שיח ישראלי יוזמה להתחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית בישראל

שיח ישראלי יוזמה להתחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית בישראל

שיח ישראלי

יוזמה להתחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית בישראל

מאת: אורי בן דוד

30.8.2021

אורי בן דוד הוא מחנך, אמן נגן קלרינט ומוסיקאי. אוריתמיסט. ניהל במשך שנים את מרכז המוסיקה בעמק יזרעאל, ובין השאר ייסד את תוכנית ״מפנה״ לטיפוח מנהיגות מוסיקאלית רב תרבותית בשיתוף הפילהרמונית ומנהלה המוזיקלי המאסטרו זובין מהטה. ממקימי קהילת שקד בטבעון. פעיל ויזם חברתי.

פתיחה

יוזמת "שיח ישראלי" נוסדה מתוך צורך ממשי ומהותי להתחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית בישראל. צורך חיוני זה מתעורר ועולה מתוך חיי היומיום ומבקש התייחסות רצינית ומעשית. מהלך ההתחדשות מתחיל "מן הפרט אל הכלל" – ביצירת חייו הייחודית של כל אדם במגוון מרחבי יצירה בהם הוא חי, פועל ויוצר – בביתו, בשכונה שבה הוא גר, בקהילה שבתוכה הוא משתלב. מכאן מעמיק ומתרחב התהליך במרחבי יצירה מוניציפאליים ומחוזיים, לאומיים ובינלאומיים.

במקביל אנו פועלים ליצירת התחדשות "מן הכלל אל הפרט", "מן המדינה אל האזרח". מהלך זה מתאפיין בהכשרת קרקע פורייה להעברת מגוון תחומי אחריות מן "השלטון המרכזי" למחוזות ("קנטונים") שאותם יש לייסד מתוך אימפולס אזרחי-פוליטי ובאמצעותם – לתמוך בערים, רשויות מקומיות ומועצות אזוריות, בקהילות ושכונות, בכלל האזרחים. ואכן, במגוון קבצים נוספים שנוצרו ועוצבו מתוך ובהשראת מהלך ייסודה של יוזמת שיח ישראלי, מתואר תהליך התחדשות זה "מן הפרט אל הכלל", "מן הכלל אל הפרט".

חזון שיח ישראלי

"כי עוד אאמין באדם, גם ברוחו, רוח עז" – ש. טשרניחובסקי

רואים אנו בכל אדם עולם ומלואו, יצירה ייחודית המעוררת פליאה ויראת כבוד עמוקה.

אנו מאמינים כי בלב האדם מפעמת שאיפה לחירות, כמיהה לשלום ואמונה ביכולתו להשתלב ביצירת הוויית חיים קהילתית, בה יוכל להגשים את ייעודו, ולממש את האידאל הקהילתי הנשגב: ואהבת לרעך כמוך.

בחזוננו, רואים אנו חברה ישראלית נאורה, יוצרת ומקיימת חיי רוח ותרבות חופשיים, עשירים ומגוונים, חיי קהילה הנובעים מאהבת איש לרעהו ומושתתים על ערבות הדדית וכן, פעילות כלכלית חדורת רגש אחווה, המעניקה בטחון אישי וחברתי לאזרחיה.

שליחותנו, הנובעת מהוויית החזון, היא טיפוח איכות חיים וסביבה בה מגשימים אזרחי ישראל את שליחותם הייחודית, מממשים את האמיתי, היפה והטוב בחייהם ובפועלם בעולם.

מתוך רצון טוב ובאמונה, בוחרים אנו לצעוד יחדיו בדרך חיים בה נלמד, נתכוון ונעשה למען הגשמת החזון.

"סור מרע, עשה טוב, בקש שלום ורדפהו…

תהילים ל"ד

איך נולד השם "שיח ישראלי"?

השם "שיח ישראלי" מביא לידי ביטוי ומשקף דרך חיים בה שמור מקום עיקרי לתרבות השיח והמפגש האנושי שמתוכו ובהשראתו מתהווה ומתחדשת יצירה תרבותית ישראלית. שיח ומפגש אנושי אינם רק אמצעי המסייע לנו ליצור קשר אחת עם השני ולחיות זו עם זה. הם גם יוצרים קרקע פרייה לצמיחתה של הוויית חיים תרבותית וחברתית קשובה ומכילה החדורה ברגש סולידריות ואחווה.

מהות החזון ומאפייניו

"באין חזון ייפרע עם"

חזון הינו תמונה חיה וממשית שאותה אנו יוצרים, רואים בעיני רוחנו ומבקשים להגשימה במציאות חיינו. הדרך להגשמת החזון נוצרת ומתעצבת בהשראת אידיאלים העשויים לעורר התלהבות ורצון להגשימם. בבואנו להגשים את החזון, עלינו להביא, בעזרת יכולת הדימוי היצירתי שלנו, לידי מפגש פורה בין המציאות שאותה חווים אנו באמצעות חושינו וכושר השיפוט שלנו, ובין הדימוי החי של החזון. וזאת, על ידי יצירתה ועיצובה של דרך להגשמת החזון. דרך החיים בה צועדים אנו במהלך מימושו של החזון הינה בעצם "נתיב כיוון והתכוונות יצירתי", בין המציאות לחזון, בין החזון למציאות.

יותר ויותר אנשים בזמננו רואים חשיבות רבה ביצירת חזון על ידי האדם כפרט, המעצב את חזונו האישי ואת הדרך למימושו במגוון התחומים של חייו, או בידי קבוצת אנשים המבקשת להגשים ולממש חזון בתחומי החיים השונים. ואכן, יצירת חזון ועיצוב דרך מעשית להגשמתו הכוללת מרחב אידאי, מישור ערכי, מרקם הנחות יסוד ומטרות שניתן לממשן על ציר הזמן, הינה מיומנות אנושית שהגיעה לרמה גבוהה במהלך שני העשורים האחרונים.

הוויית החזון

חזון שיח ישראלי יוצר עמוד שדרה רעיוני וערכי, מצפן חברתי וקרקע פורייה להתחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית. הוא נוצר ועוצב מתוך תובנה שאנו האזרחים נושאים באחריות לגורל חיינו וליצירת המרחב הקהילתי והפוליטי שבו אנו חיים. אופייה של הדרך להגשמת החזון מאפשר לכל אדם לצעוד בה ולהיות שותף במימושו, בהתאם לרצונו ולנסיבות חייו. תהליך הגשמת החזון מעניק תנופה של ממש ליצירה התרבותית-קהילתית בישראל.

כיצד מתגשם החזון ?

החזון מתגשם על ידי אזרחים הפועלים בהשראתו, לאורו.

שלושה תחומים עיקריים ניצבים  כעמודי תווך בבסיס מהלך הגשמת החזון:

האחדלימוד, התבוננות והעמקה בתוכן הרעיוני והערכי שבהשראתו ולאורו אנו פועלים.

השניטיפוח תרבות השיח והמפגש האנושי, בין השאר בהשראת תכני החזון.

השלישיייזום וקידום מפעלים תרבותיים, אמנותיים וחינוכיים, פוליטיים, חברתיים וקהילתיים, כלכליים ואקולוגיים – מיזמים המעניקים תנופה לתהליך שינוי פני החברה בישראל.

התחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית מתחוללת בתוך מעגלי החיים, בלב העשייה, במפגש ובשיח המתקיים בין בני אדם במהלך חיי היומיום. מתוך תהליכי יצירה במגוון עשיר של מרחבי יצירה מתהווה ומתפתחת חברה אזרחית יוזמת היוצרת ומובילה מפנה של ממש בהוויית החיים התרבותית, הפוליטית והלאומית.

 

קבצים נוספים שנוצרו ועוצבו במהלך ייסודה של יוזמת שיח ישראלי.

עתה, מובאת כאן תמצית תוכנם של קבצים שנוצרו ועוצבו במהלך ייסודה ופעילותה של יוזמת "שיח ישראלי". מטבע הדברים, ישנה חזרה על נושאים הבאים לידי ביטוי ומשתקפים בקבצים השונים. חזרה זאת עשויה להמחיש ולהעצים את אותם נושאים חיוניים למהלך התחדשות פני החברה בישראל.

התכנים הבאים לידי ביטוי ומשתקפים בקבצים אלו מובאים בפני הציבור מתוך כוונה ורצון ליצור "שיח ישראלי" שירחיב ויעמיק, יעשיר, יגוון ויפרה את היצירה התרבותית, הפוליטית והלאומית בישראל.

הישות הישראלית

למרות הבדלים מהותיים, ניתן למצוא קווי דמיון בין התבוננות רוחנית ביוגרפית בישות הישראלית, במהלך היצירה התרבותית של עם ישראל לאורך ההיסטוריה, לבין תהליך ביוגרפי שאותו מחליט אדם לעבור כדי "להתחבר מחדש" לעברו, ומתוך התחברות מחודשת זו, המחייבת גם התמרה עצמית, להיות מסוגל ליצור חזון חיים מעשי הנובע מחוויית הווה פועמת, נושמת.

תוכן קובץ זה מוקדש להתבוננות ביוגרפית בישות הישראלית, במאפייני יצירת התרבות של עם ישראל במהלך הדורות. התבוננות זו עשויה להוביל ליצירת זיקה מחודשת עם הביוגרפיה הישראלית באופן המאפשר אכן "להתחבר מחדש" למהלך יצירה משמעותי ועשיר זה.

השקפת עולם (תודעת יצירה) ישראלית

השקפת העולם (תודעת יצירה) הישראלית חובקת מגוון רחב ועשיר של מרחבי פעילות היוצרים מקור להשראה, מעיין חיים וקרקע פורייה להתחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית בישראל. תודעת יצירה ישראלית זו, החדורה ברוח יצירתם של נביאי וחכמי ישראל, יוצרים ישראלים לאורך הדורות, התבהרה והתבררה במהלך יצירת חזון שיח ישראלי ועיצוב מתווה מעשי להגשמתו.

בשלב הראשון התמקדנו ביצירת חזון שיח ישראלי, תוך קיום מפגשים עם אנשים במגוון רחב ועשיר של תחומים. המשכו של התהליך, בפעילות שהתמקדה בשני מרחבי יצירה קוטביים ומשלימים:

א. עיצובו של מתווה להגשמת החזון.

ב. מאמץ יצירתי לגילוי וחשיפת מקורות השראה רוחניים ורעיוניים (אידיאיים), שלאורם נוצר ועוצב החזון הישראלי.

מהלך יצירה זה הוביל תחילה לעיצובו של 'ספרון מסע' בו מוצגת דרך פעולה להתמודדות יזומה ואחראית עם אתגרים רוחניים ותרבותיים, חברתיים ופוליטיים, כלכליים ואקולוגיים הניצבים בפני אזרחי ישראל. ובהמשך, ליצירתם ועיצובם של תכני קובץ זה.

ספרון מסע לאורו של חזון שיח ישראלי

ספרון מסע זה נכתב בידי חבורה של אנשים מתוך הרגשת שליחות, שמחת יצירה ואהבה גדולה למדינת ישראל ולחברה הישראלית. מתוך מסענו האישי והקבוצתי גם יחד, ניעורו בנו ההכרה וההרגשה שהחברה הישראלית יכולה ואמורה להיות חברת מופת, החדורה באיכויות ורגישויות אנושיות, באידיאלים וערכים – חברה המאפשרת לאזרחיה להגשים את ייעודם, לממש את שליחותם הייחודית בחיי הפרט והכלל.

כדי לתמוך ביצירתה של חברת מופת ישראלית ייסדנו את יוזמת שיח ישראלי – יוזמה ששמה לה למטרה לחולל התחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית בישראל, שאותה יובילו וינהיגו אזרחים, בשיתוף יוזמות וארגונים, הצועדים ופועלים בזיקה לחזון.

מאמר: עכשיו זה זמן הישראליות

תמונות מתוך ביוגרפיה ישראלית

את "זר הקבצים" חותם מאמר שכותרתו "עכשיו זה זמן הישראליות" שנכתב למגזין "אדם עולם" שיצא לאור לרגל ציון 70 שנות מדינת ישראל. מאמר זה שנכתב על ידי אורי בן דוד, ממייסדי יוזמת שיח ישראלי, מציג "תמונות מתוך ביוגרפיה ישראלית" ומציע לכל אדם הרוצה בכך, להצטרף למהלך יצירתי זה ו"להוסיף את תמונותיו" ל"גלריה ישראלית" עשירה בתכנים, צבעים ומופעים תרבותיים מגוונים ומעוררי השראה.

אנו מקווים שתכנים אלו הבאים לידי ביטוי ומשתקפים בקבצים שנכתבו יעוררו רצון בקרב יותר ויותר אנשים להצטרף למסע ישראלי חיוני זה, למהלך התחדשות תרבותית, פוליטית ולאומית בישראל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.