שיח ישראלי יוזמה להתחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית בישראל

שיח ישראלי יוזמה להתחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית בישראל

שיח ישראלי

יוזמה להתחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית בישראל

מאת: אורי בן דוד

4.6.2018

אורי בן דוד הוא מחנך, אמן נגן קלרינט ומוסיקאי. אוריתמיסט. ניהל במשך שנים את מרכז המוסיקה בעמק יזרעאל, ובין השאר ייסד את תוכנית ״מפנה״ לטיפוח מנהיגות מוסיקאלית רב תרבותית בשיתוף הפילהרמונית ומנהלה המוזיקלי המאסטרו זובין מהטה. ממקימי קהילת שקד בטבעון. פעיל ויזם חברתי.

פתיחה

יוזמת "שיח ישראלי" מתהווה ומתגבשת מתוך צורך חיוני להתחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית בישראל. צורך ממשי זה מתעורר ועולה מתוך חיי היומיום ומבקש התייחסות רצינית ומעשית.

כל אדם שהתנסה בכך, מכיר היטב חוויית התלהבות המתעוררת לחיים, כאשר נוצר שיח מלב אל לב, בעת שמאזינים בני אדם זה לזה מתוך פתיחות ובסבלנות. מפגש ברוח זו עשוי לעורר בנו שמחת חיים ותקווה, שיחדיו נצליח ליצור מפנה של ממש באופיו של השיח התרבותי בישראל. מילות השיר: "אני ואתה נשנה את העולם" מבטאות את אותה תקווה, את האמונה ביכולתנו לקיים חברה אנושית המכבדת את אזרחיה ותומכת בהם.

מתוך כוונה ורצון למצוא מענה רציני ומעשי לצורך בהתחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית בישראל, יוצרים אנו ומעצבים יחדיו 'תודעת יצירת תרבות ישראלית', הכוללת חזון שיח ישראלי המובא בהמשך, ודרך להגשמתו – דרך חיים ליצירת מרחבי תרבות אנושית, להגשמה עצמית. פירוט מרחבי הפעילות שיוצרים ומעצבים יחדיו 'תודעת יצירת תרבות ישראלית' מובא בחלק החותם מסמך זה.

'תודעת יצירת תרבות ישראלית', החובקת מגוון רחב ועשיר של מרחבי פעילות המזינים, מפרים ומשלימים זה את זה, היא מקור להשראה, מעיין חיים וקרקע פורייה ליצירה עבור אזרחים החברים, מעורבים ופעילים במגוון קהילות, תנועות ויוזמות ברחבי הארץ. תודעת יצירה זו, החדורה ברוח יצירתם של נביאי וחכמי ישראל, של יוצרים ישראלים לאורך הדורות, התבהרה והתבררה במהלך יצירת חזון שיח ישראלי ועיצוב דרך חיים להגשמתו ולמימושו.

מהלך הגשמת החזון, מעניק תמיכה ותנופה לצמיחתה והתפתחותה של הוויית חיים ישראלית, החדורה ברוח החירות, הצדק החברתי והאחווה הכלכלית, באידיאלים וערכים הבאים לידי ביטוי בחזון נביאי ישראל, בחזון הציוני ובחזון מגילת העצמאות.

חזון שיח ישראלי

"כי עוד אאמין באדם, גם ברוחו, רוח עז" – ש. טשרניחובסקי

רואים אנו בכל אדם עולם ומלואו, יצירה ייחודית המעוררת פליאה ויראת כבוד עמוקה.

אנו מאמינים כי בלב האדם מפעמת שאיפה לחירות, כמיהה לשלום ואמונה ביכולתו להשתלב ביצירת הוויית חיים קהילתית, בה יוכל להגשים את ייעודו, ולממש את האידאל האנושי הנשגב: ואהבת לרעך כמוך.

בחזוננו, רואים אנו חברה ישראלית נאורה, יוצרת ומקיימת חיי רוח ותרבות חופשיים, עשירים ומגוונים, חיי קהילה הנובעים מאהבת איש לרעהו ומושתתים על ערבות הדדית וכן, פעילות כלכלית חדורת רגש אחווה, המעניקה בטחון אישי וחברתי לאזרחיה.

שליחותנו, הנובעת מהוויית החזון, היא טיפוח איכות חיים וסביבה בה מגשימים אזרחי ישראל את שליחותם הייחודית, מממשים את האמיתי, היפה והטוב בחייהם ובפועלם בעולם.

מתוך רצון טוב ובאמונה, בוחרים אנו לצעוד יחדיו בדרך חיים בה נלמד, נתכוון ונעשה למען הגשמת החזון.

"סור מרע, עשה טוב,

בקש שלום ורדפהו…

תהילים ל"ד

מהות החזון ומאפייניו

"באין חזון ייפרע עם"

חזון הוא תמונה חיה, מוחשית וממשית, שאותה אנו יוצרים, רואים בעיני רוחנו ומבקשים להגשימה במציאות חיינו. הדרך להגשמת החזון מתעצבת בהשראת אידיאלים וערכים, העשויים לעורר התלהבות ורצון להגשימם. בבואנו להגשים את החזון, עלינו להביא, בעזרת יכולת הדימוי היצירתי שלנו, לידי מפגש פורה בין המציאות, שאותה חווים אנו באמצעות חושינו וכושר השיפוט העומד לרשותנו, ובין הדימוי החי של החזון. וזאת, על ידי עיצובה של דרך להגשמתו.

דרך החיים בה צועדים אנו במהלך מימושו של החזון היא בעצם "נתיב כיוון והתכוונות", בין המציאות לחזון, בין החזון למציאות. יותר ויותר אנשים בזמננו רואים חשיבות רבה ביצירת חזון ועיצובה של דרך להגשמתו, על ידי האדם כפרט, או בידי קבוצת אנשים המבקשת להגשים ולממש חזון בתחומי החיים השונים. ואכן, יצירת חזון ועיצוב דרך מעשית להגשמתו, הינה מיומנות אנושית שהגיעה לרמה גבוהה במהלך העשורים האחרונים.

הוויית חזון שיח ישראלי

חזון שיח ישראלי יוצר עמוד שידרה רעיוני וערכי, מצפן חברתי וקרקע פורייה להתחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית בישראל.

הוא נוצר ועוצב מתוך תובנה, שאנו האזרחים נושאים באחריות לגורל חיינו וליצירת המרחב הקהילתי, התרבותי, הפוליטי והלאומי שבו אנו חיים.

אופייה של הדרך להגשמת החזון, מאפשר לכל אדם לצעוד בה ולהיות שותף במימושו, איש איש על פי דרכו, בהתאם לאופיו, רצונו ונסיבות חייו.

מימוש הרצון להיות שותף ומעורב במהלך הגשמת החזון על ידי יותר ויותר אזרחים, עשויי ליצור תנופה של ממש בתהליך התחדשות היצירה הקהילתית והתרבותית, להביא לחיזוקה והעמקתה של האחווה האנושית בישראל.

כמה ממאפייני ההתחדשות התרבותית, הפוליטית והלאומית בישראל

התחדשות תרבותית

חוק הלאום, חוק המרכולים, חוק הגיוס, פרשיות השחיתות – אלו ועוד נושאים ו"סימנים", מצביעים על צורך בהתחדשות תרבותית בישראל. ובעיקר, על צורך בהובלת סדר יום תרבותי, פוליטי וכלכלי ברשויות המקומיות, במרחב היצירה המוניציפלי, על ידי אזרחים הפעילים ביוזמות אזרחיות.

מרחב ההתחנכות בגיל התיכון הוא, במובנים רבים, "נקודת מפגש" בין התהליך החינוכי ליצירה הקהילתית שבה משתלבים ונהיים מעורבים אט אט הנערות והנערים הצעירים. בדומה לכך, בהקשר אחר כמובן, ניתן לומר שהישות המוניציפלית, הרשות המקומית נמצאת ב"נקודת המפגש" בין האזרחים למדינה. אפשר להביא להתחדשות מהותית וממשית של היצירה האזרחית התרבותית במרחב המקומי-מוניציפלי, כאשר אנו עצמנו נמצאים בתהליך התחדשות מתמיד במגוון מרחבי היצירה בהם אנו מעורבים ופעילים. חיוני עד מאד ליצור ביחד התחדשות תרבותית אזרחית זו, איש איש בדרכו הייחודית, מתוך צמיחה והתפתחות אישית, אינדיבידואלית. החיים 'כופים' עלינו יותר ויותר, מ"בפנים ומבחוץ" להתעורר ולטפח תודעת עצמיות המשלבת בין התחדשות עצמית, להתחדשות היצירה התרבותית האזרחית.

התחדשות פוליטית

שינוי יסודי בתפיסת תפקידה של המדינה בחיי הפרט והאזרחים הוא חיוני ובמובנים רבים הכרחי, כדי להביא להתחדשות פוליטית משמעותית ויסודית. לשינוי זה בתפקידה של המדינה עשוייה לסייע ההתייחסות למדינת ישראל כמדינת כל שכונותיה וקהילותיה. לאורה של היצירה האזרחית התרבותית, החברתית, הכלכלית והאקולוגית בשכונות, בקהילות ובמרחב המקומי-מוניציפאלי, מתבהר אט אט תפקידם של הגורמים הציבוריים והפוליטיים ברשויות, במחוזות ובשלטון המרכזי – סיוע ותמיכה חיונית עד מאד בפעילות אזרחית זאת.

 אזי מתברר מרחב היצירה התרבותי, הפוליטי והכלכלי השמור לנבחרי הציבור במרחב המקומי, המחוזי והארצי-לאומי. התובנה העיקרית מתוך המחאה החברתית בקיץ 2011 לא היתה אמורה להיות בקשת עוד ועוד תקציבים לנושאים חשובים מן המדינה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהמלצות ועדות טרכטנברג וספיבק-יונה. התובנה העיקרית היא שאנו, האזרחים נושאים באחריות לגורלנו ולגורל המרחב התרבותי, החברתי, הכלכלי והאקולוגי שבו אנו חיים, וקודם כל – במרחב המשפחתי והחינוכי, בשכונות, בקהילות ובמרחב המקומי-מוניציפאלי, ושעל הגורמים הפוליטיים והכלכליים לסייע לנו, בהגשמת חזון אזרחי ישראלי שאותו עיצבנו אנו, האזרחים.

ודאי שבמקביל יש להמשיך לפעול כדי למנוע עוולות המתרחשות בכל תחומי החיים ברמה הארצית, ובמידת האפשר – לתרום להתחדשות גם במרחב הלאומי. אך תהליך התחדשות, התמרה עמוק ויסודי מתרחש "מלמטה למעלה", הן התמרה ביוגרפית-אינדיבידואלית והן קהילתית, במובן העמוק והרחב של המושג 'קהילה'.

התחדשות לאומית

נושא חוק הלאום ובמובנים רבים גם חוק המרכולים, העלו לסדר היום הציבורי, למרחב השיח הישראלי את שאלת אופייה של הזהות הלאומית על מגוון מרכיביה והיבטיה. אין זה המקום להעמיק בהיבטים הרעיוניים (אידיאיים) של שאלת הלאום – דת ולאומיות בהיסטוריה של עם ישראל, מאפייני התנועה הלאומית הציונית, נושאי דת ומדינה ועוד.

אם כך, מהי המשמעות המעשית של התחדשות לאומית? ניתן לומר שבמובנים רבים, מגיעה כאן ההתחדשות התרבותית והפוליטית לשיאה הרוחני, והוא: עיצובו של מרחב היצירה הלאומי במבנה קהילתי – 'קהילה של קהילות'. במרחב זה, באים לידי ביטוי ומשתקפים היצירה המוסרית והערכית, הצבעוניות והמקוריות, המגוון העשיר והייחודי – מכלול מרכיבי היצירה של כלל קהילות ישראל.

משמעותה המעשית והעיקרית של ההתחדשות התרבותית היא התחדשות היצירה הקהילתית על המגוון הרחב והעשיר של קהילות ישראל, מתוך פעילות אזרחית יזומה ומודעת יותר. התחדשות פוליטית מתחילה כבר עתה ברשויות מקומיות, מתוך ובהשראת היצירה הקהילתית והאזרחית, וכאשר היא תתעצם, במהלך השנים הקרובות, היא תביא להתחדשות פוליטית בישראל. התחדשות לאומית היא בעצם, מבחינות רבות פרי ההתחדשות התרבותית והפוליטית.

ביטוייה המעשי של ההתחדשות הלאומית הוא בכך, שמוסדות השלטון המרכזי, כולל בית הנשיא וגופים נוספים, משרתים ותומכים ביצירה הקהילתית והאזרחית וכך, תורמים ליצירת מרחב תרבותי, פוליטי, כלכלי ואקולוגי בר קיימא, שבו ודרכו תתגשמנה באופן מירבי, פורה ומרפא, רוח האומה ונפש הלאום הישראלית.

מדינת ישראל תהייה למדינת שכונותיה וקהילותיה, וכך תממש חזון פרטיקולרי-לאומי, חזון אוניברסלי אנושי ומוסרי, מתוך קשר יצירה בינלאומי תרתי משמע, עם עמי האזור ועם כלל אומות העולם. יוזמת שיח ישראלי נוסדה כדי לתמוך ולקדם מהלך זה להתחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית בישראל.

התחדשות היצירה התרבותית, הפוליטית והלאומית מתחוללת בתוך מעגלי החיים, בלב השיח, המפגש והמעשה האנושי, בליבת היצירה הקהילתית. מתוך תהליכי יצירה קהילתית, מתעצמת ומתפתחת חברה אזרחית היוזמת ומובילה שינוי עמוק באופיים של החיים התרבותיים, הפוליטיים והלאומיים. עוד ועוד קהילות ייחודיות, יוצרות וצומחות הופכות למציאות חייה המעוררת השראה והתלהבות בקרב יותר ויותר אזרחים, הרוצים להיות שותפים בתהליך התחדשות היצירה הישראלית בזמננו.

 

מאפיינים של יוזמת שיח ישראלי

א. החברים המעורבים ביוזמת שיח ישראלי הם אזרחים השותפים ביצירתה ועיצובה של "תודעת יצירת תרבות ישראלית" החובקת מגוון מרחבי פעילות וזאת, בהתאם לאופיים, אמונתם ונסיבות חייהם. ותודעת יצירה זו, הנישאת בליבם, ברוחם ונפשם, נהיית מרכיב מהותי ומעשי בדרך חייהם, במפגשים ופעילויות במגוון מרחבי ותחומי יצירתם. אלו הם שלושה עשר מרחבי הפעילות שאותם, בין השאר, חובקת 'תודעת יצירת התרבות הישראלית':

 1. תודעה אחדותית, היוצרת תשתית מתאימה וקרקע רוחנית פורייה להגשמת רעיון החירות, בחיי הפרט והכלל.
 2. תודעה חזונית, הנובעת ומקבלת את השראתה מחזון נביאי ישראל, חזון מדינת היהודים הציוני וחזון מגילת העצמאות.
 3. תודעה היסטורית של עם ישראל וכלל אומות העולם – ראיית מהלך ההיסטוריה בכלל וההיסטוריה של עם ישראל בפרט, כהתרחשות רוחנית-ביוגרפית חיה ופעילה (היסטוריוסופיה ישראלית), בעלת משמעות מעשית לתיקון וגאולת האדם, עם ישראל, האנושות והעולם.
 4. תודעת החגים, המועדים ואורחות חיי קהילות ישראל כ'אורגניזם אחדותי', היוצר את חוגת מהלך השנה ועונותיה, משקף ומביא לידי ביטוי את רוח האומה ונפש הלאום הישראלי, במגוון דרכים עשיר בהן נחוגים ומצוינים החגים והמועדים במרחבי יצירה קהילתיים ולאומיים.
 5. תודעת עולם השפה וראיית התחדשותה של השפה העברית בעת החדשה כהתרחשות חיה ומהלך רוחני-ביוגרפי-לאומי מכונן, המאפשר את התחדשותה של היצירה התרבותית, הפוליטית והלאומית הישראלית בזמננו.
 6. תודעת שיח, מפגש ומעשה אנושי-ישראלי החודרת את כלל מרחבי הפעילות שיוצרים את 'תודעת יצירת התרבות הישראלית'.
 7. תודעה אקולוגית ברת קיימא, הבאה לידי ביטוי בהתייחסות למארג הפעילויות שיוצרות את 'תודעת יצירת התרבות הישראלית' כאורגניזם אחדותי, הבנוי מאיברים עצמאיים-אוטונומיים הפועלים בהרמוניה, תיאום והשלמה הדדית. וכן, בשימור ומחזור היסודות האורגניים במשק הטבע-הקוסמוס, מתוך התייחסות ליסוד הנצחי שמניע אותם ומעניק להם חותם בר קיימא.
 8. תודעת יצירה מדעית ואמנותית, תרבותית וחברתית המעוררת הרגשת קדושה והתעלות רוח במהלך חיי החולין השוטפים, ברגעים ועיתים של התעלות.
 9. תודעת אימון ותרגול בדרך להיות אדם בקהילה, הן במהלך פעילות תרבותית, חברתית וקהילתית, הן במסגרת אימון ותרגול עצמי.
 10. תודעה החדורה בתכני הנחות יסוד התומכות ומעניקות משנה תוקף למהלך הגשמת חזון שיח ישראלי. וזאת, מתוך התייחסות לזיקה ולקשרים המתקיימים בין האדם לסביבתו, בין האזרח למדינתו.
 11. תודעת יצירת תרבות קהילתית.
 12. תודעת יצירת תרבות אזרחית, פוליטית ולאומית.
 13. תודעת הגשמת חזון כדרך חיים, בתהליך 'כיוון והתכוונות', בין החזון למציאות, בין המציאות לחזון.

(הערה: אנו מקווים שבמהלך החודשים הקרובים תושלם כתיבת שלושה עשר מאמרים, המתארים ומאפיינים כל אחד ממרחבי הפעילות, שיחדיו יוצרים 'תודעת יצירת תרבות ישראלית'.)

ב. מתוך תהליכים ביוגרפיים-קהילתיים המתקיימים בין השאר בהשראת חזון שיח ישראלי, נוצרת אט אט התחדשות תרבותית ופוליטית, קודם כל במרחבי יצירה קהילתיים ומקומיים-מוניציפאליים. ומהלך זה מכשיר קרקע פורייה להתחדשות לאומית, שהביטוי המעשי שלה הוא שילוב והפרייה הדדית בין מגוון עשיר וצבעוני, מקורי וייחודי של כלל קהילות ישראל.

ג. החברים השותפים ביוזמת שיח ישראלי אינם שואפים לבעלות על יוזמות שקמות בהשראת פעילותם – הם אינם זקוקים ל"קרדיט" על פועלם. עצם הזכות להיות שותף ביצירה חברתית-קהילתית שהיא דרך חיים להתחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית בישראל, די בה כדי לעורר בהם הרגשת אושר וסיפוק, שמחת חיים וחדוות יצירה.

ד. ומטבע גישה והתייחסות זאת, ברור שכל אדם מוזמן להצטרף ליוזמת שיח ישראלי, במקום או אזור מגוריו, בהתאם לאופיו, רצונו ויכולתו – להיות שותף עם בני משפחתו, תושבי השכונה – קהילתו, חבריו במקום העבודה או כל מרחב פעילות אחר, במהלך התחדשות זה.

ה. לפני קצת יותר משנה הוקמה עמותת 'שיח ישראלי, כדי לתמוך ולסייע בקידום יוזמות ברוח חזון שיח ישראלי. בשל פעילויות נוספות בהן מעורבים החברים השותפים ביוזמה, בשלב זה, לא נמצאו עדיין האנשים שיירצו לקבל על עצמם את האחריות ליצירת קשר ותקשורת בין 'העושים במלאכה'. הכל צומח ומתפתח מתוך יזמות חופשית של אזרחים, מתוך 'שיח ישראלי' חי, ספונטני ובלתי אמצעי, המתרחש בתוך מעגלי החיים, במגוון רחב ועשיר של מרחבי יצירה.

מאמרים ומסמכים נוספים המרחיבים ומעמיקים את תמונת מאפייני יוזמת שיח ישראלי, המשתקפים ובאים לידי ביטוי במסמך זה:

 • להיות אדם בקהילה – דרך חיים ליצירת מרחבי תרבות אנושית, להגשמה עצמית. מסמך זה מתאר את הנתיב הביוגרפי-קהילתי שבו אנו צועדים, את הדרך להתחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית לאורו של חזון שיח ישראלי, מתוך ובהשראת תודעת יצירת תרבות ישראלית ברוח זמננו.
 • 'ספרון מסע' להתחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית, לאורו של חזון שיח ישראלי. ספרון זה הוא כ'פרטיטורה מוזיקאלית' שבאמצעותה לומדים המנצח והנגנים להכיר את מרכיבי היצירה שאותם יבצעו. 'ספרון המסע' מכין ומכשיר אותנו ל'ביצוע היצירה', להגשמתו ומימושו של החזון.
 • 'עכשיו זה זמן הישראליות' – תמונות מתוך ביוגרפיה ישראלית.
 • בחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו בחודש אוקטובר 2018 – הזדמנות לשינוי, להתחדשות תרבותית ופוליטית?
 • גילוי וחשיפת השורשים הרוחניים-אידיאיים של התנועה הלאומית הציונית החילונית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *