הישות החיה של האנתרופוסופיה – 08

הישות החיה של האנתרופוסופיה – 08

הישות החיה של האנתרופוסופיה וטיפוחה

רודולף שטיינר

18 מכתבים ומחשבות מנחות אל החברים

20.01.1924 – 10.08.1924

GA26 דורנאך

תרגום מאנגלית: עלי אלון

עריכה ותיקונים: דניאל זהבי

תיקונים: דליה דיימל

הספר יצא בהוצאת חירות – ראו כאן

מכתב 8     9.3.1924

העבודה בחברה

חברים נותנים דעתם לכך שבהרצאות הפומביות שאני נותן בקשר לחברה האנתרופוסופית, אני נוטל כל הזדמנות בנושא שעליו אני מדבר, כדי להתייחס לנקודות ידע ותובנה כמו אלה שמפתחת תקופתנו. אל לה לאנתרופוסופיה להתייצב לפני העולם באמונה כיתתית העולה באורח שרירותי. על האנתרופוסופיה להביע את מה שמהווה היא באמת ובתמים, כלומר את ההשקפה הנרחבת יותר על העולם, את הניווט המלא יותר של החיים, שאליהם קוראת תקופתנו.

אנתרופוסוף הכופר ותו לא במה שהחיים האינטלקטואליים והרוחניים של התקופה מגישים מחוץ לאנתרופוסופיה מחטיא כליל, לפי השקפתי, את היעד. ואם, כפי שקורה תכופות, נפעל כך שמשקיף הבקי בדברים יחוש בעליל שאין אנו מיודעים במידה מספקת לדברים שאנו כופרים בהם, אזי האנתרופוסופיה תיעצר בהתקדמותה.

החברים הפעילים בחוגים השונים יהיו חייבים לתת את מלוא דעתם לכך בעתיד. אין פירושו של דבר שעלינו לארגן בעת ובעונה אחת עם הרצאותינו באנתרופוסופיה הרצאות נוספות שבהן ידונו הענפים השונים של הלמידה המודרנית באותו אופן כפי שנעשה הדבר מחוץ לחברה האנתרופוסופית. על ידי מהלך עניינים זה לא נגיע למטרה הנכספת ורק יעלה בידנו ליצור פער מכאיב מאד לחברים האנתרופוסופיים שבתוכנו, פער בין הדפוסים המקובלים בלמידה המודרנית ולבין זה שחייב להיות המסר המשמעותי של האנתרופוסופיה.

רע הדבר לפתוח בנושא וליצור מעצם ההתחלה את הרושם שאין אנו מבקשים אלא הזדמנות למתוח ביקורת על רעיונות מסוימים של העת הנוכחית. אנו חייבים קודם לכל לתת דעתנו בקפידה יתרה האם רעיונות אלה אינם מכילים בהם נקודות מוצא בריאות וחשובות. כמעט בכל מקרה נמצא שאכן כך הדבר. אך אין משמעותו של זה, שעלינו להימנע מכל ביקורת. נהיה רשאים למתוח ביקורת אך ורק לאחר שנאפיין את הדברים באורח אינטליגנטי כערכם.

אם ניקח דבר זה לתשומת לבנו עשוי להיעלם מן החברה האנתרופוסופית משהו שהסב לקשיים בשנים האחרונות. לא נוכל אלא לקדם בברכה, במשמעות עמוקה ביותר, את פעילותם ההולכת וגדלה של הללו מבינינו שהם מדענים או מלומדים. ועם זאת מגיעים חברים רבים לתחושה שפעילות מדעית זו ‘אינה אנתרופוסופית דיה’.

בהקשר זה אנו חייבים להזכיר את הניסיונות שנערכו לערב את הנוהג ואת אורח החיים האנתרופוסופי במשימות שונות בעלות אופי מעשי או חיצוני. אף בזה הגיעו חברים רבים אל התחושה שאורח דברים אלה אין בו מן האנתרופוסופי.

ללא ספק תכופות מוצדקת היתה בחלקה הביקורת שהוטחה במאמצים אלה. בידי אלה המותחים ביקורת לא התאפשר לראות את הקשיים העצומים הטבועים בכל מיני ניסיונות כאלה בנקודת המשבר הנוכחית, ואין הם מעריכים זאת שלביצוע נאות והולם נדרש זמן.

קיימת תשתית אמינה לתחושותיהם של חברים רבים לגבי עניינים אלה. חובתנו הראשונה כאנתרופוסופים היא להקציע את ראיית נפשנו באמצעות האנתרופוסופיה כדי לראות באורה הנכון את שמגישה התרבות של תקופתנו. אופייני הדבר לתקופתנו שהיא מגישה בססגוניות ללא גבול תוצאות פוריות ומבטיחות ועם זאת היא חסרה את הקרקע הנאותה לשותלם בה. כשאנו מאמצים לעצמנו גישה חיובית ולא שלילית אליהם אזי, ללא ספק, במקרים רבים אנו מגיעים בעוצמה מרבית לביקורת על מוצרי תקופתנו. ברגע שאנו שוכחים גישה חיובית ביסודה זו לחיי תקופתנו עלולים אנו למעוד ברגע הקריטי ,לסכנת החרדה לדבֵּר באורח אנתרופוסופי אמיתי. באיזו תכיפות אנו שומעים, ודווקא על ידי מדענים בחברה: “אנו נרתיע את הללו שאינם אנתרופוסופיים אם נדבר אתם על גוף אתרי או אסטרלי”. עבודתנו נותרת עקרה אם רק נמתח ביקורת על אלו שאינם אנתרופוסופיים בשטחם שלהם, ונגביל עצמנו כפי שאנו עושים, לקווי מחשבה היכולים להתהוות במידה שווה באותו שטח. ניתן בהחלט לדבר על הגופים האתרי והאסטרלי אם נמסור את הסיבות כהווייתן.

עלינו להשתדל לדבר על כל הדברים המתייחסים לאנתרופוסופיה באורח כזה שתתגלה לעין בכל מקום, כפי השגתנו, שקיקת החיים האנתרופוסופיים. ואז לא תימצֵא עוד בין החברים של החברה האנתרופוסופית התחושה המכאיבה שהמדענים שבינינו מדברים ואנשי המעשה פועלים בדרכים שאינן די אנתרופוסופיות, או שאין מצפים זאת כלל מחברים של חברה זו.

אם על היעדים של כנס חג המולד להתקדם לקראת התגשמותם יהיה עלינו להפנות את נפשנו וליבנו בכיוון זה. אם לא יעלה בידינו לעשות זאת כי אז יישארו הם בגדר משאלה בלבד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *