושית, תהיה ניכרת תנועה חומרנית בהנחיית הרוחות המפגרות המצריות-כשדיות האלה. לתנועה הזאת יהיה אופי חומרני והחלק הגדול של המדע בן זמננו נמצא תחת השפעתה. לדוגמא, ישנם אנשים האומרים שהאדמה שלנו במהותה המוחלטת מורכבת מאטומים. מי מחדיר בהדרגה את המחשבה הזאת לשכלם של האנשים? אלו הן הישויות העל-אנושיות המלאכיות אשר נותרו בפיגור מאחור במהלך התקופה המצרית-כשדית.” הציטוט הוא מתוך ההרצאה השלישית מאת רודולף שטיינר אשר ניתנה בקופנהגן, בשמיני ביוני 1911, במחזור שערך מחדש ופרסם כספר בשם ההדרכה הרוחית של האינדיבידואל ושל האנושות, בעשרים באוגוסט 1911, 15GA. (יצא בעברית בהוצאת חירות). אלו הן ההרצאות היחידות של רודולף שטיינר, אשר נערכו מחדש על-ידו לאחר ההרצאה לציבור ויצאו לאור כספר, כמו-גם המחזור ‘משימתן של רוחות הלאום’, 121GA – אשר חלקו תורגם לעברית.
 3. . הקיסר הצהוב הוא דמות אגדתית סינית, אשר נחשב כאב המייסד של התרבות הסינית. חי לפי המסורת בין השנים 2698 – 2599 לפנה”ס. חואנג די (הקיסר הצהוב) הוא כינוי שקיבל הקיסר כאות להערכה הרבה אליו. צהוב-יסוד האדמה, אדמת לס. לפי המסופר, הוא איחד 40 שבטים שונים וכך יצר את האומה הסינית הראשונה. מייחסים לו ולאנשי חצרו את פיתוחם של רבים מיסודות התרבות הסינית; בין השאר: המצאת הכתב הסיני, לוח השנה הסיני הראשון, המתמטיקה, הנחת היסודות לרפואה הסינית המסורתית, הפקת המשי מטוואי המשי (המיוחסת לאשתו, לאי טצו), המצאת מקלות האכילה, החץ והקשת, המצפן, וטביעת מטבעות הנחושת הראשונים. סמלו היה הדרקון הסיני. לכן, בני סין, הנחשבים לצאצאיו, מכונים לעתים “צאצאי הדרקון”. מספרים, כי כשמלאו ימיו, בא דרקון ונשא אותו למרומים, כדי שיחיה חיי נצח בין בני האלמוות. – מתוך ויקיפדיה.
 4. . רקע אודות גונדישאפור: http://en.wikipedia.org/wiki/Gundeshapur
 5. . הרצאת רודולף שטיינר הרביעית במחזור ‘שלושה זרמים באבולוציה של האנושות – הקשר של הדחפים הלוציפריים-אהרימניים עם דחף יהוה-עמנואל’, דורנאך, באחד-עשר באוקטובר 1918, 184GA. יצאה לאור בעברית בספר: עיונים אזוטריים – כרך 12, בהוצאת תלתן.
 6. . שם.
 7. . רקע אודות המלך דגוברט השני: http://en.wikipedia.org/wiki/Dagobert_II
 8. . הרצאת רודולף שטיינר השלישית במחזור ‘שלושה זרמים באבולוציה של האנושות – הקשר של הדחפים הלוציפריים-אהרימניים עם דחף יהוה-עמנואל’, דורנאך, בשישי באוקטובר 1918, 184GA. יצאה לאור בעברית בספר: עיונים אזוטריים כרך – 12, בהוצאת תלתן.
 9. . ישויות-היסוד-האלמנטליות הנוצרות בעולם בשל שקרים והשמצות הן התפלגויות מהגוף והן קשורות לחיידקים (בצילוס) וגורמי מחלה, לפי לרודולף שטיינר. יש לציין שרודולף שטיינר מתייחס למה שקרה לטמפלרים תחת עינויים כהשראה של סורת. לדבריו זה יצר מחלקה חדשה של ישויות אשר באו לידי ביטוי בקארמה העולמית. הישויות הללו פועלות תחת חסות ישירה של ישויות החיים והמוות.
 10. . הרצאת רודולף שטיינר, דורנאך, בשישי באוקטובר 1917; ההרצאה הרביעית מתוך המחזור נפילת רוחות האופל, אשר יצא לאור בעברית בתרגום והוצאת שוני תובל, 177GA – מעניין לציין שרודולף שטיינר דיבר אודות הנושא הזה ערב עליית הבולשביזם.
 11. . שם.
 12. . הרצאת רודולף שטיינר בדורנאך, בחמש עשרה ביולי 1923.
 13. . רודולף שטיינר, ‘מחשבות אנתרופוסופיות מנחות’, אגרות מס’ 183-185 ‘מטבע לתת-טבע’, מרס 1925. יצא לאור בעברית בהוצאת חירות (מיסטריית מיכאל).
 14. שם.
 15. . הערה צדדית מעניינת: סטיב ג’ובס וביל גייטס עבדו פעם ביחד. השם ‘גייטס’ (שערים- (Gates מעלה על הדעת את ספר השערים המצרי – המדריך לעולם התחתון. בין שני האנשים האלה המחשבים נעו מהשולחן, לירכיים (lap-top) ועכשיו הם הגיעו לגובה של הלב עִם ‘אני’- פנקס (pad tablet’I’). יש משהו מוזר מצרי ביחס ל’טבלאות’ אשר היו עשויות פעם מחרס. אפשר גם לציין כאן את האל הרמס אשר המציא את הכתיבה ולוח הברקת שלו ֹ- לוח הלב – אקאשה. גם אם ניקח בחשבון את מה רודולף שטיינר אמר: האיבר הגופני שרוצה לעצב תמונת-זיכרון הוא בלוטת האצטרובל, כאשר בלוטת יותרת המוח היא החלק המקליט. הרצאת רודולף שטיינר ‘המערכת הקוסמית הפנימית של האדם’, ההרצאה הרביעית במחזור פיסיולוגיה אוקולטית, פראג, בעשרים ושלישי במרס 1911, 128GA יצא בעברית בהוצאת תלתן; הרצאת רודולף שטיינר השלישית במחזור ‘מיסתורין השמש והאדם התלת-חלקי’, דורנאך, בעשרים ושישי באוגוסט 1918, 123GA. אנו רואים שהלוח-הטאבלט הוא צורה מנוונת של אמצעי רישום זיכרון, וזאת היא רק ההתחלה. אנחנו יכולים לצפות לראות משפרי זיכרון ורישום (רק כדי לגבות את הזיכרונות שלנו ליתר בטחון) אשר יהיו ‘מושתלים’ במוח שלנו בעתיד.
 16. . “איבר תפיסת-המגנטיות האמיתי של הישות האנושית, ממוקם בחזיתה של בלוטת יותרת המוח. החלקים של העצבים האופטיים אשר באף המובילים מגלגלי העיניים למוח, עוברים בצד הקדמי של חרוט בלוטת יותרת המוח, בכניסה למוח. החצייה הזאת של הצירים האופטיים מספקת בסיס אנטומי חשוב לתפיסת התודעה-העצמית. זאת גם הנקודה באזור בלוטת יותרת המוח היכן שישויות אנושיות בנות ימינו חוות בדרך כלל את מרכז תודעת הערות שלהן. בלוטת יותרת המוח קשורה עם צ’אקרת המצח האתרית, הנקראת פרח הלוטוס בעל שני עלי הכותרת. שתי הבלוטות הללו באזור הראש של הישות האנושית שזורות לכן במובנים שונים עם ספירת האור, כמו-גם עם הספירה התת-ארצית של החשמל. ביחס לזה יש לבני האדם כעת את האפשרויות או לפתח את המוסריות שלהם במודע עם סיוע של פעולות רצון בלתי-אנוכיות, חדורות על-ידי אהבה, או להיכנע לנטיות שפלות ואינסטינקטים השזורים עם אנוכיות חסרת-מעצורים אשר יכולה לזרום לתוכם. זה איננו חסר חשיבות לתוצאות בעתיד של התפתחות והפעילות של שתי הבלוטות האלו. בהקשר הזה הסב רודולף שטיינר את תשומת הלב לעובדה שזרם אתרי של אור זורם דרך הישות האנושית, המקשר לב וזרם דם לבלוטת יותרת המוח, אשר, ברגעים מסוימים, עושה לגלויים (למי שפיתח תפישה על-חושית כזאת) את העקרונות והאיכויות המוסריים של האדם.” המאמר ‘חשמל והתודעה האנושית’, באתר האינטרנט:

  CeltoSlavica/Markus Osterriede http://www.celtoslavica.de/bibliothek/electricity.html

 17. . הרצאת רודולף שטיינר העשרים במחזור ‘הקארמה של השקריות’, דורנאך, בחמש עשרה בינואר 1917, 174GA. ההקדמות ועיקרי התוכן של מחזור ההרצאות תורגמו לעברית וניתנים לצפייה באתר הנוכחי.
 18. . שם.
 19. . הרצאת רודולף שטיינר השמינית במחזור האדם לאור האוקולטיזם, התאוסופיה והפילוסופיה, אוסלו (כריסטיאניה), בעשירי ביוני 1912, 137GA. יצא לאור בעברית בהוצאת חירות.
 20. . ההרצאה השנייה מאת רודולף שטיינר בקובץ ‘הופעתו המחודשת של עמנואל באתרי’ – ‘מדע הרוח כהכנה לחזון אתרי חדש’, בעשרים ושביעי בינואר 1910.
 21. . דבר מעניין לציין הוא שהדחף של הטמפלרים הושמד בשנת 1314, 18 שנים קודם לשנת התגלות מספר החיה 1332. כמעט חמש מאות שנים מאוחר יותר בשנת 1812 נולד קספר האוזר, כדי להעניק למרכז אירופה את יישום הדחף המקורי שלה של קהילה נוצרית.
 22. . רקע אודות הגבירה מגוואדלופ: http://www.olrl.org/prophecy/ladyofg.shtml
 23. . הרצאת רודולף שטיינר ‘חזרתו של עמנואל’, בשמונה עשר באפריל 1910. (מהסדרה ההיררכיות הרוחניות ופועלן בעולם הפיזי – יצאה לאור בעברית בהוצאת ‘כחותם’.)
 24. . הרצאתו השלישית של רודולף שטיינר במחזור ‘שלושה זרמים בהתפתחות האנושות – הקשר בין הדחפים האהרימניים-לוציפריים ודחף עמנואל-יהוה’, דורנאך, בשישי באוקטובר 1918,GA 184.
 25. . בעברית יצאו לאור כל ארבעת המחזות, בתרגום עמוס בן אהרון, בהוצאת סופיה (ראו בחנות הספרים בחיפוש לפי הוצאת ספרים).
 26. . קורות חיי וו.ג’.שטיין, מאת יוהנס טאוץ (W.J.Stein, Johannes Tautz), עמוד 228.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *