התנועה האוקולטית במאה ה-19 – 05

התנועה האוקולטית במאה ה-19 – 05

התנועה האוקולטית במאה ה-19

רודולף שטיינר

תרגום מאנגלית: מוטי גולדנר

תיקונים: דניאל זהבי, דליה דיימל

10 הרצאות שניתנו בדורנאך אוקטובר 1915, GA254

ההרצאה מופיעה בספר שיצא בהוצאת חירות – ראו כאן

הרצאה חמישית 18.10.1915

 

אכן קשה מאוד לדבר אודות מה שנקרא “הספירה השמינית” אשר הוצגה בפומבי לראשונה על ידי מר סינט. לא ניתן לומר שהוא מסר מידע אודותיה, מאחר ומה שהוא אמר היווה טעות.[1] אתם בוודאי יכולים להבין מדוע כה קשה לדבר אודות נושא זה, משום שחייבים להדגיש שוב שמטבע לשוננו נטבע בעבור העולם החומרי החיצוני, והספירה השמינית נחשבה לנושא סודי עד לרגע בו הוזכרה על ידי סינט.

כתוצאה מכך לא קיימות מילים רבות שניתן להשתמש בהן בכדי לאפיין את הספירה השמינית. עצם העובדה שכל אזכור בנושא נמנע במשך זמן כה רב תאפשר לכם להבין במה כרוך הדבר כאשר מישהו רוצה לדבר אודות נושא זה. לכן עליכם להתייחס להערות בעלות האופי האפוריסטי שאומר היום כאל הבהרה מקדימה, הניתנות במטרה להיפטר מאינדיקציות מסוימות היכולות לתרום רק מעט לנושא. בכל אופן, יש לקוות שמאוחר יותר תזדמנה ההזדמנויות לדבר יותר בנושא. על בסיס מה שנאמר בהרצאה האחרונה ובמידת מה גם בהזדמנויות קודמות יותר, אנסה לאפיין את מה שנקרא “הספירה השמינית” בכדי שיהיה בידנו הבסיס לתיאור התפתחותה של התנועה הרוחית במאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים.

הבנתם מההרצאה של אתמול שהספירה השמינית אינה יכולה להוות דבר השייך לעולם החומרי, מאחר והראיתי לכם שהטעות הגדולה ביותר של הצהרתו של סינט היא שהירח הפיסי קשור ישירות עם הספירה השמינית. וניסיתי להבהיר שהבסיס לטעות זו מוכל בעובדה שהיא מצביעה לעבר משהו חומרי ופיסי.

תוכלו לנחש מזה, למרות שללא הבנה מלאה, שלמה שנקרא הספירה השמינית אין קשר ישיר עם דבר כלשהו בתוך העולם החומרי – כלומר, עם מה שניתן להבחין בו באמצעות חושי האדם, ולשיקולים הנסמכים על בסיס של תפיסה חושית אין חלק בספירה השמינית. כך שיהיה זה חסר תועלת לחפש אחר הספירה השמינית בעולם החומרי.

כעת יש לכם אינדיקציות בעזרתן ניתן לגשת בצורה מסוימת לרעיון הספירה השמינית. אתם גם יכולים לאסוף הרבה מאוד חומר מהלימודים שלמדנו במהלך הזמן. אמרתי שלספירה השמינית יש עניין מסוים הקשור בשארית שנשארה מהירח הקדום והאבולוציה שלו. ניסיתי להבהיר בהרצאה של אתמול שעל הירח הקדום, תפיסת האדם הייתה בעלת אופי חזיוני אימגינטיבי, כך שכל הבחנה ממשית בספירה השמינית חייבת להיעשות בעזרת סוג זה של ראייה. כלומר: חייבים להניח למין ההתחלה שהספירה השמינית התגלתה באמצעות ראייה אימגינטיבית.

כיצד הגיע לשימוש הביטוי “הספירה השמינית”? אתם יודעים שאבולוציית האדם נוטלת את מהלכה דרך שבע ספירות, הספירות של הסטורן, השמש, הירח, האדמה, של יופיטר, של וונוס ושל וולקן. נעלה בדעתנו שלצד שבע ספירות אלו קיים משהו אחר השוכן מחוץ להן ועדיין קשור באדמה בדרך מסוימת. כאן, גם כן, יש לנו ספירה הנראית רק לראייה האימגינטיבית הרוחית, ספירה הניצבת שם מעל לשבע הספירות המהוות את תחום האבולוציה האנושית הרגילה והסדירה. כמובן שכל הסקיצות הללו מהוות תרשים טהור בלבד. חייבים לצייר כנפרדות ספירות שניתן לראותן רק כקיימות האחת בתוך השנייה. מאחר וללא ספק הבנתם מכל לימודינו שכל עוד האדם נמצא בתוך העולם החומרי, ומבצע את התבוננויותיו באמצעות החושים וחושב בעזרת האינטלקט, הוא ניצב בספירה הרביעית, ספירת האדמה. אם הוא מפתח את יכולותיו במידה המספקת לראיית הספירה השלישית, ספירת הירח, אז הוא ממריא לרחוק – אבל לא במובן המרחבי. אם נתייחס לכך באופן פיסי מרחבי, הוא לא מתבונן ממקום אחר, אלא מאותו המקום. לכן במציאות שבע הספירות הללו חייבות להיות מצוירות האחת בתוך השנייה. הן מהוות שלבים ומצבים עוקבים של האבולוציה, ובאופן בסיסי, תרשים זה אינו בעל ערך שונה מאשר לו מישהו היה אומר: בני האדם מתפתחים בשלב ראשון מהלידה עד לשנה השביעית, בשלב שני מהשנה השביעית ועד הארבע עשרה, וכן הלאה, אבל הישות שהתפתחה מהשנה הראשונה לשביעית אינה יכולה להיחשב כנפרדת מהישות המתפתחת מהשנה השביעית לשנה הארבע עשרה. כך אין זה נכון לחשוב על שבע הספירות הרצופות או השלבים של אבולוציית האדמה כנפרדות האחת מהשנייה.

דבר זה יספק לכם רמז שיש לחפש אחר הספירה השמינית בתוך ספירת האדמה. לא ניתן לציירה מעל או מתחת. בכדי לתארה באופן מציאותי חייבים לשרטטה בתוך ספירת האדמה. נהגתי תמיד לתת דוגמא כללית בכדי להסביר למה אנו מתכוונים כאן. כשם שהאוויר נמצא מסביבנו, כך הרוחני נמצא אף הוא מסביבנו. אנו חייבים לחפש אחר הרוחני בתוך מה שהוא למעשה פיסי בסביבתנו. לכן כשם שחייבים לשער שהרוחני נמצא מסביבנו, כך אנו חייבים גם לחפש את הספירה השמינית בסביבתנו. מכאן שבכדי שהאדם יוכל לקלוט את הספירה השמינית הוא צריך לפתח את האיבר המתאים שיאפשר לו זאת, כפי שחושיו הפיסיים מאפשרים לו לקלוט את האדמה המינראלית. הוא יוכל אז להתנסות בספירה השמינית באופן מודע. אבל הוא נמצא תמיד בתוכה באופן בלתי מודע כפי שאנו נמצאים תמיד בתוך האוויר, למרות שאין אנו ערים לכך. ואם פיתחנו איבר המאפשר להתנסות בספירה השמינית, אנו מודעים לקיומה מסביבנו. כך שאם על הספירה השמינית להיות מתוארת, היא חייבת ללא ספק להיות מתוארת כעולם בו אנו חיים כל הזמן.

כעת, כפי שאמרתי כל מה שאני יכול לעשות בלימודים מקדימים אלו הוא להעביר מעט אינפורמציה כללית – השאר יתגלה כשנתקדם. ראשית, אתם יכולים להבין שמה שנמצא מסביבנו כספירה השמינית נגיש לראייה רוחית אימגינטיבית. לא ניתן לפתח ראייה רוחית אימגינטיבית מבלי לראות משהו מהספירה השמינית. הסיבה מדוע כה קשה לדבר על נושאים כמו הספירה השמינית היא עקב המספר המועט ביותר של הללו שהם בעלי ראיה רוחית בהירה ובעלת כושר הבחנה אמיתי. בספירה השמינית יש לנו עסק עם אימגינציות, ומה שמהווה את האבולוציה המהותית של האדמה – דהיינו, הספירה הרביעית – אינו נוכח בספירה השמינית. הטבע המהותי של הספירה הרביעית מורכב, כפי שציינתי אתמול, מספיגת מינראלים לתוך גוף-עולמי זה. אנו מסוגלים לחיות על האדמה הודות לעובדה שהספירה הרביעית עברה מינראליזציה: אנו חיים בסביבה שעברה מינראליזציה. מה שנקלט באמצעות החושים הפיסיים יכול לעבוד בהתאמה עם האינטלקט. אבל אנו חייבים להבין שהיסוד המינראלי חסר לחלוטין בספירה השמינית.

כאשר אנו מוציאים את היסוד המינראלי מהחשיבה, כל מה שנישאר הוא שלב מאוחר יותר של אבולוציית הירח הקדום, מאחר ומהיכן יכול לנבוע משהו אחר? אבל האבולוציה ממשיכה. מה שנקלט באמצעות ראייה רוחית אימגינטיבית אבל אינו יכול להוות משהו אחר מאשר שארית של הירח הקדום, אינו מהווה את הספירה השמינית. כל מה שניתן לומר עליו הוא, שהוא מהווה דבר שנשאר מאחור על ידי הספירה השלישית.

בכדי לקבל מספר מושגים באשר לעובדות הקשורות לספירה השמינית, הבה נחזיק בתודעתנו את הבא להלן: במהלך האבולוציה הרגילה שלה, הספירה השלישית הפכה לספירה הרביעית. כלומר, התרחש מעבר של הממלכה האלמנטארית השלישית – מאחר וכך אנו חייבים לקרוא לה – לממלכה המינראלית. התווסף היסוד המינראלי. אחרת היה עלינו לחשוב על הירח הקדום כסך של ממשות הנתפסת בצורה אימגינטיבית! לכן חייבים להניח שההתקדמות הסדירה שהתבצעה מהירח הקדום אל האדמה, מהספירה השלישית לרביעית, מורכבת מכך שמה שקודם לכן נתפס רק באופן אימגינטיבי הפך לניתן לתפיסה באופן חומרי, כלומר, עבר מינראליזציה. כספירה השמינית נשאר, בראש וראשונה היסוד של הירח הקדום, אבל עקב התרחשויות מסוימות יסוד ירחי קדום זה עבר שינוי. מה שהתרחש בכדי שהספירה הרביעית תהיה מסוגלת להתרומם מתוך הספירה השלישית תואר בפירוט בספרי מדע הנסתר. נאמר שם שפעילותן של רוחות הצורה התווספה לזו של רוחות התנועה שתחת הדרכתן התרחשה הטרנספורמציה. לכן אנו יכולים לומר שהספירה הרביעית עלתה מתוך השלישית עקב העובדה שרוחות הצורה הוסיפו את פעילותן לזו של רוחות התנועה.

לו רוחות הצורה היו משיגות את כל מה שטבען השתוקק אליו ואת כל מה שניתן היה להשיג, הספירה הרביעית הייתה מתעוררת באופן טבעי מתוך השלישית, כאשר תפקידה של הספירה השלישית בקוסמוס היה מסתיים. אבל אנו יודעים שהרוחות הלוציפריות והאהרימניות התערבו והן שמרו לעצמן משהו מסובסטאנציית הירח, כאילו חטפו זאת בכוח מרוחות הצורה. עצם העובדה שלוציפר ואהרימן עשו זאת מצביעה על טבעם המהותי. כך כאשר הספירה השלישית התקדמה לשלב נוסף, משהו נחטף בכוח מרוחות הצורה על ידי לוציפר ואהרימן. לתוך חלק זה שנחטף בכוח חדרו לוציפר ואהרימן במקום רוחות הצורה. פעילותם של לוציפר ואהרימן התווספה לזו של רוחות התנועה, וכתוצאה מכך, התעוררה ספירה שמינית. [הערת המתרגם לאנגלית: הספירה השמינית מתוך הספירה השלישית].

לכן משהו אחר היה חייב להיות נוכח שם, משהו שאינו מהווה רק ירח קדום, ו”משהו אחר” זה שהגיע לידי קיום בנוסף לספירה הרביעית, מורכב מהעובדה שסובסטאנציה מינראלית, ברגע שנוצרה, נחטפה בכוח ברגע לידתה של הספירה הרביעית. כך כאשר נוצר המינראלי מתוך הסובסטאנציה האימגינטיבית, הוא נחטף על ידי לוציפר ואהרימן והפך לאימגינציה. במקום התעוררותה של האדמה מתוך הסובסטאנציה שנשארה מהירח הקדום, עוצב גוף קוסמי שחייב את לידתו לעובדה שהסובסטאנציה שנחטפה בכוח מהאדמה הפכה למה שהגיע מהירח הקדום.

כעת, היזכרו כיצד תיארתי את התנאים הקשורים לירח הקדום בספרי מדע הנסתר. בירח הקדום עדיין לא התקיים משהו מינראלי. לוּ התקיימה סובסטאנציה מינראלית, הגוף העולמי היה הופך לאדמה, ולא לירח. הספירה הרביעית הגיעה לידי קיום הודות ללידתו של היסוד המינראלי. בעזרת התערבותם של לוציפר ואהרימן, סובסטאנציה מינראלית שנקטעה מהספירה הרביעית נוצקה לתוך הספירה השלישית, הירח הקדום שוחזר, אבל כעת ביחד עם חומריות השייכת בצורתה הנכונה לאדמה.

שימו לב היטב: במקום אימגינציות טהורות שהיו שם, האימגינציות התעבו באמצעות עירויו של היסוד המינראלי שנחטף בכוח מהאדמה. כך נוצרו אימגינציות מעובות. לכן נמשכים רוחות לעולם של אימגינציות מעובות שאינן בעלות אופי ירחי מאחר והן התעבו בעזרת חומריות השייכת לאדמה. ניתן לומר שהן מהוות רוחות רפאים, כך שמאחורי עולמנו קיים עולם של רוחות רפאים שנוצר על ידי לוציפר ואהרימן.

אתאר זאת בקווים כלליים בצורה הבאה: בירח הקדום נכחו מספר תמונות. היה עליהן לעבור אל האדמה כמשהו הניתן לתפיסה בכל מקום, אבל לוציפר ואהרימן שמרו זאת לעצמם. לוציפר ואהרימן חטפו בכוח מהאדמה חלק ממרכיבה והפכו אותם לאימגינציות, כך שסובסטאנציה ארצית זו הפכה לתצורות שאינן ארציות, אלא ירחיות. לכן, הוחדרה בהדרגה לתוך ספירתנו הרביעית, ספירה שמהווה באמת ספירה ירחית, אבל ממולאת בסובסטאנציה ארצית ולכן מהווה יצירה מלאכותית ביקום. התווספה לשבע הספירות ספירה שמינית שנוצרה כניגוד לרוחות המתקדמות. התוצאה ההכרחית הנובעת מכך הייתה שרוחות הצורה היו חייבות להיאבק על פני האדמה על כל פירור של סובסטאנציה המסוגל לעבור מינראליזציה, אחרת הפרור היה נחטף מהן על ידי לוציפר ואהרימן ונישא אל הספירה השמינית.

לכן, לאמיתו של דבר, אדמתנו – המהווה את הספירה הרביעית – אינה פשוט אך ורק מה שאמור להופיע באופן חיצוני. לו היא הייתה מורכבת רק מאטומים, כל האטומים הללו היו עדיין מופרים על ידי עיצובים השייכים לספירה השמינית הניתנים לתפיסה רק בעזרת ראיה רוחית. עיצובים אלו נוכחים בכל מקום וכך גם התוכן דמוי רוחות הרפאים של הספירה השמינית, שניתן לקליטה רק כפי שרוחות רפאים ממשיות נקלטות. כל הישויות והקיום הארצי מעורב כאן. לוציפר ואהרימן חותרים ללא הפסק למשוך מסובסטאנציית האדמה את כל מה שהם יכולים לחטוף, בכדי ליצור את הספירה השמינית שלהם אשר אז, כאשר היא תתקדם מספיק, תתנתק מהאדמה ותפנה לדרכה בקוסמוס ביחד עם לוציפר ואהרימן. מיותר לומר שהאדמה תעבור אז הלאה ליופיטר רק כמשהו קטוע (דמוי אדם חסר גפיים וראש). אבל לאדם, כפי שאתם יודעים, יש תפקיד בסיסי במלוא אבולוציית האדמה, מאחר והוא עבר מינראליזציה באופן מלא. אנו חדורים בתהליך המינראליזציה אשר הוא עצמו נמשך לתוך מאבק זה, כך שחתיכה מהסובסטאנציה שלו יכולה להיחטף ממנו בכול עת. לכן אנו עצמנו מעורבים במאבק, המאבק של לוציפר ואהרימן כנגד רוחות הצורה, במטרה לחטוף מאיתנו בכוח סובסטאנציה מינראלית בכל מקום.

אבל עוצמת התהליך שונה באזורים השונים של האורגניזם שלנו. אנו מעוצבים בדרכים שונות. חלק מאיברינו מושלמים יותר מהאחרים. המושלם מכולם הוא איבר החשיבה שלנו, המוח והגולגולת, ושם מתרחש המאבק עליו דיברתי בצורה העזה ביותר, בדיוק מאחר שראש אדם זה, מוח אדם זה, מעוצב כפי שהוא. והוא מעוצב כך מאחר ובמקום זה בגופנו, לוציפר וגם אהרימן נחלו את ההצלחה הרבה ביותר בחטיפתם סובסטאנציה מינראלית מאיתנו. במקום זה סובסטאנציה פיסית היא ספיריטואלית יותר מאשר בכל מקום אחר (בגופנו). הגולגולת שלנו חייבת את עיצובה לעובדה ששם נחטפה מאיתנו הכי הרבה סובסטאנציה. ובדיוק מסיבה זו באמצעות הראש אנו מסוגלים לשחרר עצמנו מהאורגניזם שלנו במידה הרבה ביותר. אנו יכולים להמריא מעלה במחשבות, אנו יכולים להבחין בין טוב ורע, ומסיבה זו לוציפר ואהרימן נחלו כאן את הצלחתם הגדולה ביותר בחטיפתם סובסטאנציה. במה שקרוי האיבר האציל ביותר של האדם הם היו מסוגלים לחטוף את הכמות הגדולה ביותר של הסובסטאנציה המינראלית. תהליך אלכימי זה באמצעותו סובסטאנציה נשלחת אל הספירה השמינית מתרחש כל הזמן מאחורי הקלעים של קיומינו. לשם ההתחלה אני רק מוסר אינפורמציה. הדברים יתבהרו יותר ויותר בהמשך לימודינו.

לוּ כל דבר היה הולך חלק ללא מכשולים בעבור לוציפר ואהרימן, לוּ הם היו מסוגלים לחטוף בכל מקום באותה המידה בה הם חוטפים מהראש, האבולוציה הייתה מגיעה במהרה לנקודה בה לוציפר ואהרימן יכלו להצליח להרוס את אדמתנו ולהוביל את כל אבולוציית העולמות אל תוך הספירה השמינית, כך שכל אבולוציית האדמה הייתה נוטלת כיוון שונה. לכן לוציפר משתדל לגלות את כוחו הרב ביותר במקום בו האדם פגיע ביותר, דהיינו, בראשו. המבצר הקל ביותר לכיבוש על ידי לוציפר הוא ראשו של האדם. וכל דבר הדומה לראש במובן של הפצה של יסוד מינראלי כך שניתן למשוך אותו בדרך דומה, חשוף באותה המידה לסכנה של שליחה אל תוך הספירה השמינית. מכוונתם זו של לוציפר ואהרימן משתקפת תקוותם שכל אבולוציית האנושות תורשה להיעלם אל תוך הספירה השמינית, כך שאבולוציה זאת תיטול נתיב שונה.

D:\Pictures\254-05-02.gif

כך, כפי שמבינים אתם, כוונתם של לוציפר ואהרימן מתחילתה של האדמה הייתה לאפשר לכול האבולוציה הזאת להיעלם אל תוך הספירה השמינית. לכן נחוץ היה ליצור משקל נגדי על ידי אותן רוחות שהשתייכו להירארכיה של רוחות הצורה. המשקל הנגדי החיצוני שהן יצרו מורכב מזאת: הוחדר אל תוך “החלל” לכאורה של הספירה השמינית משהו שפעל כנגד ספירה שמינית זאת. בכדי להציג זאת נכונה, אנו חייבים להראות את האדמה כאן, ואת הספירה השמינית כאן (ראה תרשים). הספירה השמינית שייכת לאדמתנו הפיסית במובן שצוין. אנו מוקפים בכל מקום באימגינציות החדורות בכוונה שהחומריות המינראלית תימשך לתוכן ללא הפסק. פה מונחת הסיבה להקרבה שהתבצעה על ידי יווה או יהווה – הפרדה של סובסטאנציה צפופה הרבה יותר מאשר סובסטאנציה אחרת שעברה מינראליזציה. זה יוּסד על ידי יהווה כירח, כנציג נגדי. הייתה זו סובסטאנציה בעלת דחיסות קיצונית – ודחיסות זו תוארה על ידי סינט כסובסטאנציה פיסית-מינראלית בעלת דחיסות גבוהה הרבה יותר מהקיים היכן שהוא על האדמה. ולכן לוציפר ואהרימן אינם יכולים למוסס זאת אל תוך עולם האימגינציות שלהם. וכך ירח זה נע סביב ככדור של חומר דחוס, מוצק, מעובה, שלא ניתן להריסה. אם תקראו בזהירות מספקת תוכלו למצוא שאפילו התיאורים של הירח הניתנים על ידי הפיסיקאים מתאימים לעובדה זו. כל דבר זמין על האדמה נמשך והוצב שם בכדי שיתקיים שם מספיק חומר פיסי שלא ניתן לחטוף אותו. כאשר אנו מתבוננים בירח, אנו רואים שם בחלל סובסטאנציה שעברה מינראליזציה בצורה אינטנסיבית הרבה יותר, בעלת דחיסות פיסית רבה יותר מהקיימת על האדמה. לכן יש להתייחס אל יווה או יהווה, כאל ישות אשר אפילו בתחום הפיסי הבטיחה שלא ניתן יהיה לחטוף את כל החומריות על ידי לוציפר ואהרימן. ואז, ברגע המתאים, כאשר האדמה תהיה חזקה מספיק בכדי לקבלו בחזרה, כאשר תחלוף הסכנה על ידי ההתפתחות שהתרחשה בינתיים, אותה הישות תדאג שהירח יחזור שוב לאדמה.[2]

מעשה זה התרחש בתחום החיצוני הפיסי-מינראלי. אולם גם בתחומו של האדם היה נחוץ ליצור משקל נגדי כנגד הכוונות שכוונו לראשו של האדם. כשם שבעולם החיצוני היה על החומריות להידחס כך שלוציפר ואהרימן לא יוכלו להמיס אותה בעזרת האלכימיה שלהם, כך נדרש להציב באדם משהו שיתייצב כנגד האיבר הניתן להתקפה בצורה הקלה ביותר על ידי לוציפר ואהרימן. לכן היה על יהווה לדאוג, כפי שהוא עשה בתחום המינראלי, שלא כל דבר ייכנע להתקפותיהם של לוציפר ואהרימן.

היה צריך לדאוג שלא כל דבר באדם הממשיך מהראש יהפוך טרף ללוציפר ואהרימן. שלא כל דבר יהיה תלוי בפעילות הראש ובפעילות החושים הפונים החוצה, מאחר ואז לוציפר ואהרימן ינצחו. היה זה הכרחי שייווצר משקל נגדי בתחום החיים הארציים, שיתקיים באדם משהו שאינו תלוי לחלוטין בראש. ודבר זה הושג באמצעות פעולתן של רוחות הצורה הטובות, שהחדירו את עיקרון האהבה לתוך עיקרון התורשה על האדמה. כלומר, פועל כאן עכשיו בגזע האדם משהו אשר אינו תלוי בראש, העובר מדור לדור והמוצא את בסיסו העמוק ביותר בטבעו הפיסי של האדם.

כל דבר הקשור בהפריה ובתורשה, כל דבר אשר אינו תלוי באדם במובן שהוא אינו יכול לחדור אותו עם חשיבתו, כל דבר המהווה את מתנתו של הירח שבכיפה השמיימית, הוא מה שנובע מעיקרון האהבה באדם החודר את ההפריה והתורשה. מכאן נובע הקרב האלים שנערך על ידי לוציפר ואהרימן כנגד כל דבר המגיע מתחום זה. לוציפר ואהרימן רוצים לאלץ את האדם להישלט אך ורק על ידי הראש, והם משגרים את התקפותיהם דרך הראש כנגד כל דבר המופעל באמצעות משיכה טבעית, מאחר ומה שמהווה סובסטאנציה תורשתית על האדמה אינו ניתן לחטיפה על ידם. מה שהירח מהווה בשמיים, מהווה התורשה באנשים על האדמה מתחת. כול דבר המבוסס על תורשה, כול דבר אשר אינו נזקף לחשיבה, כול דבר הקשור מיסודו עם הטבע הפיסי – מהווה את עיקרון יהווה. עיקרון-יהווה מגלה את פעילותו הגדולה ביותר היכן שהטבע פועל כטבע. שם הוא המקום בו יהווה יצק את המידה הגדולה ביותר של האהבה בעלת מאפיין טבעי, בכדי ליצור משקל נגדי לחוסר האהבה, לחוכמה בלבד, של לוציפר ואהרימן.

בכדי להראות כיצד הוצבו מתרסים בירח ובתהליך התורשה של האדם כנגד לוציפר ואהרימן על ידי רוחות הצורה, יהיה זה הכרחי להיכנס לעומק הנושאים שהוצגו לאחרונה מנקודות מבט שונות. אם תחשבו לעומק אודות נושאים אלו, תמצאו שבאינדיקציות שניתנו מוכל משהו בעל חשיבות עצומה.

כעת, בכדי להשיג לפחות מידה מסוימת של הבנה, חייבים לגשת לנושא מנקודת מבט שונה. אם תזכרו מה נאמר בספר מדע הנסתר אודות אבולוציית האדם שהתנהלה דרך שלבי סטורן הקדום, השמש הקדומה והירח הקדום, תוכלו להבין שבשלבים אלו שאלת החירות לא יכלה להתעורר. בשלבים אחרים אלו האדם היה מוקף ברשת של צרכים הכרחיים. בכדי שהוא יבשיל לידי חירות, היה עליו להתמזג עם הטבע המינראלי. הוא הפך לישות החדורה ביסוד המינראלי. מאחר והאדם יכול להתחנך לחירות רק בתוך העולם המינראלי.

זה כשלעצמו מציין את החשיבות העצומה של העולם המינראלי הארצי. הדבר שהמין האנושי חייב להשיגו – חירות הרצון – יכול להירכש רק במהלך אבולוציית האדמה. האדם יזדקק לחירות זו של הרצון ביופיטר, ונוס, ווולקן. לכן כאשר אנו דנים בשאלת החירות, אנו נכנסים אל התחום שהוא בעל החשיבות הרבה ביותר. מאחר ואנו יודעים שהאדמה מחוללת את החירות בדיוק משום שהאדמה מספיגה את האדם ביסוד הפיסי מינראלי.

מכך תוכלו להבין שמה שנובע מתוך רצון חופשי חייב להישמר בתחום האדמה. בספירות השלישית, השנייה והראשונה, בלתי ניתן ליישם דבר כלשהו הנובע מתוך עיקרון של חירות. אבל לוציפר ואהרימן משתדלים לגרור את רצונו החופשי של האדם, ואת כל מה שנובע ממנו, אל הספירה השמינית. משמעות הדבר היא שהאדם חשוף ללא הפסק לסכנה בה רצונו החופשי ייחטף ממנו וייגרר על ידי לוציפר ואהרימן אל הספירה השמינית.

דבר זה מתרחש אם האלמנט של הרצון החופשי משנה את צורתו, למשל, לראייה רוחית בעלת אופי תמונתי חזיוני (visionary clairvoyance). כאשר זהו המצב האדם נמצא כבר בספירה השמינית. זהו נושא עליו האוקולטיסט מהסס ביותר לדבר, מאחר וזוהי אמת איומה ונוראה. ברגע בו הרצון משנה צורה לראייה רוחית בעלת אופי תמונתי חזיוני, מה שמתגלה באדם ניבזז על ידי לוציפר ואהרימן. זה נלכד מיד על ידיהם ולכן נחטף בחשאי מהאדמה. מכך אתם יכולים להבין כיצד, על ידי כבילת הרצון החופשי באזיקים, נוצרות רוחות הרפאים של הספירה השמינית. לוציפר ואהרימן עוסקים ללא הפסק בכבילת רצונו החופשי של האדם ובביצוע כל סוגי מעשי הכשפים בפניו בכדי לנתק את מה שהוא יוצר מתוך דברים אלו, ולהרשות לו להעלם בספירה השמינית.

כאשר ראיה רוחית (clairvoyance) בצורות שונות מתפתחת באנשים נאיביים בעלי אמונות תפלות, זהו לעיתים קרובות המקרה המצביע על כך שרצונם החופשי הוקרב. אז לוציפר משיג מיד אחיזה בכך, ובעוד אנשים אלו מדמיינים שהם התנסו בנצחיות, האמת היא שבחזונם הם ראו חלק, או תוצר של נפשם שנחטף והוכן בעבור הספירה השמינית.

אתם יכולים לתאר לעצמכם עד כמה עמוקה הייתה דאגתם של הללו שהתפשרו בהסכימם לדרך בה באמצעות המדיומיזם היו צריכות להימסר כל סוגי האמיתות הקשורות לעולם הרוח לציבור, ואז מצאו את המדיומים מאמינים שהמתים מדברים אליהם. אבל אותם אוקולטיסטים ידעו שמה שהתרחש אז בין המדיומים והאנשים החיים היה למעשה הזרם של הרצון החופשי שנע אל הספירה השמינית. במקום שייווצר קשר עם הנצחי, המדיומים העידו בדיוק על מה שנעלם ללא הפסק אל תוך הספירה השמינית.

מכך תבינו שללוציפר ולאהרימן יש תשוקה לוהטת להביא הרבה ככל האפשר אל הספירה השמינית. אפילו גיתה עירבב את לוציפר ואהרימן ביחד, הוא ללא ספק תיאר נכון כיצד הנפש נחטפת בכוח מאחיזתו של מפיסטופלס-אהרימן! היה זה הפרס המפואר ביותר עבור לוציפר ואהרימן לו הם יכלו להצליח תמיד לשבות נפש שלמה בעבור עצמם. משום שבכך נפש כזו הייתה נעלמת אל תוך הספירה השמינית ואובדת לאבולוציה הארצית. הניצחון הגדול ביותר עבור לוציפר ואהרימן יהיה אם יום אחד הם יוכלו להכריז שמספר עצום של נפשות של מתים עבר אל הספירה שלהם. יהיה זה ניצחונם הגדול ביותר. יותר מכך, קיימת דרך להשיג זאת. לוציפר ואהרימן רשאים לומר: האנשים כמהים לדעת משהו אודות החיים שבין המוות ללידה מחדש. לכן, אם נספר להם שהם לומדים משהו מהמתים, הם יבואו על סיפוקם ויכוונו את רגשותיהם כלפי הממלכה ממנה ההודעות נמסרו להם כאילו הגיעו מהמתים. לכן, אם אנו מעוניינים שהלבבות והשכלים של האנשים יכוונו כלפי הספירה השמינית, הבה נאמר להם: אנו מספרים לכם משהו המגיע מהמתים. נלכוד את האנשים באמצעות הטענה שהמתים נמצאים בתחום הריבונות שלנו.

התוכנית השטנית – מאחר וכאן אכן יש לנו עסק עם השטן – הוצאה לפועל על ידי לוציפר ואהרימן בעת בה האוקולטיסטים השתדלו לבצע משהו באמצעות המדיומיזם. לוציפר ואהרימן הפעילו את השראתם האינספירטיבית על המדיומים ובאמצעותם הם ישבו את תוכניתם כך שהאנשים יובלו אל הממלכה ממנה המתים היו אמורים לדבר. אז יכלו לוציפר ואהרימן להשתלט על נפשותיהם. האוקולטיסטים נחרדו כאשר הם ראו מהו הכיוון אותו נטלו הדברים ונועדו בינם לבין עצמם לטכס עצה כיצד לנווט הלאה ממצב זה. אפילו הללו שהשתייכו לאגף השמאלי הבינו מה התרחש, ואמרו: נעשה משהו שונה! ההזדמנות לכך נקרתה באמצעות הופעתה של אישיות ראויה לציון, היא ה. פ. בלבצקי. כעת, לאחר שהתוכנית נחשפה והאוקולטיסטים על האדמה לא נתנו עוד את ידם לה, לוציפר ואהרימן היו חייבים להמשיך עם מטרתם בדרך אחרת.

המטריאליזם הופיע במהלכה הטבעי של אבולוציית האדמה. לכן בכדי להתחשב בתהליך המינראליזציה של האבולוציה, היה זה הכרחי שתשומת ליבם של האנשים תתמקד לחלוטין בדברים החומריים. זהו מטריאליזם טהור ופשוט! אוקולטיסטים שהיו בעלי מטרות מיוחדות משל עצמם אמרו: טוב ויפה, נסתמך על המטריאליזם. אם ניקח את המטריאליזם בצורתו האדמתית הטהורה, באורח בלתי נמנע, האדם יגלה יום אחד באמצעות חשיבתו שהאטומים אינם קיימים – כך שאין זו קרקע כה בלתי פורייה. אבל חשיבת האדם יכולה כמובן להתעוות אם המטריאליזם יהפוך לאוקולטי. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא להציג את הספירה שהייתה אמורה להיווצר כמשקל נגדי לספירה השמינית, כספירה השמינית עצמה! אם האנשים יוכלו להיות מובלים לאמונה שהחומריות שנוצרה כמשקל נגדי לספירה השמינית הינה הספירה השמינית עצמה, זה יעקוף כל מטריאליזם ארצי שהוא המתקבל על הדעת! ואכן המטריאליזם הארצי נעקף בעזרת הדברים שנאמרו על ידי סינט. המטריאליזם יוּבא שם אל תוך האוקולטיזם. אוקולטיזם הפך שם למטריאליזם. אבל מוקדם או מאוחר יותר האנשים היו חייבים לגלות זאת. ה. פ. בלבצקי, שהייתה בעלת תובנה עמוקה לגבי שלב זה של האבולוציה הארצית, גילתה משהו ממה שהתרחש, ולאחר שחשפה את הטריקים של האינדיבידואליות הזרה אודותיה דיברתי בהרצאה האחרונה, אמרה לעצמה: זה לא יכול להימשך כך. זה חייב להשתנות! אבל היא אמרה זאת תחת השפעתם של האוקולטיסטים ההודים שהשתייכו לאגף השמאלי. היא הבינה שדברים חייבים להשתנות אבל חייב להיווצר משהו שלא ניתן לגלותו בקלות. בכדי ליצור בעצמה משהו שיעקוף את דבריו של סינט, היא הגיעה להסכם עם האוקולטיסטים ההודים שהשרו עליה אינספירציה. לאוקולטיסטים אלו, שהיו חסידים של הזרם השמאלי, לא הייתה מטרה אחרת מאשר קידום האינטרסים המיוחדים שלהם – האינטרסים ההודים. הם התכוונו להקים על פני כל האדמה מערכת של חוכמה ללא הכריסטוס ויהווה. כך שהיה צריך לשבץ משהו ממנו הורחקו הכריסטוס ויהווה.

לכן גובשה השיטה הבאה. נאמר: לוציפר הוא המיטיב הגדול האמיתי של המין האנושי. (אהרימן לא הוזכר כאן מאחר וכה מעט היה ידוע אודותיו כך שהשתמשו בשם אחד עבור שניהם(. לוציפר מביא לאדם את כל מה שהוא השיג דרך הראש: מדע, אמנות, בקיצור, כל הקשור להתקדמות. הוא הרוח האמיתית של האור, ובו האדם צריך לדבוק. ויהווה מה הוא עשה בפועל? הוא ביסס באדם את העיקרון של התורשה הפיסית! הוא אל הירח אשר הכניס לראשונה יסודות הקשורים לירח. לכן נאמר בדוקטרינה הסודית שאין על האנשים לדבוק ביהווה, מאחר והוא רק האדון של החומריות, של כל האימפולסים הארציים הנמוכים. המיטיב האמיתי של המין האנושי הוא לוציפר. דבר זה מנצנץ ומבליח דרך כל הדוקטרינה הסודית, ולמעשה יותר מכך, זה מוצהר שם בצורה ברורה. וכך מסיבות אוקולטיות ה. פ. בלבצקי הוכנה בדרך כזאת כך שתהפוך לשונאת של כריסטוס ויהווה. ובתחום האוקולטי דבר זה מציין בדיוק את אותו הדבר כמו הצהרתו של סינט שהירח הוא הספירה השמינית.

רק באמצעות ידע אמיתי ניתן לגשת לדברים אלו – אכן, באמצעות ידע אמיתי בלבד. לכן כאשר התחלנו עם כתב העט לוציפר-גנוסיס, המאמר הראשון עסק בלוציפר בכדי שהוא יובן נכון, ומאחר והיה צריך להבין שכל עוד הוא מחולל פעילות הקשורה לראש, הוא אכן תורם לאנושות. אבל המשקל הנגדי היה חייב גם כן להיות שם, דהיינו, שהאהבה חייבת להימצא שם כמשקל נגדי. דבר זה צוין במאמר הראשון של כתב העת, מאחר ובנקודה זאת היה זה חיוני להפריד בין הדברים.

כפי שאתם רואים, הדברים היו מורכבים. ביסודו של דבר, מה שרצו להשיג באמצעות ה. פ. בלבצקי היה שהאנשים ילכו שולל אחר האמונה בספירה השמינית. ניתן היה להוליכם שולל בקלות רבה אחר אמונה זו באמצעות משהו כוזב שהוצג בפניהם כספירה השמינית. אנשים הובלו באופן טבעי אל עולם הרוח מאחר והדוקטרינה הסודית של בלבצקי אכן הצטיינה ביכולתה לפעול כך ובאמצעותה שכלם של האנשים כוונו אל עולם הרוח. אבל הנתיב שבעקבותיו צעדו התאים רק לאינטרסים מיוחדים ולא לאינטרסים של האבולוציה האנושית הכללית. חייבים לקחת בחשבון את כל הדברים הללו אם ברצוננו להבין מהי הדרך הבריאה. אם ברצוננו לעסוק באוקולטיזם אמיתי, אנו חייבים שלא לקבל מילים ריקות ללא אימות. אנו חייבים להחליט בנחישות להבין דברים באופן ברור. היה זה נחוץ עבורי להעניק אינדיקציות מסוימות אודות דברים אלו, במיוחד בנקודת הזמן הנוכחית של התפתחותנו, אינדיקציות שניתן אפילו להוסיף עליהן בזמן אחר נושאים בעלי חשיבות רבה יותר. הענקתי אינדיקציות אלו, מאחר ואם תחזיקו אותן בתודעתכם באורח נכון, תוכלו לראות כיצד נווטה ספינתנו למין תחילת תנועתנו – נווטה כך שלקחה בחשבון את כל הדרכים השגויות בעקבותיהן ניתן לצעוד ואת כל הדברים שהיוו סכנה להתפתחותה הרוחנית של האנושות.

אינדיקציות באשר לנתיב אל עולם הרוח חייבות שלא להינתן בצורה עיוורת, ומעל לכל לא כתוצאה מפנאטיות נלהבת. זוהי הסיבה מדוע הפצרתי בכם, ידידיי היקרים, שוב ושוב, שלא תרשו לעצמכם ללכת שולל אחר מה שמוביל לספירה השמינית. ואם נאמר שוב ושוב שחייבים להיות זהירים יותר בכל הקשור לתחום של הראייה הרוחית, שחייבים ליחס תוקף רק לראייה רוחית אשר בהובילה אל העולמות העליונים נמנעת מלוציפר ואהרימן – אז ניתן יהיה לראות שחייבים לדחות כל דבר המסוגל להביא את הנפש לידי קשר עם הספירה השמינית. אם שמים לב לכך שוב ושוב שנשארה נטייה בתחום הראייה הרוחית לאסור באזיקים את הרצון החופשי, דבר זה מהווה סימן לכך שהוצבה התנגדות לדרך הברורה והמוקצעת של תנועתנו, (התנגדות) המתבטאת בנטייה לכבול את הרצון החופשי בראייה הרוחית.

עד כמה מאושרים יכלו להיות מספר אנשים לו יכלו הם לכבול באזיקים את הרצון החופשי! דבר זה מהווה אינדיקציה למידה בה המאפיינים הרווחים בתנועות האחרות, שעליהן דובר כאן, הוכנסו אל תוך תנועתנו. זה לא נובע מבחוץ ולא מבלבצקי, אלא אלו הם חברי תנועתנו עצמם אשר יוצרים באופן קבוע את הפרצות במה שברצוננו להשיג. פרצות כאלו נפרצות כתוצאה מקבלת הפנים המשתאה והנלהבת בה מתקבלים דבריהם של רואים רוחיים! דבר זה מהווה ביטוי לאהבה סוטה לספירה השמינית. כאשר אדם זה או אחר מתעקש לומר שד”ר שטיינר אמר שחייבים לעשות כך וכך, הדבר מצביע על כך שיש מי שרוצה למסור את רצונו החופשי להשפעות זרות, להרשות לרצון זה להיקבע, לא על ידו עצמו, אלא על ידי מישהו אחר. הוא רוצה להפוך מישהו אחר אחראי להחדרה אט אט אל העולם הפיסי את האפשרות לכבילת הרצון החופשי מתוך הסכמה. בכל פעם שאנשים נכנעים לפטליזם במקום לבצע החלטות באמצעות כוח שיפוטם העצמי, הם חושפים את נטייתם לספירה השמינית. וכול דבר שעובר בדרך זו אל הספירה השמינית נעלם מאבולוציית האדמה ואינו מתקדם הלאה בדרך הנכונה עם אבולוציית האדמה.

הגענו אל הנקודה בה יהיה זה ראוי לשים לב לדברים אלו – וזוהי גם הסיבה מדוע הם הועלו. הגענו לנקודה בה אנו חייבים להפנות את תשומת ליבנו ללשון המאזניים המתנדנדת כול הזמן בין האקזוטרי לאזוטרי. העיקרון של האזוטריות הרווחת בקרבנו הוא שלא ניתן לבטא במילים את החיים האוקולטיים האמיתיים. לעיתים נאמרים דברים בצורה אזוטרית, ולפעמים בצורה אקזוטרית, כאשר השניים הללו מהווים שני ניבים שונים של אותה שפה שאינה ניתנת לביטוי. ואם ביהירותו אדם רוצה להחליף את האקזוטרי באזוטרי, הוא שוכח שהללו מהווים שני ניבים של שפה שאינה ניתנת לביטוי, והכול תלוי במידה בה הוא מסוגל לשמור על האיזון שבין השניים. אבל חייבים להתייחס אל מה שנשאר בין השניים הללו כאל שפה שאינה ניתנת לביטוי – תמיד נמצא שם משהו שלא ניתן לבטאו באופן ישיר.

אם מציגים בפומבי נושאים אזוטריים כפי שנעשה בספרי מדע הנסתר, חייבים לנהוג בזהירות רבה כך שבעת ההצגה יוצג כל דבר בדרך כזאת בה יימצא בטווח התפיסה של התרבות הנוכחית השוררת בעולם החיצוני שאינו אוקולטי. כאשר נאמר שמשהו חייב להישאר אזוטרי, הכוונה היא שזה צריך להישאר בחוגם של הללו הנוטלים חלק בכול מה שנראה בספירה של האזוטריות. אם הדברים משתבשים כאן, האזוטריות מועברת אל האקזוטרי ואז האדם נהייה חשוף לסכנה תמידית. דבר זה מתרחש בכל פעם שמה שהיה אמור להישמר בתוך חוגים מוגבלים נישא החוצה אל העולם כך שלא מתאפשר להשגיח על עליו…. במהלך השנים בהן עסקנו בלימוד מדע הרוח השתדלתי לפתח את הדברים כך שיהיו ברורים לכול מי שבאמת חודר אליהם, כך שניתן יהיה להבינם אפילו לפני שהושגה הראיה הרוחית. השתדלתי שלא לתת פומבי לשום דבר אשר אינו ניתן להבנה בתחומו הוא. לכן, נובע מכך שרק להללו הרוצים לראות את האדם עובר אל הספירה השמינית יכולות להיות התנגדויות מוצדקות כלשהן לתנועה המדעית-הרוחית הזאת. כאשר פרסמתי את העובדות העדינות והרגישות ביותר אודות שני הילדים ישוע, התעוררה התנגדות מטעם חוגים שלא הבינו דבר ועדיין שמו את מבטחם במדיומיזם. בעוד שכאשר מישהו לומד היום באופן עמוק מספיק את כתבי הקודש, הוא יכול לתפוס את הנסיבות המאמתות את ההצהרה אודות שני הילדים ישוע. לכן אנו חייבים לאמץ את העיקרון על פיו אנו צועדים בעקבות הנושאים שמועברים מתוך תשומת לב ערה, אבל לא מרשים לעצמנו לקבל את החומר כתוצאה מאמונתנו בסמכות. לעולם אין לומר שהאמיתות מתקבלות פשוט משום שביטאתי אותן בקול! נחטא לאמת כאשר נגיד דבר כזה. דבר זה או אחר יכול להתבסס על אמון. אבל לעולם אין להפוך זאת לעיקרון. אדם אחד יהיה אולי מסוגל לצעוד בנתיב טוב יותר (ממשנהו). אבל הכלל בו כול אינדיבידואל צריך לדבוק הוא: שלא לקבל דברים מתוך אמונה בסמכות, אלא להעמידם במבחן.

באמצעות מבחנים אלו יימצא האישור. בכול פעם שהשתמשנו בינינו במילה “אמון”, היה בזה סימן לסכנה. היה זה סימן שנכנסנו לתקופה בה סכנה מאיימת עלינו. הגישה שרווחה בינינו עד עתה חייבת להיפסק, מאחר ומדע הרוח מתבסס, לא על סמכות, אלא על ידע. הזמנים בהם ניתן היה להציג את מדע הרוח באופן שקט ורגוע חלפו. אויבים יתייצבו על המשמר בכול מקום ויהיה עלינו להיאבק הרבה. עלינו לעמוד במבחן הקרב, ובכול פעם ששכלים (minds) מבולבלים מרגישים חובה להשליך עצמם לתוך מאבק, דבר זה יאפשר במיוחד לכוחות הפועלים כנגד תנועתנו המדעית-רוחית להתפתח.

חייבים להתייחס לדברים אלו כנובעים מאופי הנושא עצמו. אנו חייבים להתחשב בכולם. מאחר ותנועות בעלות נטייה מוגדרת מתקבלות ומוצאות תמיכה פשוט מאחר ותמיד מתקיימות קבוצות של אנשים בעלי אינטרסים התואמים כיוון חד-צדדי מסוים. האין כך הדבר, האנושות אכן מורכבת מקבוצות של אנשים. כעת, אם אוקולטיסט מספח עצמו לקבוצה, הוא משיג שם מקורות תמיכה, הוא מוצא נקודת משען ממנה הוא יכול להתחיל, מאחר וקבוצה זו עוזרת לו. לכן כול מי שמתחיל מהשקפה מוטה חד צדדית, יכול לצפות למידה מסוימת של הסכמה ורצון טוב. אבל מי שמתחיל מהאמת עצמה, חייב להתחיל ממצב בו כול האנושות נגדו. על האמת לכבוש את מקומה כשהיא מלווה בחוסר עניין מוחלט. בשורה התחתונה, זוהי הסיבה מדוע אין דבר השנוא יותר מאשר האמת, האמת הישירה. וכך יכולים להימצא חסידים רבים שבפועל מטפחים שנאה עמוק בתוך עצמם. לא פלא שלפעמים שנאה זאת חותכת מבעד הכוחות הבונים קיר כנגדה – היא חותכת מבעד כוחות אלו מאחר והשנאה נצברה זמן רב. שנאה כזאת נפוצה הרבה יותר ממה שניתן לשער ומהווה גורם שיש להתחשב בו. בכל מקום בו האמת מבקשת להצהיר על עצמה נעשים מאמצים לשנותה ולצקת אותה מחדש בדרך כזאת בה היא תוכל איכשהו לשרת את הכוחות המתנגדים. יש להתייחס אל המאמצים השונים הצצים במהלך הזמן הנוכחי כאל מאמצים לסלף את האמת כפי שהיא מוצגת כאן ולייחס לה משמעות שונה. הדרך הערמומית לעשות זאת היא להצהיר שהחומר הנלמד עצמו טוב, אבל המורה חסר ערך. חומר הלימוד נגנב מהמורה ומושקעים מאמצים להפנות אותו למטרות אחרות. מה שלוציפר ואהרימן אוהבים לעשות הוא להיות מסוגלים ליטול את חוכמת האלים בשלמותה ולהסב אותה לספירה השמינית.

מאמצים כמו הללו שהזכרתי הושקעו לצורך שינוי חברה בה החירות יכולה להיות לחברה של עבדים. זוהי השיטה היכולה לשרת את אהרימן, מאחר והוא שואף להפוך פעילויות מסוג זה לשימושיות עבורו. זהו הצד האזוטרי יותר של העניין, אליו אנו צריכים להתייחס ברצינות מההיבט האקזוטרי הניצב בצד השני של הדיאלקט.

אני מפציר בכם שלא להתעלם מהעובדה שאנו ניצבים בנקודה מכרעת בהתפתחותו של מדע הרוח שלנו.

הערות המתרגם לאנגלית

מאחר והספרות המכילה אישורים רבים למה שנאמר על ידי ד”ר שטיינר אינה תמיד זמינה, ועלולה להיות בלתי מוכרת לקוראים רבים של הרצאות אלו, ההערות הבאות עשויות לשמש כעזרה.

  1. ניתן להצביע על תפוצתו הרחבה ביותר של ספרו של סינט בודהיזם אזוטרי מעצם העובדה שבשנת 1884 (שנה אחת בלבד לאחר יציאתו לאור) כבר יצאה לאור מהדורה שלישית של הספר, ובסה”כ יצאו שמונה מהדורות.
  2. “הספירה השמינית”: בכרך הראשון של הדוקטרינה הסודית בעמוד 186 מדאם בלבצקי מבקרת את הצהרתו של סינט שהספירה השמינית היא הירח ואומרת שיש לקוות שההערות “השגויות” הללו תתוקנה במהדורה מאוחרת יותר של הספר. היא כמובן התייחסה למהדורה הראשונה, כפי שנעשה גם על ידי סי. ג’יי, הריסון בספרו היקום הטרנסצנדנטי (ראה הערה למטה). בכול אופן במהדורה השלישית של בודהיזם אזוטרי, הקטע המקביל זהה לקטע במהדורה השמינית, ולמרות שהירח לא מוזכר באופן ספציפי, מרמזים עליו באופן כה מפורש שלא נעשה דבר בכיוון של תיקון אמיתי.

להלן הקטע מתוך בודיהיזם איזוטרי (עמודים 104-105 במהדורה השלישית, וגם עמודים 118 – 117 במהדורה השמינית): “קמלוקה יכולה להיות מיושבת באופן קבוע על ידי ישויות אסטרליות, על ידי ישויות אלמנטאריות, אבל יכולה לשמש רק כחדר כניסה למצבים שונים של ישויות אדם. במקרה המתואר, האישיות השורדת נמשכת במהרה אל תוך זרם של יעודים עתידיים, ואין לזה דבר במשותף עם האטמוספירה הארצית הזאת או עם הדוואכן, אלא עם “הספירה השמינית”, אודותיה ניתן למצוא מידי פעם אזכורים בכתבים האוקולטיים העתיקים. היה זה בלתי מובן לקוראים הרגילים עד כה מדוע היא נקראת “הספירה השמינית”, אבל עקב ההסבר שניתן כעת בפעם הראשונה אודות מבנה המערכת הפלנטרית שלנו המורכבת משבע פלנטות משמעות השם מתבהרת….. ניתן לנחש שהספירה היחידה הקשורה עם השרשרת הפלנטרית שלנו, אשר נמוכה משלנו בסקאלה, שהיא בעלת רוח בפסגה וחומר בתחתית, חייבת להיות פחות ניתנת לראיה בעזרת העיניים ובעזרת מכשירים אופטיים מאשר האדמה עצמה, וכשם שהמטלות שספירה זאת חייבת לבצע במערכת הפלנטרית שלנו מקושרת באופן מידי עם האדמה, חידת הספירה השמינית אינה לוטה עוד במסתורין רב, וכך גם באשר לגבי המיקום בשמים בו ניתן לראותה……

_________________________________________
ניתן למצוא התייחסות מעניינת ביותר בספרו של סי. ג’יי, הריסון היקום הטרנסצנדנטי (ספר שמכיל הרצאה שניתנה על ידו בשנת 1893 לפני “החברה הבריאנית” שהיוותה “איגוד של תלמידי אוקולטיזם תיאורטי”). הקטע הבא נלקח מעמודים 108, ו-109: “…תהיה זו חובתי להסביר, כמיטב יכולתי, עובדות מסוימות בקשר למיסטריה הידועה בשם המיסטריה של הספירה השמינית. …אני מודע לכך היטב שקיימים אוקולטיסטים רבים שאומרים שאסור כלל להציג את הנושא לציבור, ומתנגדים לשם שהוזכר,… בתשובה לאנשים אלו אני מוצא חובה לומר שאין אני מפר שום שבועה או אמון כלשהו. הרצאות אלו פורסמו בעיתון ציבורי, ומי שבחר להיות נוכח בהן התקבל בברכה. אני מצטער שאני חייב לחלוק על מספר אנשים, להם אני חולק כבוד רב, באשר לשאלה האם הזמנים בשלים או לא בשלים לאזכור נושאים אלו. הם אוזכרו – בזהירות או בחוסר זהירות – ומוכרים לכל מי שיש לו עניין בתנועה התיאוסופית… בכל אופן, האדם הראשון שחילל את המסתורין (למרות שלא במודע) היה מר סינט, המחבר של בודהיזם אזוטרי, ספר אשר חולל סנסציה ניכרת כאשר יצא לאור, אבל אינו מכיל דבר חדש שהוא נכון, ושום דבר נכון שהוא חדש. מאחר והוא היה הראשון לתת פומבי למידע שקיימת “ספירה שמינית” ולמיסטריה הקשורה אליה, ממנה הוא התעלם. יהיה זה גם נכון לומר ששתי הצהרות אלו נכונות. אבל כאשר הוא ממשיך ואומר שהספירה השמינית היא הירח, הוא נותן ביטוי לאחת מאותן חצאי-אמיתות אשר מטעות יותר משקרים… קוראי הבודהיזם האזוטרי יזכרו בוודאי שנאמר שם שהאדם אמור להתפתח על שבע פלנטות. שלוש מתוכן (כולל האדמה) ניתנות לראיה, ושאר ארבעת הפלנטות מורכבות מחומר מוחלש מאוד מכדי שיוכל להיות נראה. כמו כן מוזכרת שם פלנטה שמינית, הירח, בה החומר “מצהיר על עצמו” באופן חזק יותר מאשר על האדמה. לא ניתן להגות דבר מטעה יותר. מדאם בלבצקי אשר ידעה היטב שעל דברים מסוג זה להיחשף במקודם או במאוחר, תיקנה בדוקטרינה הסודית שלה שגיאות מסוימות. היא לא בחרה להסביר את כול החלקים של המיסטריה למעט הללו אשר תאמו למטרתה, ויותר מכך, מאחר והיא קימצה במתנותיה הספרותיות שהעניקה לחסידיה, הוראתה באשר לשבע הפלנטות והספירה השמינית היו בחזקת “קוויאר להמונים”, אשר ימשיכו להתייחס להסברו של מר סינט כאל “בודהיזם אזוטרי” אמין…”

  1. בהרצאה השנייה ד”ר שטיינר מתייחס ל”כליאה/מאסר האוקולטי/ת” בו הושמה ה. פ. בלבצקי. הוא מתייחס לזאת גם בהרצאה החמישית של הסדרה דברים בהווה ובעבר ברוח האדם.

הבא להלן מצוטט מתוך ספרו של הריסון היקום הטרנסצנדנטי, עמוד 36: “מהו ‘מאסר אוקולטי’, ומדוע מדאם בלבצקי הושמה בו?

קיימת פעולה טקסית מאגית מסוימת באמצעותה ניתן לבנות קירות של השפעות נפשיות סביב אינדיבידואל ההופך למסוכן, (קירות) בעלי השפעה משתקת על הפעילויות הגבוהות יותר, המייצרים מה שנקרא ‘השלכה/תהודה חזרה של ניסיונות לבצע’, והתוצאה היא מעין שינה רוחנית המאופיינת על ידי חזיונות דמיוניים. אלו הן פעילויות הננקטות לעיתים נדירות אפילו על ידי האחוות של השמאל, ובמקרה של מדאם בלבצקי לא אושרו כמעט על ידי כול האוקולטיסטים האירופאים. האחריות למה שהתרחש רובצת לפתחן של האחוות האמריקאיות לבדן…”

———————————————————————

  1. ראה הערות בסוף ההרצאה.
  2. ראה הרצאה מאת רודולף שטיינר “מיציאת הירח ועד שובו בעתיד“, דורנאך 13.5.1921. – יצא בהוצאת מיקרוקוסמוס.  

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *