התאוסופיה של הרוזנקרויצריזם – 09

התאוסופיה של הרוזנקרויצריזם – 09

התאוסופיה של הרוזנקרויצריזם

רודולף שטיינר

סדרה של ארבע-עשרה הרצאות

מינכן: 22 במאי עד 6- ביוני 1907

99 GA

תרגום מאנגלית: יוחנן מרגלית

תיקונים: דליה דיימל

עריכה ותיקונים: דניאל זהבי

הרצאה מספר 9      2.6.1907

ההתפתחות הפלנטרית – I

לספר המלא ראו כאן

נוכל להבין בקלות הרבה ביותר את ההתקדמות של האנושות דרך שלוש ההתגשמויות, סטורן, שמש וירח שקדמו לאדמה, אם ניתֵן תיאור נוסף של האדם בשינה ובחלום.

כשאדם ישן, הרואה הרוחי רואה את הגוף האסטרלי עם האגו עטוף בתוכו כאילו הם מרחפים מעל הגוף הפיסי. הגוף האסטרלי נמצא מחוץ לגופים הפיסי והאתרי, אבל נשאר קשור אליהם. הוא שולח חוטים, או מוטב לומר זרמים לתוך הגוף הקוסמי האוניברסלי ונראה כמשובץ בתוכו באופן חלקי. כך, באדם הישן יש לנו גוף פיסי, גוף אתרי וגוף אסטרלי, רק שהאחרון שולח החוצה זרועות לקראת היקום האסטרלי הכביר.

אם נדמיין זאת כמצב מתמשך, אם כאן על המישור הפיסי היו רק בני אדם שיש להם גוף פיסי חדור בגוף אתרי כשמעל מרחפת נפש אסטרלית עם אגו, אזי נקבל את התנאים שבהם התקיים המין האנושי על הירח. מלבד זה שעל הירח הגוף האסטרלי לא נפרד כל כך מהגוף הפיסי. הוא שקע מטה לתוך הגוף הפיסי באותה מידה שהתפשט למעלה לתוך היקום.

אם תדמיינו מצב של שינה ללא כל חלומות, אז תקבלו את המצב שבו התקיימה האנושות על השמש. אם תדמיינו כעת שהאדם דועך למוות שאפילו גופו האתרי כבר נמצא מחוצה לו, מחובר לגוף האסטרלי ולאגו, אבל הקשר עם הגוף הפיסי לא ניתק לחלוטין, כך שמה שנמצא בחוץ, משובץ בכל הקוסמוס הסובב, שולח למטה קרניו ועובד על החומר הפיסי – אז תקבלו את התנאים שבהם התקיים האדם על סטורן.

למטה על הכדור הקוסמי של סטורן היה רק מה שיש לנו בגוף הפיסי עצמו. הוא היה מוקף באטמוספירה אתרית אסטרלית, שבה היו משובצים האגואים.

בני האדם היו קיימים כבר על סטורן אבל עם תודעה עמומה ומעורפלת. לנפשות הללו היה אתגר לקיים במצב של פעילות ותנועה משהו, השייך להם למטה מתחתיהן. הן עבדו מלמעלה על הגוף הפיסי שלהן כמו חלזון המעצב את הקונכייה שלו. הן פעלו מבחוץ, כמו מכשיר על איברי הגוף. כדי לתאר את ההופעה של זה אשר הנפשות מלמעלה עבדו עליו, עלינו לתת תיאור קטן של סטורן הפיסי, של סטורן באופן כללי.

כבר אמרתי שהחלק של הגוף הפיסי ששוכלל אז, היה היסוד של איברי החושים. הנפשות שבחוץ עבדו על פני השטח של סטורן, על מה שחי אז באדם כניצני החושים. הן היו למעשה בחלל הקוסמי שהקיף את סטורן. למטה היתה הסדנה שלהן, שם הן יצרו את התבניות עבור עיניים אוזניים ושאר איברי החושים.

כעת, מה היתה האיכות היסודית של המסה הסטורנית הזו? קשה לאפיין אותה, משום שקשה למצוא מלה מתאימה בלשוננו. המילים שלנו חומרניות למדי, הן מותאמות רק למישור הפיסי. יש מילה אחת המתארת את העבודה המעודנת שנעשתה שם, אפשר לציין אותה בביטוי: השתקפות (Reflection).

הכדור של סטורן בכל חלקיו היה משקף כל דבר, כמו אור, צליל, ריח, טעם, שהגיע אליו מבחוץ. כל דבר היה מושלך בחזרה והתקבל בחלל הקוסמי כהשתקפות במראה של סטורן. אפשר להשוות זאת רק עם התבוננות לתוך עיניו של אדם אחר. כאשר תמונתנו ניבטת אלינו החוצה מתוך עיניו.

כך כל הנפשות האנושיות היו מודעות לעצמן, אבל לא רק כתמונה בצבע. אם כן, הן קיבלו את עצמן בטעם, בריח, בתחושה מסוימת של חום. סטורן היה פלנטה משקפת. בני האדם שחיו באטמוספירה השליכו את מהותם וישותם לתוכו ומתוך התמונות שעלו, הניצנים של איברי החושים החלו לקבל צורה, משום שהיו אלה תמונות בעלות כוח יוצר.

דמיינו עצמכם שאתם עומדים לפני ראי שבו נשקפת לעומתכם דמותכם והנה דמות זו מתחילה ליצור. זו אינה צורה מתה כמו במראות המודרניות חסרות החיים שלנו. זוהי הפעילות היוצרת של סטורן, זוהי מעין דרך שבה חיו בני האדם על סטורן וביצעו את עבודתם.

כל זה התרחש למטה על הכדור של סטורן. למעלה, היו הנפשות בתודעת טרנס עמוקה שעליה דיברתי אתמול. הן לא ידעו דבר על ההשתקפות הזו, הן רק גרמו לה. בתודעת הטרנס העמומה הזו, היה בתוכן היקום כולו בשלמותו וכך היקום בשלמותו השתקף מתוך ישותן. הן עצמן היו משובצות בחומר יסודי בעל טבע רוחי, הן לא היו עצמאיות אלא היו חלק של הסביבה הרוחית של סטורן. אם כן, לא יכלה להיות להן חישה רוחית. רוחות נעלות יותר חשו בעזרתן. הן היו איברי חישה עבור רוחות אחרות.

מספר גדול של רוחות גבוהות יותר היה מצוי בסביבה של סטורן. כל אלו שהאזוטריזם הנוצרי מכנה שליחים אלוהיים Divine Messengers: מלאכים Angels, מלאכים עליונים Archangels, כוחות ראשוניים Primal Forces, כוחות של התגלות Powers of Revelation. כל אלו נכללו באטמוספירה של סטורן. כפי שהיד שייכת לאורגניזם, כך היו הנפשות שייכות לישויות הללו; וכפי שאין ליד תודעה עצמאית, כך לא היתה להן בזמן ההוא תודעה משלהן. הן פעלו מתוך התודעה של ישויות גבוהות יותר, תודעה של עולם גבוה יותר. הן עיצבו את הצורות של איברי התחושה שלהן, שנהיו אז ליצירתיים וגם עיצבו את צורת החומר של סטורן. אל לכם לחשוב שהחומר ההוא של סטורן היה סמיך כמו הבשר האנושי של ימינו. המצב הסמיך ביותר שהיה אז היה דליל יותר מהאוויר של ימינו. סטורן נהיה לפיסי אבל הגיע רק לסמיכות של אש, של חום, החום שהפיסיקאים המודרניים שלנו אינם מכירים בו יותר כבחומר. עבור האוקולטיסט החום הוא חומר עדין יותר מהגז. יש לו תכונה של התפשטות מתמדת. ומכיוון שסטורן הכיל את החומר הזה, היה לו הכוח להתפשט מבפנים החוצה, להקרין החוצה כל דבר, להשתקף. גוף כזה מקרין כל דבר. לא היה לו צורך לשמור הכל בתוכו.

סטורן לא היווה חומר אחיד, אלא תרכובת כזו שאפשר היה לחוש בו, כעין מערך של כוחות נפרדים. יותר מאוחר האיברים נהיו מעוגלים כמו פעמונים דמויי תא, מלבד זה שתאים הם קטנים והללו היו גדולים – כאילו לקחתם תות עץ או אוכמניה. עדיין לא הייתם יכולים לראות דבר על סטורן משום שתהליך ההשתקפות השליך בחזרה כל אור שבא מבחוץ. בתוך המסה של הסטורן הכל היה אפל. רק לקראת סוף התפתחותו הוא היה מואר משהו. מספר ישויות היו נוכחות באטמוספירה הסובבת את סטורן. לא רק אתם עצמכם פעלתם על איברי החושים שלכם. כי נפש האדם לא היתה מפותחת מספיק כדי לעבוד לבדה; עבדתם ביחד עם ישויות רוחיות אחרות, תחת הדרכתם.

ישויות מסוימות עבדו על סטורן באופן עצמאי כמו אדם מודרני. הן עמדו אז ברמה של האדם היום. הן לא לבשו צורה של אדם מודרני, משום שחום היה החומר היחידי על סטורן. אך ביחס לאינטליגנציה שלהן, לתודעת האגו שלהן, הן עמדו ברמה של האדם של ימינו, אבל לא יכלו ליצור גוף פיסי ולא מוח. הבה ונתבונן בהן יותר מקרוב. האדם של ימינו מכיל ארבעה מרכיבים: גוף פיסי, גוף אתרי, גוף אסטרלי ואגו, וכפוטנציאל באגו, רוח העצמות (רוח התודעה), רוח החיים ואדם הרוח: MANAS ,BUDHI ,ATMA.

המרכיב הנמוך ביותר אבל גם המשוכלל ביותר על פלנטת האדמה הוא הגוף הפיסי. המרכיב שמעליו, הוא הגוף האתרי, אחר כך הגוף האסטרלי והאגו. יש ישויות שאין להן גוף פיסי, המרכיב הנמוך ביותר שלהן הוא גוף אתרי. אין להן צורך בגוף פיסי כדי להעסיק עצמן בעולם החושים שלנו. כפיצוי יש להן מרכיב שהוא גבוה יותר מהמרכיב השביעי שלנו.

לישויות אחרות הגוף האסטרלי הוא המרכיב הנמוך ביותר וכפיצוי מרכיב תשיעי ושוב אחרות שאצלן האגו הוא המרכיב הנמוך ביותר וכפיצוי מרכיב עשירי. כאשר אנו מתארים את הישויות שהמרכיב הנמוך ביותר שלהן הוא האגו, עלינו לומר שהן מכילות:

אגו EGO

רוח העצמות SPIRIY‎T-SELF

רוח החיים LIFE-SPIRIT

אדם הרוח SPIRIT-MAN

ואז באים השמיני, התשיעי והעשירי שהאזוטריזם הנוצרי מכנה השילוש הקדוש:

רוח הקודש HOLY- SPIRIT

בן או מילה SON or WORD

אב FATHER

בספרות תאוסופית, רגילים לכנותם: שלושת הלוגוס (The Three LOGOI).

הישויות הללו שהמרכיב הנמוך ביותר שלהן הוא האגו, הן בעלות חשיבות מיוחדת עבורנו בהתפתחות הסטורן. הן היו אז בשלב התפתחות שבו נמצאת האנושות כיום; הן תרגלו את האגו שלהן תחת התנאים השונים למדי שאותם תיארתי. הן היו בני האדם של סטורן ואבות האנושות הנוכחית שלנו.

הן הקרינו את פני השטח של סטורן עם האני שלהן, עם הטבע החיצוני שלהן. הן השרישו את האני בגשמיות הפיסית שנוצרה על פני השטח של סטורן.

כך הן לקחו אחריות לכך שהגוף הפיסי הוכן בדרך כזו שמאוחר יותר נהיה לנושא האגו. רק גוף פיסי כזה, כפי שיש לכם היום, עם רגליים, ידיים, ראש ואיברי החושים השלובים בו, יכול להיות לנושא האגו על השלב הרביעי, האדמה. הזרע נטמן כבר על סטורן. מכנים את ישויות האגו של סטורן, רוחות האגואיזם[1] (Spirits op Egoism)

לאגואיזם יש שתי פנים, טוב ורצוי או דוחה ומרושע. אם בזמן ההוא על סטורן ובפלנטות העוקבות, הטבע היסודי של אגואיזם לא היה נשתל שוב ושוב, האדם לעולם לא היה נהיה לישות עצמאית היכולה לומר “אני” לעצמה. לתוך הטבע הגופני שלכם הוחדר מאז סטורן סכום של כוחות, אשר עיצבו אתכם כישויות עצמאיות וניתקו אתכם מכל הישויות האחרות. למען מטרה זו היה על כוחות האגואיזם, האזוראס (The Asurous), לעמול.

אפשר למצוא בקרבן שני סוגים, אם נתעלם מחלוקות עדינות יותר. סוג אחד שכלל את האגואיזם בדרך אצילית של בטחון עצמי וטיפח גבוה יותר ויותר לידי שלמות את חוש החירות. זוהי העצמאות הנכונה של האגואיזם. רוחות אלה הדריכו את המין האנושי דרך כל הפלנטות העוקבות, הן נהיו למחנכות של האדם לקראת עצמאות.

כעת, על כל פלנטה קיימות גם רוחות אשר נשארו מאחור באבולוציה. הן נשארו קבועות ויציבות ולא שאפו להתקדמות. אתם יכולים לזהות כאן חוק: אם הנפילה הבולטת ביותר וביצוע “החטא הגדול” הוא לא להתקדם עם האבולוציה, אזי הן נהיו הגרועות מכולן. החוש האצילי של חירות נהפך לרשעות, להיפוכו הגמור. אלו הן רוחות הפיתוי ((Spirits of Temptation. והן צריכות להילקח בחשבון במלוא הרצינות והחומרה. הן מובילות לצד המרושע של האגואיזם. אפילו היום הן עדיין סביבנו, הרוחות המרושעות הללו של סטורן. כל שהוא רע, מושך את כוחו מהרוחות הללו.

כאשר כל פלנטה השלימה את האבולוציה שלה ונהייתה שוב רוחית, או אפשר לומר, לא עוד קיימת, היא עברה הלאה למצב של שינה כדי להופיע פעם נוספת. כך היה גם עם סטורן. ההתגשמות הבאה היתה השמש, שמש שתוכלו לקבל אם תערבבו יחדיו, בקדרה, כל שיש על השמש, הירח והאדמה, יחדיו עם כל הישויות הארציות והרוחיות. האבולוציה של השמש מתייחדת בעובדה שהגוף האתרי נמשך לתוך הגוף הפיסי המוכן כבר למטה. לשמש היה תוכן סמיך יותר מאשר לסטורן. אפשר להשוות אותו עם הסמיכות של האוויר הנוכחי. החומר הפיסי האנושי, הגוף שלכם שיצרתם לעצמכם, נראה על השמש חדור ע”י הגוף האתרי. אתם עצמכם הייתם שייכים לגוף של אוויר, כפי שעל סטורן הייתם חלק מגוף של חום. הגוף האתרי שלכם היה כבר למטה, אבל הגוף האסטרלי שלכם עם האגו שלכם היה עטוף בגוף האסטרלי הגדול של השמש. ומשם עבדתם מטה, על הגוף הפיסי והאתרי, בדיוק כפי שהיום בזמן השינה כאשר גופכם האסטרלי נמצא בחוץ, הוא עובד על הגופים הפיסי והאתרי. בזמן ההוא שכללתם את הניצנים הראשונים של כל איברי הצמיחה, חילוף החומרים והרבייה. אתם שיניתם את האלמנטים של איברי החושים מסטורן, כמה קיימו את אופיים, אבל אחרים נהפכו לבלוטות ואיברי צמיחה.

כל איברי הצמיחה ואיברי הרבייה, הם איברי חושים שנשתנו ע”י הגוף האתרי. אם תשוו את גוף השמש עם סטורן, תמצאו הבדלים מסוימים. סטורן היה עדיין כמו פני שטח משקפים, הוא הקרין בחזרה כל דבר שקיבל, טעם, הֵריח וכל תפיסה חושית אחרת. לא כך היה הדבר בשמש. אם סטורן הקרין בחזרה כל דבר באופן מידי, ללא כל חזקה עליו, השמש החדירה עצמה בדבר ואז הקרינה אותו בחזרה. היא היתה מסוגלת לעשות זאת בגלל שהיה לה גוף אתרי. גוף השמש החדור ע”י גוף אתרי פעל, כפי שהצמח פועל כיום עם אור השמש; מחדיר עצמו באור ואז נותן אותו בחזרה. אם יניחו אותו במקום חשוך, הוא יאבד את צבעו ויתנוון. לא יהיה חומר בעל צבע ירוק ללא אור. כך היה עם גופכם על השמש. הוא החדיר עצמו עם אור ועם יסודות אחרים וכפי שהצמח שולח בחזרה את האור לאחר שמשך כוח ממנו, כך השמש בזמנים רחוקים, הקרינה חזרה את האור, לאחר שעבדה עליו בפנימיותה. אבל היא לא רק החדירה עצמה באור, אלא גם בטעם, ניחוח, חום, בכול והקרינה זאת החוצה בחזרה.

גם גופכם היה בשלב של צמח על השמש. לא היתה לו הופעה של צמח במובן המודרני, משום שזו נוצרה רק על האדמה. מה שאתם נושאים בתוככם כבלוטות, איברי צמיחה ורבייה היו על השמש, כפי שהרים וסלעים נמצאים על פני האדמה היום. עבדתם עליהם, כפי שהיום מישהו מעבד ומטפל בגן קטן. השמש הקרינה חזרה את היסודות של החלל הקוסמי, היא זרחה בצבעים היפים והנעימים ביותר. צליל נפלא הִדהד ממנה והלאה, ארומה עדינה זרמה החוצה ליקום. השמש הקדומה היתה ישות מופלאה בחלל הקוסמי. כך בזמן ההוא על השמש, בני האדם עבדו על החומר שלהם, כמו שיצורים מסוימים, האלמוגים למשל, עובדים מבחוץ על המבנה שלהם. זה התרחש תחת הדרכה של ישויות גבוהות יותר, משום שהיו ישויות גבוהות יותר באטמוספירה של השמש.

עלינו להתרכז בקטגוריה מיוחדת אחת שעמדה ברמה שהאדם הגיע אליה היום. על סטורן יש לנו את רוחות האגואיזם, אשר שתלו את החוש לחירות וביטחון עצמי ועמדו ברמה האנושית. על השמש היו אלה ישויות אחרות, שהמרכיב הנמוך שלהן, לא היה האגו, אלא הגוף האסטרלי. היה להן גוף אסטרלי, אגו, רוח עצמיות, רוח החיים ואדם הרוח והמרכיב השמיני, המכונה באזוטריזם הנוצרי “רוח הקודש” ולבסוף המרכיב התשיעי, הבן “המילה” במשמעות של הבשורה על פי יוחנן. לא היה להן עדיין המרכיב העשירי ובמקומו היה להן מרכיב נמוך יותר, הגוף האסטרלי. אלה היו הרוחות אשר היו פעילות על השמש. הן הובילו כל פעילות אסטרלית. הן נבדלו מאדם מודרני כיוון שהאדם נושם אוויר, משום שאוויר נמצא בסביבה הארצית. הרוחות הללו נשמו חום או אש.

השמש עצמה היתה מין ישות של אוויר, מוקפת בחומר אשר מוקדם יותר יצר את סטורן – אש, חום. החלק שנהיה סמיך יותר יצר את השמש הגזית וזה שעדיין לא נהיה סמיך היה לים של אש מתנחשלת. הישויות הללו יכלו לחיות על השמש ולשאוף חום, אש. הן נקראו לכן רוחות האש (Spirits of Fire). הן עמדו ברמה האנושית על השמש ועבדו בשירות האנושות. קוראים להן רוחות השמש או רוחות האש. האדם בזמן ההוא, היה בשלב של תודעת שינה; רוחות השמש-אש היו כבר בתודעת אגו. מאז, גם הן התפתחו הלאה ועלו לדרגת תודעה גבוהה יותר. באזוטריזם הנוצרי קוראים להן מלאכים עליונים (Archangels). הרוחות בעלות ההתפתחות הגבוהה ביותר אשר היו על השמש כרוחות אש, אשר היום עדיין פעילות על האדמה, עם תודעה גבוהה מאוד, מפותחת מאוד, רוחות שמש או אש אלו הן כריסטוס (CHRIST). הרוחות שהיו המפותחות ביותר על סטורן הן האל האב (FATHER GOD).

אזוטריזם נוצרי יודע שבגוף הבשר ודם של כריסטוס-ישוע התגשמה בדיוק רוח שמש-אש שכזו, ובאמת הגבוהה ביותר, ראש וראשונה לרוחות השמש. וכדי שתוכל לרדת לאדמה היה עליה לעשות שימוש בגוף פיסי; היה עליה לחיות תחת אותם תנאים ארציים, כמו האדם, כדי להיות מסוגלת להתגלות כאן.

על השמש אנו עוסקים בגוף-שמש, כפי שהיה, גוף של פלנטת השמש עם רוחות אגו שהן רוחות אש, ועם מושל השמש, המפותח ביותר, כריסטוס. כאשר האדמה היתה שמש, הרוח הזו היתה הרוח המרכזית של השמש. כאשר האדמה היתה ירח, הוא היה מפותח יותר, אבל נשאר עם הירח. כאשר האדמה היתה לאדמה, הוא היה מפותח מאוד מאד ונשאר עם האדמה. הוא יצר כך את הרוח הפלנטרית הגבוהה של האדמה. האדמה כיום, היא גופו שלו, כמו שבזמן ההוא היתה זו השמש. לכן עליכם לקחת באופן מילולי את מילותיו של יוחנן הקדוש: “מי אשר יאכל מלחמי, ישימני מִדְרך לרגליו”. כי האדמה היא גופו של כריסטוס. וכאשר אדם אוכל לחם, הנלקח מגופה של האדמה, הולך על האדמה, אזי הוא שם את גופו של כריסטוס מִדְרך לרגליו. קחו מילים אלה באופן מילולי, כפי שכל מסמך דתי צריך להילקח. רק שתחילה צריך לדעת את המשמעות האמיתית של הכתבים ואז לבקש אחר הרוח.

דבר אחד נוסף; לא כל הישויות שבתוך מסת השמש הזו הגיעו לשלב ההתפתחות שעליו דיברתי אליכם. רבות נשארו מאחור בדרגה של קיום הסטורן. הן לא יכלו לקבל לתוכן את אשר זרם אליהן מן החלל הקוסמי ולשלוח זאת בחזרה לאחר שהתקבל אצלן. היה עליהן לשלוח זאת מייד בחזרה. הן לא יכלו להחדיר עצמן בזה. אם כן, ישויות אלה הופיעו על השמש כמין ערבוביה אפלה, כמשהו שאינו יכול לשלוח החוצה את אורו שלו. משום שהיו מוקפים במסת שמש, מסה ששלחה החוצה את אורה שלה, הן פעלו כ-אזורים אפלים. לכן עלינו להבחין בין אזורים אלו בשמש אשר קורנים החוצה לחלל הקוסמי את אשר קיבלו ואלו אשר אינם מקרינים דבר. כך הן פועלות, כטריז אפל בתוך מסת השמש. הן לא למדו דבר, כתוספת לאשר היה להן על סטורן. בדיוק כפי שבגוף האנושי אינכם מוצאים בלוטות ואברי צמיחה בכל מקום אלא מפוזרים בו חלקים מתים אשר התמזגו, כך בשמש היו מפוזרים טריזים אפלים אלה.

השמש הנוכחית שלנו היא צאצא של גוף-אדמה-שמש. היא השליכה החוצה את הירח והאדמה ושמרה על החלק המפותח ביותר. מה שהיה נוכח בגוף-השמש הקודם, כשריד של סטורן, עדיין נמצא בשמש הנוכחית, מה שמכונה כתמי שמש. הם השריד האחרון של סטורן, אשר נשארו במסה השמשית הזוהרת, כקטעים אפלים. החכמה האוקולטית שלנו חושפת את המקורות הרוחיים הנסתרים של העובדות הפיסיקליות. המדע הפיסיקלי מוכיח את הגורמים הפיסיקליים של כתמי השמש בעזרת האסטרונומיה שלו והאסטרופיסיקה. אך הגורמים הרוחיים מונחים בשרידים שנשארו מסטורן.

הבה ונשאל, איזה ממלכות היו על סטורן? רק ממלכה אחת שהעקבות האחרונות שלה נמצאות במינרל הנוכחי. כשאנו מדברים על המעבר של האדם דרך ממלכת המינרלים, אל לנו לחשוב על המינרל של ימינו. את הצאצאים האחרונים של המינרל של סטורן יש לראות, בעיניים שלכם, באוזניכם ובאיברי חוש אחרים. אלו הם החלקים הפיסיקליים ביותר, המינרליים ביותר שבכם. המכשיר של העין הוא כמו כלי פיסיקלי ואפילו נשאר ללא שינוי לזמן מה, אחרי המוות.

הממלכה היחידה על סטורן התקדמה על השמש למין קיום צמחי. אנו פוגשים שם את גוף האדם צומח כמו צמח. מה שנשאר מאחור, כממלכה סטורנית, היה מין ממלכת המינרלים של השמש שהיתה לה צורה של איברי חושים מגומדים שלא יכלו להגיע למטרתם. אבל כל הישויות הללו על השמש, גופים אנושיים מתפתחים אלה, לא היתה בתוכם מערכת עצבים. היא שולבה בפעם הראשונה על הירח, ע”י הגוף האסטרלי. גם לצמחים אין מערכת עצבים. זוהי טעות של המדע הפיסיקלי ליחס להם מערכת כזו.

אבל הגופים האסטרליים, במיוחד אלו שנבעו מרוחות האש, שלחו מין זרם לתוך החומר שהיה למטה, כגופים פיסיים ואתריים. זרמי אור אלה נחצו לצורות דמויות עץ. את העקבות האחרונים שלהם אפשר למצוא בצורה מוקשית באיבר שאותו אנו מכנים מקלעת השמש (Solar Plexus). כאן אנו חוזרים לאחור לזרימה העתיקה פנימה על השמש שהתמצקה לחומר ומכאן השם מקלעת השמש.

עליכם לצייר לעצמכם את הגופים שהיו לכם על השמש כאילו זרמים מלמעלה זרמו לתוככם, נשזרים כענפי עץ. כך השמש מיוצגת באין ספור הזרמים המשתרגים של מקלעת השמש שלכם. הענפים הללו היו מיוצגים במיתולוגיה הגרמנית במילת[2] העולם (World Ash), אשר מכילה משמעויות רבות נוספות.

השמש עברה למצב שינה והשתנתה לתוך מה שהמדע האוקולטי קורא הירח. כאן עלינו לעסוק בהתגשמות השלישית של האדמה שתביא לפנינו שוב, רוח מרכזית מכוונת.

כפי שהמושל העליון של סטורן, רוח האגו הופיע לפנינו כאל האב; האל העליון של השמש, אל השמש, ככריסטוס, כך המושל של שלב הירח של האדמה מופיע לפנינו כרוח הקודש עם צבאותיה, אשר בנצרות האזוטרית נקראים שליחי האלוהות (The Messengers of the Godhead), המלאכים.

השלמנו שני ימים של בריאה, המכונים בשפה האזוטרית:

יום סטורן DIES SATURNI

יום שמש DIES SOLIS

להם עלינו להוסיף

יום ירח DIES LUNAE.

הקיום של אלוהות מכוונת של סטורן שמש וירח היה תמיד ידוע.

למילים DAY (יום) = DIES ו – GOD (אל) = DEUS יש אותו מוצא כך ש- DIES יכול להיות מתורגם גם כ- DAY (יום) וגם כ- GODHEAD (אלוהות) יכול מישהו לומר SOLIS DIES

SUN-DAY (יום שמש) או SUN-GOD (אל שמש) ולהתכוון בשניהם לרוח כריסטוס.

————————————————————————————————

  1.  יותר מאוחר נקראו ע”י ד”ר שטיינר – רוחות האישיות Spirits of Personality (הערת המתרגם מגרמנית לאנגלית).
  2. מילה – עץ יער נשיר ממשפחת הזייתיים, נפוץ ביער הממוזג של הכדור הצפוני.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *