יסודות האזוטריות – 25

יסודות האזוטריות – 25

יסודות האזוטריות

רודולף שטיינר

31 הרצאות שניתנו בברלין ב-1905

GA93a

תרגם מאנגלית: מוטי גולדנר

עריכה ותיקונים: דניאל זהבי

תיקונים: דליה דיימל

ההרצאה מופיעה בספר שיצא בהוצאת חירות – ראו כאן

בספר יש הקדמות ונספחים חשובים שאין בארכיב!

הרצאה עשרים וחמש[1]

ברלין, 27.10.1905

כשאנו סוקרים את האבולוציות הפלנטריות העוקבות אנו מוצאים שכל אחת מהווה שלב של תנאי אבולוציה מיוחדים, בעל 7 מחזורים (Rounds), 7 * 7 כדורים (Globes) ו- 7 * 7 * 7 גזעים. מטרת כל אבולוציה פלנטארית כזאת היא להוביל מצב תודעה אחד דרך כל שלביו. בדתות האזוטריות השונות נקראים שלבים אלו בדרכים שונות. באזוטריקה הכריסטיאנית

מצב תודעה נקרא עוצמה, (גבורה)
מחזור נקרא ממלכה, חוכמה
כדור נקרא תפארת, תהילה

כאשר באזוטריקה הכריסטיאנית אנו מדברים על עוצמה (גבורה) אנו מתכוונים ל-‘מעבר במצב של תודעה’. מעבר דרך מחזור משמעו מעבר דרך ממלכה. במחזורים רצופים האדם מתנסה בשבע ממלכות:

הממלכה האלמנטארית הראשונה
    הממלכה האלמנטארית השנייה
    הממלכה האלמנטארית השלישית
    הממלכה המינראלית
    ממלכת הצמחים
    ממלכת החיות
    ממלכת האדם

מעבר דרך שבעה מצבי צורה או כדורים נקרא תפארת. תפארת מציין את מה שהוא בעל הופעה חיצונית, את מה שנוטל עיצוב וצורה. תפילת “אבינו שבשמיים” במילותיה האחרונות: “כי לך הממלכה, הגבורה והתפארת” מעניקה לנו מבט קדימה אל ההתרחשויות הקוסמיות. כאשר זה יתקיים בתודעה פעם נוספת, תתאפשר הכרת האל.

היום כל הדתות, במיוחד דתות אקזוטריות, מתרחקות מהכרה אמיתית של האל. הן הנושאות של האגואיזם מאחר ואינן עוסקות בקשר עם העולם השלם, עם העוצמה (הגבורה), הממלכה והתפארת. כאשר מילים אלו ירכשו שוב את משמעותן באמצעות תודעה חיה, אז הדתות תהוונה פעם נוספת את מה שהן צריכות להוות.

התנאים בסטורן נועדו לפתח באדם תודעת טראנס עמוקה אותה הוא בקושי מכיר היום. הוא מכיר רק שינה חסרת חלומות כמו הצמח ושינה בעלת חלומות כפי שהתקיימה על הירח כתודעה תמונתית. האדם אינו מכיר עוד תודעת טראנס מהסיבה הבאה: כאשר האדם ישן, רק הגוף האסטרלי משחרר עצמו והגופים הפיסי והאתרי נשארים מונחים במיטה. אם בשינה הוא היה מסוגל לקחת עימו את הגוף האתרי כפי שהצ’לה[2] מסוגל, אז רק הגוף הפיסי היה נשאר מאחור. [ואז הייתה מתעוררת] תודעה עמומה. אצל המדיומים זה מתרחש בתנאים לא נורמאלים ודברים לא רגילים למדי מתגלים בדרך זו. אנשים כאלו יכולים לצייר אז תמונות קוסמיות ראויות לציון. למשל, ילדה הוכנסה למצב של טראנס על ידי כוס מלאה של יין פורט ובמצב זה ציירה תמונות לא רגילות, בהן אדם היה יכול לראות קריקטורות של המערכת הקוסמית שלנו. היא גם גילתה שמות המקורבים לשמותינו עבורם.

למדיומים יש את חזיונותיהם מאחר והם מסוגלים לקחת החוצה גם את גופם האתרי אל מחוץ לגוף הפיסי הישן ולקלוט במודעות בתוך הגוף הפיסי הישן. הם יכולים אז עדיין להשתמש בגופם הפיסי. הגוף הפיסי נעשה לרואה רוחי בדרך לא רגילה. הצ’לה משיג זאת באופן מודע, ואילו המדיום עושה זאת ללא תודעה. באמצעות תודעה רוחית כזאת המערכת הפלנטרית התגלתה. כל המצבים אליהם, הצ’לות ואלו שהשיגו את המומחיות לכך מסוגלים להעביר עצמם לתוכם, אינם משהו אחר מאשר תודעה באמצעות הגוף הפיסי. הם מתנסים בכל זאת בהכרה מלאה.

בוונוס העתידית תפותח הכרה מלאה בגוף האתרי. אז, כאשר האדם יימצא במצב של שינה, הוא ישיג הכרה הקשורה אל הצד השני של העולם. על וולקן הרוח תתנתק לחלוטין. הוא ייקח את הגוף האתרי עימו. מצב זה יעניק לאדם ידע מדויק אודות כל העולם.

אנו מבחינים בנמצא להלן:
על הסטורן תודעת טראנס, תודעה אוניברסלית
על השמש שינה חסרת חלומות, התודעה המוגבלת למה שהוא חי
על הירח תודעה תמונתית
על האדמה תודעה עירה
על יופיטר תודעה אסטרלית, מורחבת יותר
על וונוס תודעה אתרית, מורחבת הרבה יותר
על וולקן תודעה אוניברסלית

כל אחד ממצבי תודעה אלו חייב לעבור דרך כל הממלכות, דרך שבעה מחזורים או ממלכות, והוא מושג בצורה מורכבת כשהוא עובר בכל מחזור דרך שבעת הכדורים. הכוחות הקטנים יותר מפותחים הלאה במה שנקראים גזעים. כך יצירה הדרגתית מחצינה מבפנים החוצה את מה שקיים בפנים כפוטנציאל פנימי.

היום הממלכה המינראלית היא מה שהאדם מכיר בצורה הטובה ביותר מאחר והוא חי בה. כל דבר המתרחש בממלכות גבוהות יותר אינו מובן על ידי האינטלקט. זה היה שלב נחוץ באבולוציה. אך עכשיו האדם אינו יכול להסתפק רק במדע. כל דבר שברצוננו להבינו צריך לעבור דרך אבולוציה מתמשכת.

אם נתבונן בממלכה המינראלית בסוג כלשהו של סלע – מה שנראֵה שם זהו מרחב בעל גבולות מוגדרים, צורה מוגדרת. אודות הממלכה המינראלית כשלעצמה אין אנו רואים לחלוטין דבר, אלא רק את האור המשתקף. את קרני השמש המשתקפות בצורה מסוימת. אם אנו מקישים בפעמון אנו שומעים צליל: האפקט של הפעמון מגיע אל תוך אוזננו. כל מה שאנו קולטים בעולם כממלכה המינראלית, כשלמות, דחוס ביחד לצורה מרחבית. אם מסירים מהאובייקט את הצבע, את הצליל ואת הטעם, לא נשאר דבר. הודות לממלכה המינראלית האור והצליל מופיעים דרך צורות כאלו. הבה נדָמה עולם בו רק איכויות של תפיסה זורמות דרך החלל ואינן נתפסות בהקשר לצורות מוגדרות. הבה נדמה ענני צבעים צפים דרך העולם, צלילים מהדהדים דרך העולם, את כל רשמי החושים שלנו ממלאים את החלל מבלי להיות קשורים לצורה. אז יש לנו את הממלכה האלמנטארית השלישית. אלו האלמנטים של האור והאש, החודרים את החלל. האדם עצמו בממלכה האסטרלית מהווה ענן צבעוני.

כעת נצעד צעד נוסף קדימה. כאשר אנו רואים צורת מחשבה, היא מהווה מעין ענן צבעוני, תנועה הרוטטת בתוך עצמה. אם אדם מעוניין לחולל מחשבה, הוא חייב לשרטט את הצורה הנדונה אל תוך החלל האסטרלי. בזה קשורה הפעולה של המכשפים. הם מציירים צורות לתוך החלל ואז מקיפים אותן בסובסטאנציה אסטרלית. הם מכוונים סובסטאנציה אסטרלית לאורך צורות אלו. הממלכה האלמנטארית השלישית אינה מתנהלת באופן שרירותי, אלא מתעופפת אנה ואנה בקווים החודרים זה את זה, דהיינו, לכל הדברים המבטאים צורות יפיפיות יש את כוחו של האור בתוכן. הם כמו גופים של אור המעופפים אנה ואנה בחלל, זוהרים מפנים.

הצלילים המהדהדים מבעד לחלל מסודרים לפי מספרים. מה שאדם חייב לקחת באופן מיוחד בחשבון זה, שמלכתחילה דברים ניצבים ביחסים מוגדרים האחד אל השני. צורה אחת יכולה לפעול על האחרת בדרך כזאת בה היא אינה גורמת לה נזק כלל או לחילופין הורסת אותה לחלוטין. זה נקרא מידת הדברים. כל דבר מסודר בהתאם למידה, מספר, צורה. ניתן לצעוד בחשיבה אל מעבר לאיכויות בהן מושרים החושים לעולם המלא בצורות מחשבה כאלו. אז נגיע אל הממלכה האלמנטארית השנייה המונחת ביסודה של הממלכה השלישית. כאן יש לנו רק צורות הנארגות על ידי מחשבות, אתר-עולם-המחשבות.

הממלכה האלמנטארית הראשונה קשה לתיאור. לדוגמה הבה נניח שאנו הוגים במחשבה אודות צורה של ספיראלה, ואז במחשבה אודות למניסקטה.[3] אנו מעבירים עצמנו כעת אל הכוונה המתקיימת לפני שהצורה מתעוררת בפועל, כך בהתחלה אל הכוונה המונחת בתכלית הספיראלה ואז אל הכוונה המונחת בתכלית הלמניסקטה. נתאר לעצמנו עולם המלא בזרעי-מחשבות כאלו. עולם חסר צורה זה הוא הממלכה האלמנטארית הראשונה.

הממלכה האלמנטארית הרביעית היא הממלכה המינראלית שמשקפת את מה שנקלט מבחוץ. ממלכת הצומח אינה רק משקפת איכויות חושיות, אלא השתקפויות אלו מחוננות גם בחיים פנימיים. הממלכה האלמנטארית השנייה משמשת כאלמנט המעצב של הממלכה האלמנטארית השלישית. הממלכה המינראלית היא התעבות האיכויות השייכות לממלכה האלמנטארית השלישית. הצמח משקף את הצורה של הממלכה האלמנטארית השנייה וכך מפתח את הצורה מתוך עצמו. החיה משקפת את הכוונות השוכנות בממלכה האלמנטארית הראשונה.

במחזור (Round) הראשון האדם היה בממלכה האלמנטארית הראשונה. כאשר הוא נעשה לפיסי באותם הזמנים, הוא היה במחזור הראשון, בממלכה האלמנטארית הראשונה, בשלב של הצורה (Globe) הפיסית. במצב הפיסי של הממלכה האלמנטארית הראשונה, של המחזור הראשון, זרעי-המחשבות הפכו לפיסיים. באותה התקופה האדמה הורכבה רק מכדורים פיסיים קטנים, כה קטנים שלא ניתן היה לראותם. הם היווה רק נקודות של כוח. נקודות כוח אלו התעבו בהדרגה. עדיין לא ניתן היה להבדיל ביניהן. באותה התקופה הממלכה האלמנטארית המעובה הייתה כבר פיסית. אם נדמה את האדם רק כישות של חשיבה, אז נוכל בקלות להתנסות בישות כזאת שלא רואים אותה, אבל למרות שלא רואים אותה לא ניתן לעבור דרכה כאשר היא נעשית לפיסית. מאוחר יותר הנקודות הפיסיות הפכו שוב לאסטרליות ועברו אל המחזור הבא.

המחזור השני של האדמה הורכב רק מצורות. האדמה היוותה ספֵירה של צורות יפיפיות בה כל הדברים שהתפתחו ממנה נכחו רק כדגמים. זה היווה עיצוב מקדים של כל דבר שהופיע לאחר מכן בממלכות האחרות. הצבעים והצורות על האדמה היוו את אבות-הטיפוס של האדם של היום. בפלנטה הבאה הצבעים והצורות יהוו את אבות-הטיפוס של מה שהאדם יהיה אז.

במחזור החמישי, האדם האסטרלי-פלסטי לא יידרש יותר לשָמֵר את ידו. היד תעוצב רק כאשר יזדקקו לה. היא תהיה משהו דמוי קְנוֹקֶנֶת,[4] מאחר וכל דבר שיתרחש אז יהיה בעל טבע צמחי. גם כל התפתחויות הקיום הנפרדות תהוונה מוצרים צמחיים. בנוסף, כל דבר שינבע מהאדם יהיה דומה לצמח. אז נתקיים בממלכה הצמחית.

במחזור השישי נתקיים בממלכת החיות. כל דבר שינבע מהאדם, שיזרום מתוכו, יהווה תוצר חי שיכיל בתוכו חיים ותחושות. מילה תהיה אז ישות חיה – ציפור שהאדם שולח אל העולם.

במחזור השביעי האדם יצור את עצמו. הוא יהיה מסוגל אז לשכפל, להרבות את עצמו. במחזור השביעי כל אחד יגיע לדרגה בה המאסטרים שלנו נמצאים היום. האגו שלנו יישא בתוכו את כל ההתנסויות הארציות. בהתחלה זה יתרכז בלשכת המאסטרים.[5] האגו העליון יקבץ עצמו ביחד וייעשה לאטומי וייצור את האטומים של יופיטר (העתידי).

ניתן יהיה להסתכל על הלשכה הלבנה כעל אחדות, כעל אגו הכולל בתוכו את הכול. יוותרו על כל האגואים של בני האדם ועל הנפרדות וכל זה יזרום ביחד אל הכרה אוניברסאלית המקיפה את הכול. מעגלים גדולים, המתפשטים מבפנים, כשלכול אחד מהם צבע ייחודי, יתאספו ביחד למעגל אחד. כאשר חושבים עליהם כמונחים האחד על השני התוצאה היא צבע הכולל את הכול. כל האגואים יתקיימו בתוך זה, ויצרו שלמות. כדור כביר זה, יצטמצם ויצור אטום. זה ישכפל את עצמו, ייצור את עצמו מתוך עצמו. אלו יהיו אז האטומים שיצרו את יופיטר.[6] מומחי הירח יצרו את האטומים של האדמה של ימינו. ניתן ללמוד על האטומים כאשר לומדים להכיר את תוכניתם של מומחי הלשכה שעל הירח.

ס י כ ו ם

כל ממלכה חייבת לעבור דרך שבע צורות:

 1. ארופה = פניה לעבר צורה.
 2. רופה = צורה.
 3. אסטרלי = הבלחה ונצנוץ מבפנים החוצה.
 4. פיסי = בלתי ניתן לחדירה בחלל.
 5. אסטרלי-פלסטי = יצירת עצמו מתוך עצמו.
 6. אינטלקטואלי
 7. אב טיפוסי

——————————————————————————————-

 1. לא קיימות הערות של מארי שטיינר עבור הרצאה זו. הטקסט של החצי השני של ההרצאה מקוטע ולקוי, במיוחד בכל הנוגע לשלוש הממלכות האלמנטאריות. השווה להרצאה מ-4.12.1907. הממלכות האלמנטאריות.
 2. צ’לה – תלמיד האוקולטיזם.
 3. צורת עקומה המנוסחת על ידי פונקציה סתומה במתמטיקה. המתרגם.
 4. קנוקנת, החלק הנאחז החוטי והדקיק של צמחים מטפסים. המתרגם.
 5. המאסטרים הגדולים. לפי רודולף שטיינר קיימות ישויות בעלות חשיבות רבה לאבולוציית המין האנושי. ישויות נשגבות אלו השאירו מאחוריהן נתיב ששאר המין האנושי עדיין צריך לצעוד בו. הן פועלות כעת כמורים הגדולים של החוכמה וההרמוניה של הרגש. (מכתבים לחברים 2.1.1905) ראה גם הרצאה מ-13.10.1904.
 6. מספר ימים קודם, ב-21.10.1905 רודולף שטיינר דיבר על נושא זה אבל נשארו רק הערות מוגבלות בקשר לזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *