דברי הקדמה לאוריתמיה – 04

דברי הקדמה לאוריתמיה – 04

דברי הקדמה לאוריתמיה

רודולף שטיינר

נאמרו לפני 16 הופעות של אוריתמיה בין השנים 1913-1924

GA277

תרגם מאנגלית: עלי אלון

הקלדה, תיקונים ועריכה: דניאל זהבי

תיקונים: דליה דיימל

לספר המלא המכיל גם הקדמה מאת: קָארִי וַן אוּרְדְט – ראו כאן

הרצאה רביעית

מינכן 28.8.1913

(ניתנה בפגישת אחה”צ בהזדמנות של הופעה ראשונה של אוריתמיה)

הנושא לקוח מתוך ‘שער ההתקדשות‘ ממחזות המיסתורין של רודולף שטיינר

ביום מהימים, כשפרופסור קַפֶזְיוס ביקר אצל פֶלִיסְיָה בַלְדֶה, הוא אמר שהוא מרגיש עצמו רענן כל כך מהסיפורים ואגדות הפיות שהיא מספרת לו. מרת בלדה היא אישה גלוית לב שאומרת בדיוק מה שהיא חושבת ועל כן נותנת היא לקפזיוס תשובה זו: “כן, אני שמחה מאוד לראות מה רענן אתה מהאגדות שיש לאל ידי לספר, אך אתה מקשיב בצורה גרועה ביותר ודבר זה מקשה עלי!”

כפי שאמרתי היא אדם גלוי לב שאומר את כל מה שמעיק על לבבו.

קפזיוס: “באמת? אך אני מקשיב בכל הבנתי”.

פליסיה: “בדיוק כך! אין לך את סוג ההבנה שבאמצעותו יתאפשר לך להאזין.”

קפזיוס: “האמנם?! מהו זה שחסר לי באורח ההקשבה שלי?”

פליסיה: “חוששני שלא תבין אם אומר לך!”

קפזיוס: “אבל אני מעוניין להבין.”

פליסיה: “ובכן – אילו היית מקשיב כראוי היה הגוף האתרי שלך רוקד, והוא אינו רוקד.”

קפזיוס: “מדוע חייב גופי האתרי לרקוד? ואיך אוכל להסב לו לרקוד?”

פליסיה: “אה! קודם כל עליך להבין איך, בעצם, באות אלי אגדות הפיות.”

כעת היה הפרופסור הטוב תמה קצת, והוא אמר: “לעיתים קרובות כל כך את אמרת לי שאת מקבלת את הסיפורים מהעולם הרוחי, אבל – ואני חושש באמת לנסח זאת במילים – נשגב מבינתי כיצד מסוגלות הישויות המופיעות אליך, לדבר תמיד בשפה המסוימת של האנשים המקשיבים להם ואחר כך חוזרים ומספרים את הסיפור.”

פליסיה: “אוה! זוהי בדיוק הנקודה! בדיוק כאן אין המחשבות שלך נבונות די הצורך. הישויות אינן מספרות לי סיפור במילים, אלא בתנועות, ויש להבין את המשמעות של כל תנועותיהן.”

קפזיוס: “איך אוכל?”

פליסיה: “ובכן – תלמד איך לאפשר ללבך להתרומם אל ראשך למשך זמן מה. ואז תגלה שיש לך רגש מיוחד לתנועות הפיות ונסיכות הפיות. ואז זורמים כל הרגשות הללו לתוך פיקת הגרון שלך ואתה יכול לספר סיפור. ואם מקשיב אדם כראוי ירקוד גופו האתרי לסיפור. אך היות ואין אתה מסוגל להקשיב כיאות – אין אתה מבין הכל ורב ממה שמספרת אני לך – הולך לאיבוד.”

הנה קלטנו מילים אלה של מרת בלדה אל קפזיוס וניסינו לפחות לערוך את התנועות שהיא תארה, את הריקודים של הפיות ושל הגנומים ואפילו המלאכים למעין מערך תנועה, למעין שפת-תנועה.

משיחות רבות עם פליסיה התברר באורח נפלא, שניתן להפוך שפה מסתורית זו למשהו שאפשר לרקוד אותו. יכולים אף להשתמש בניסוח: ‘שפת-הבעה’. ובקיצור – ‘ריקוד הבעה’ זה נראה לנו כדבר שאפשר לעשותו, כאמנות תנועה שהרשינו לעצמנו לכנותה בשם: אמנות האוריתמיה: סוג של דיבור באמצעות תנועה, דיבור שיש לו זיקה באורח נאה למדי אל ההתרחשויות בעולם הרוח. היות וכאשר פליסיה אפשרה ללב שלה לקרון לתוך המוח שלה, מסוגלת היתה למעשה – אפילו ללא מודעות לכך, ממקומה בעולם הצורות, עולם המישור הפיזי – להציץ בעולם רוחות התנועה, ושם היא גילתה את אגדות הפיות שלה.

מה נאה היה הדבר אילו מסוגל היה אדם להביא עימו את סוג ההבנה שהיה חסר לקפזיוס, למסרים כמו אלה שפליסיה יכלה להביא מהעולם הרוחי, אם יכול היה להשקיט לגמרי את הגוף הפיזי ולאפשר לגוף האתרי לרקוד! לשם כך עלינו להתחיל קודם כל לפלס לנו דרך בין מגוון-תנועות שלהן זיקה הרמונית מסוימת אל תנועות המבטאות צלילים קוסמיים ואת המילה הקוסמית. מה שיכול היה אדם ללמוד בפגישות עם פליסיה ייעשה עתה לתשתית לאמנות האוריתמיה שלנו. יש להציב כעת התחלה לאמנות העומדת על קו הגבול ומשום כך היא חשובה. בריקוד – אם רשאי אהיה להביע זאת כך – יכול אדם לאמץ לעצמו את האימפולס הפשוט ביותר, הארצי ביותר השוכן בקרבה מירבית לאינסטינקטים ולתשוקות האנושיים, ועם זאת יכול הוא אף לשלב את האלמנט הדיוניסאי באבולוציה של האנושות!

מספר קטעים באוריתמיה יוצגו בפניכם. אתם תתוודעו לתנועות עצמן. אתם תגלו כיצד ניתן לתרגם מילים ומחשבות אנושיות לתנועות אלה וכן תלמדו בהדרגה איך ‘להאזין’ למה שמובע בשפה חדשה זו.

אולם אבקשכם לזכור בכל זה, שאנו עוסקים במשהו בראשית ניצניו. אני מקווה שבראש ובראשונה אתם תהיו מודעים ליוזמת הרצון שניצבת מאחורי הדבר הזה, שממנה – כך אנו מאמינים – יוכלו להתפתח במשך הזמן דברים משמעותיים הרבה יותר מאשר מצויים כעת. עליכם גם לדעת שמאחורי האוריתמיה מצויה כוונה תלת ערכית. קודם כל חייב להימצא אלמנט אסתטי. אפשר לכנותו: אלמנט של יופי. היופי מהווה השתקפות מיידית של מה שמתחולל בעולמות העליונים בצורת תנועה. התנועות הנלקחות מהעולמות העליונים ומתגברים אותם – זהו האלמנט האמנותי.

אך לזה חייב להתחבר אלמנט שני והוא – האלמנט הפדגוגי. הנפש האנושית תרכוש לעצמה משמעות בזיקתה אל הגוף, שבקשריה אל עולמות הנפש, שאליהם היא שייכת, חופפת לאלמנטים של התנועה והעיצור, שזורמים דרך העולם בתור המילה הקוסמית. באוריתמיה הופכים אלמנטים אלה של תנועה ועיצור בטרנספורמציה לתנועות נראות לעין של הגוף הפיזי. על ידי כך – אם ההתחלות שלנו יגיעו ביום מהימים לשלמות רבה יותר – יתממש משהו שונה לחלוטין מזה אשר מבוצע על ידי הגימנסטיקה הרגילה ועל ידי פעילויות דומות בעת הנוכחית, המבוססות על חוקים פיזיולוגיים גרידא.

האלמנט השלישי הוא האלמנט ההיגייני. העובדה שהגוף האנושי יסתגל לעולם של תנועה וכן הרעיון של אנרגיה אנושית בריאה שתוחדר לתוך החינוך יקדמו את התפתחות האורגניזם האנושי והנפש האנושית. רב ממה שאינו היגייני כיום בעולם החיצוני נגרם מעצם העובדה שקיימת הרמוניה כה מעטה בין מה שהגוף הפיזי צריך לעשות כדי להסתגל אל העולם החיצוני ובין מה שהגוף האתרי – עקב כושר התנועה הפנימי שלו – דורש מהגוף הפיזי. את חוסר הקואורדינציה היינו רוצים לצמצם על ידי תגבור כושר התנועה של הגוף הפיזי, שיחפוף לצרכים של הגוף האתרי.

 

יהיה נהדר אם האנשים הצעירים שלנו – עד גיל שישים או שבעים – ירכשו הבנה לאוריתמיה זו, שברצונה להוריד את העולם הרוחי אל המישור הפיזי בדרכים שונות יותר ויותר. אם האנשים הצעירים שלנו יוכלו להבין בהדרגה אמנות ביטוי זו, יתרבה מספר האנשים בינינו שאליהם תוכל מרת בלדה לומר: “כעת אין אתם מקשיבים באופן גרוע כל כך! אתם מתחילים להבין אותי טוב יותר!” היא אדם גלוי לב והיא חשה שמחובתה לשפוט אותנו ביושר האופייני לה כך שנגיב ברצינות. כך עלינו ללמוד להבין איך צופה היא לתוך עולם אגדות הפיות ולאחר מכן יש לאל ידה לתרגם את מה שהיא ראתה למילות אנוש, וזאת היות והלב שלה מסוגל להתרומם לתוך הראש שלה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *