חזון קריית טבעון

חזון קריית טבעון

חזון קריית טבעון

מניהול ריכוזי, היררכי ומבדל לשותפות הציבור בתכנון, בקבלת החלטות ובעשייה ציבורית

מאת: אורי בן דוד

29.7.19

אורי בן דוד הוא מחנך, אמן נגן קלרינט ומוסיקאי. אוריתמיסט. ניהל במשך שנים את מרכז המוסיקה בעמק יזרעאל, ובין השאר ייסד את תוכנית ״מפנה״ לטיפוח מנהיגות מוסיקאלית רב תרבותית בשיתוף הפילהרמונית ומנהלה המוזיקלי המאסטרו זובין מהטה. ממקימי קהילת שקד בטבעון. פעיל ויזם חברתי.

פתיחה

מאמר זה מביא לידי ביטוי חזון ודרך מעשית להגשמתו, למימושו, שעשוי לעורר השראה ולהעניק כלים מעשיים לתושבי הקריה המבקשים להיות שותפים במהלך הגשמת חזון זה. כמו האדם, גם הרשות המקומית היא ישות בעלת איברים שונים וביוגרפיה ייחודית, הנוצרת ומתגשמת במקום ייחודי, על ידי תושבי הקריה שיחד יוצרים את אותה יצירה חברתית-קהילתית ייחודית. החזון והדרך להגשמתו המובאת כאן עשויים לאפשר הזנה והפרייה, תמיכה והשלמה בין הגשמת הייעוד הייחודי לכל אחת ואחד מאזרחי הקריה, תוך הגשמה מלאה ומירבית של חזון הישוב. וזאת, ממש כמו בתזמורת בה מנגנים נגנים מיומנים, שנגינתם יחדיו, איש איש ותפקידו הייחודי בתזמורת, מביאה לידי ביטוי את היצירה התזמורתית במלואה, בתפארתה.

ישות 'קריית טבעון'

חזון אחד, העשוי לאחד אנשים רבים סביב מהלך הגשמתו.

רואים אנו קריה יפהפייה עם רמת מעורבות גבוהה של התושבים בניהול ועיצוב הוויית החיים. ישוב בו התושבים הם הריבון ומקור הסמכות, מעצבי החזון וסדר היום הציבורי, הרואים בעובדי המועצה והעומדים בראשה שותפים מלאים וחיוניים לקבלת החלטות ואחראים למימושן.

ישוב שתושביו שואפים ליצור חברה טובה ורבגונית, בה מתקיימים קשרים אנושיים חמים וערבות הדדית בין אנשים וקהילות.

מקום ייחודי בו מתקיימת עשייה חינוכית איכותית, ונעשה שימוש מושכל בטכנולוגיות מתקדמות לשירות החברה, בדגש על קיימות, יצירתיות וקהילתיות.

קריה שהינה מרכז מוביל ליצירה תרבותית, אמנותית וקהילתית שאליו נוהרים אמנים ויוצרים מכל רחבי הארץ. וכן, מרכז תיירות ותרבות, בריאות ונופש, ירוק ובר קיימא המושך אוכלוסייה רחבה ומגוונת המחפשת שילוב מעשיר ומפרה בין תרבות נופש ומרפא, טיול, לימוד וחיי חברה תוססים.

החזון מציג תמונת עתיד של הישוב ותושביו, המביאה לידי ביטוי מירבי ומשקפת את הוויית החיים והאופי הייחודי של קרית טבעון.

שני מנופים להתחדשות ושינוי

שני מנופים עשויים ליצור שינוי יסודי, שיסייע באופן משמעותי לתהליך מימושו של חזון תנועת ראש טבעון:

הראשון – התחדשות המבנה השלטוני.

השני – שינוי אופייה של ההתנהלות הפוליטית בקרית טבעון.

התחדשות המבנה השלטוני מתרחשת באמצעות קשר פורה ומזין, מאזן ומשלים בין שלושה מרחבי פעילות שיתוארו ויאופיינו עתה. שינוי אופייה של ההתנהלות הפוליטית לאור ומתוך התחדשות המבנה השלטוני, תתואר ותאופיין בהמשך.

שלושה מרחבי פעילות המביאים להתחדשות המבנה השלטוני

מרחב הפעילות האזרחית

מרחב הפעילות הציבורית נוצר ומתעצב קודם כל ובעיקר על ידי אזרחי הקריה, תושביה המסורים. כדי להבטיח שאכן יבוא לידי ביטוי מלוא פוטנציאל היצירה האנושי החי ופועם בליבות התושבים, יש ליצור ולעצב 'מרחב פעילות אזרחי', שיכלול את המגוון הרחב והעשיר של היוזמות האזרחיות בקרית טבעון, ולהעניק למרחב פעילות זה מעמד ציבורי ופוליטי ראוי ורשמי, הכולל התייחסות להיבטים תקציביים ואדמיניסטרטיביים מהותיים. ללא ייסוד של מרחב יצירה פעיל ומוכר זה, יהיה קשה מאד להביא להתחדשות עמוקה ויסודית במבנה השלטוני.

מרחב הפעילות הפוליטית

שני תחומי פעילות עיקריים יוצרים את מרחב הפעילות הפוליטית המקומית:

א. קשרי עבודה שיוצרים חברי הנהלת המועצה ועובדיה עם גורמים מחוץ לתחומי קריית טבעון.

ב. פעילות שוטפת של חברי הנהלת המועצה ועובדיה במסגרת המועצה המקומית והישוב.

יצירת תקשורת אנושית ואדמיניסטרטיבית טובה בין כלל עובדי המועצה והשותפים להם, בראשותו של ראש המועצה, הינה משימה אנושית ומערכתית מורכבת וקשה המחייבת התמסרות, נכונות לצמוח ולהתפתח מתוך התפקיד שאותו ממלאים ובעיקר – הרגשת ייעוד ומימוש עצמי במתן שירות אנושי ואיכותי לתושבי הקריה. זהו, בתמצית, האתגר העומד בפני חברי המועצה ועובדיה במרחב היצירה הפוליטי.

מרחב הפעילות הציבורית

מרחב הפעילות הציבורית נוצר ומתעצב מתוך מפגש מזין ומפרה, מאזן ומשלים, בין מרחב הפעילות האזרחית לבין מרחב הפעילות הפוליטית. שיתוף פעולה בריא ופורה זה נובע מתוך יוזמה אזרחית חופשית, שאותה מביאים ומציגים היזמים באופן מקובל ומסודר, על פי כללים מוסכמים מראש, בפני חברי המליאה ובעלי התפקידים הרלבנטיים במועצה, ויחד מוצאים את הדרך והאמצעים המתאימים לקידום היוזמה, בברכת כלל הציבור.

מרחב הפעילות הציבורית נוצר אם כן מתוך שיתוף פעולה בין מרחב הפעילות האזרחית והפוליטית. עלינו לשלב כאן שני מרכיבים מתוך שתי תפיסות עולם תרבותיות, חברתיות וכלכליות, המוכרות כקוטביות: את היוזמה החופשית מהקפיטליזם, ואת דרך ההתנהלות הסוציאלית המפרה והמאזנת מהסוציאליזם.

יוזמה חופשית הינה המוטיב המניע והמהותי ביצירה התרבותית האזרחית. ללא יוזמה חופשית הנובעת וצומחת מתוך הרגשת חירות, לא ניתן להביא להתחדשות ממשית ומשמעותית של מרחב היצירה הפוליטי והציבורי. וכן, חשוב לטפח גישה סוציאלית ויכולת הידברות בין נציגי המרחבים, כדי להביא ליצירה ציבורית איכותית, מקורית ומשמעותית לכלל התושבים.

ארבעה עקרונות יסוד מנחים בדרך ליצירת שותפות אזרחית מירבית בעיצוב הוויית החיים הפוליטית בטבעון

האזרחים הם הריבון – המבנה השלטוני וההתנהלות הפוליטית אמורים לשרת אותם ואת הקהילות שבהן הם חיים ויוצרים.

שותפותיצירת שותפות אפקטיבית בין התושבים למערכת הפוליטית בתכנון ובניה, ביצירתה ועיצובה של הוויית החיים הקהילתית בקריה.

רציפותיצירתה ועיצובה של הוויית חיים פוליטית לאורך כל ימות השנה, וזאת, מתוך ראייה כוללת וארוכת טווח של צורכי התושבים והישוב.

הדרגתיותביצוע מהלך התחדשות המבנה השלטוני ושינוי אופייה של ההתנהלות הפוליטית בהדרגה, צעד אחר צעד, כאשר התנאים לכך מבשילים.

תשעה צעדים חיוניים לשינוי אופייה של ההתנהלות הפוליטית בקריית טבעון

בתחילת מסמך זה הראינו כיצד נוצר 'המנוף הראשון' להתחדשות המבנה השלטוני, באמצעות יצירת שלושה מרחבי פעילות המזינים ומפרים זה את זה, מאזנים ומשלימים האחד את השני. עתה, מוצג מנוף השני', שאותו יוצרים שמונה צעדים חיוניים לשינוי אופייה של ההתנהלות הפוליטית בקריית טבעון.

1. התחדשות מהותית ויסודית בתפקידיה של מליאת המועצה ובאופי הפעילות של חבריה.

2. הרחבת פעילות הוועדות.

3. קיום 'משאלי תושבים'.

4. עיצוב דרך לקבלת החלטות בנושאים מרכזיים ומהותיים בחיי התושבים ולהתפתחות הישוב.

5. מינוי בעלי תפקידים בכירים במסגרת הרשות המקומית.

6. ביצוע תהליך בניית התקציב השנתי של הישוב.

7. הרחבה והעמקה של תפקיד ראש המועצה, בהתאם לחוק כמובן.

8. ייסוד פורום 'מועצת וועדות'.

9. גיבוש חזון לקריה.

עשרה פורומים היוצרים 'תמונת עתיד' של המבנה השלטוני החדש, של אופי ההתנהלות הפוליטית בקריית טבעון בשנים הקרובות.

שלושת מרחבי הפעילות שהזכרנו, נוצרים ומתעצבים מתוך פעילותם של מגוון רחב ועשיר של פורומים, שבאמצעותם מגשימים תושבי הקריה את 'חזון תנועת ראש טבעון'. ואלו הם הפורומים על פי חלוקתם לשלושת מרחבי הפעילות: 

  1.  פורומים במרחב הפעילות האזרחית

פורום נציגי השכונות

את הפורום הזה יובילו נציגי השכונות בקריית טבעון.

פורום נציגי הקהילות

בפורום זה יישבו נציגי הקהילות החינוכיות, קהילות סביב חיי תרבות ורוח, קהילות על בסיס תחומי עניין ותחביבים ואליהם יצטרף נציג של 'פורום נציגי השכונות', היות וכל שכונה היא בפועל, בצורה כזו או אחרת, קהילה.

פורום צעירי הקריה

בפורום זה יהיו חברים צעירי הקריה מגיל 18 ועד 25, שייבחרו נציג למליאת המועצה.

פורום ותיקי הקריה

בפורום זה יהיו חברים ותיקי הקריה, שייבחרו נציג למליאת המועצה.

פורום יוזמות אזרחיות בקריה

בפורום זה יהיו חברים נציגי הגופים האזרחיים הפעילים בקריית טבעון. בו יעוצבו חזון אזרחי ודרך להגשמתו, נתיב להתחדשות המבנה השלטוני ושינוי אופייה של ההתנהלות הפוליטית בטבעון.

2. פורומים במרחב הפעילות הפוליטית

הנהלת המועצה

כפי שנכתב כבר בקווים כלליים, פורום הנהלת המועצה אחראי להתנהלות השוטפת מול 'גורמי חוץ', להתנהלות השוטפת של עבודת המועצה והישוב, הקריה. פורום זה הכולל כמובן את ראש המועצה, ילווה, יגבה ויתמוך במהלך מימוש חזון קריית טבעון, שאותו יובילו חברי מליאת המועצה עם כלל תושבי הקריה.

פורום הוועדות

הרחבת פעילות הוועדות

כיום מתפקדות הוועדות באופן חלקי בלבד. בכוונתנו להוסיף מספר ועדות חיוניות ולהגדיל את מספר החברים שיובילו את תהליך ההכנה לקראת קבלת החלטות, את המעקב אחר ביצוען ואת חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים.

3. פורומים במרחב הפעילות הציבורית

מליאת המועצה

התחדשות יסודית באופן עבודת מליאת המועצה. חברי המליאה ישמשו כיושבי ראש וחברים בוועדות ויובילו את עבודתן. יורחב מספר חברי המליאה, שאליה יצטרפו, בין השאר, נציגים מפורום הצעירים, שכבת הוותיקים ונציגי שכונות וקהילות, ללא זכות הצבעה כמובן.

פורום 'משאל תושבים'

ייזום משאלי תושבים. פעם בשנה יתקיים משאל תושבים סביב נושאים מרכזיים שאותם ייבחרו חברי הוועדות ומליאת המועצה. כהכנה למשאל, תגובשנה בוועדות לפחות שתי אלטרנטיבות ישימות שיוצגו בהרחבה לציבור.

פורום 'סנהדרין הקריה' – פורום העובד על תקן של 'מחלקה למחקר ופיתוח' בנוגע לעתיד התפתחות הישוב בתחומים השונים. וכן, כמקור השראה לדיונים וקבלת החלטות בפורומים השונים.

במסגרת פורום רחב וחיוני זה יפעלו שלושה מעגלי פעילות בתחומים המשלימים זה את זה: מעגל תרבות ואמנות, מעגל חברה וקהילה ומעגל כלכלה ואקולוגיה. בשונה מ'מועצות התחומים', שיעסקו בטיפול השוטף הנדרש בשלושה תחומי פעילות מרכזיים אלו, יתמקד פורום 'סנהדרין הקריה' בפעילות עומק ובמבט רחב, מתוך התייחסות להמשך התפתחותו של הישוב בעשור הקרוב.

אחרית דבר

'שותפות הציבור' היא תפיסה ברת קיימא המתאימה לחיים במאה ה-21 – תקופה בה בני אדם מגשימים את משאלות ליבם בסביבה תומכת ומאפשרת, תורמים ושותפים ליצירת חברה אנושית, טובה וחופשית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *