ספרים חדשים

ספרים חדשים

ספרים 393

שם הספר הוצאת ספרים שם הסופר
מדע הרוח והרפואה
הוצאת תלתן

רודולף שטיינר
חינוך אנתרופוסופי למידה לאור השקפת העולם של חינוך ולדורף
הוצאת רסלינג

גלעד גולדשמידט
ההופעה מחדש של כריסטוס באתרי
הוצאת חירות

רודולף שטיינר
ארבעת הקורבנות של הכריסטוס
הוצאת חירות

רודולף שטיינר
כוחות קוסמיים באדם
הוצאת חירות

רודולף שטיינר
מהי ידיעה-עצמית?
הוצאת חירות

רודולף שטיינר
אמת את תהיי לי מרפא
הוצאת כחותם

יעל ערמוני
ערכים אנושיים בחינוך
הוצאת כחותם

רודולף שטיינר
מתודות ישנות וחדשות להתקדשות
הוצאת כחותם

רודולף שטיינר
אמן האש שירים
הוצאה פרטית

יפתח בן אהרון
שלושת הכוכבים והעמודים של תנועת הקמפהיל
הוצאת חירות

קארל קוניג
לעבר אימגינציה התרבות והיחיד
הוצאת כחותם

רודולף שטיינר
כיצד מתקשרים מורים עם הבית ברוח הפדגוגיה של ולדורף
הוצאת שוני תובל

רודולף שטיינר
אדם ארצי ואדם קוסמי
הוצאת חירות

רודולף שטיינר
תולדות האמנות והתפתחות התודעה האנושית
הוצאה פרטית

גוטפריד ריכטר
לחשוב קארמה מפתחות להבנת הגורל
הוצאה פרטית

גלי אדר
1-2-3 דג מלוחה 12 ספורים על 16 משחקים
הוצאה פרטית

רומם סרנגה
משימתן של נפשות העמים
הוצאת תלתן

רודולף שטיינר
דרכים נכונות ודרכים שגויות בחקירה הרוחנית
הוצאת כחותם

רודולף שטיינר
פרשות השבוע בראי הנפש ספר תרגול נפשי-רוחני על בסיס שבועי
הוצאת כחותם

אורנה בן דור / קובי נחושתן