התאוסופיה של הרוזנקרויצריזם – 06

התאוסופיה של הרוזנקרויצריזם – 06

התאוסופיה של הרוזנקרויצריזם

רודולף שטיינר

סדרה של ארבע-עשרה הרצאות

מינכן: 22 במאי עד 6- ביוני 1907

99 GA

תרגום מאנגלית: יוחנן מרגלית

תיקונים: דליה דיימל

עריכה ותיקונים : דניאל זהבי

הספר יצא בהוצאת חירות: ראו כאן

חוק הגורל

הרצאה מספר 6     30.5.1907

אנו מגיעים היום לחוויות שחווה האדם בעולם הפיסי, במידה שחוויות אלו נגזרות מהתגשמויות קודמות. צריך להדגיש שהחיים אינם נגזרים ע”י התגשמויות קודמות בלבד, אלא גם, אם כי במידה קטנה, ע”י החיים הנוכחיים. החוק הקובע, כיצד העבר, ההווה והעתיד של האדם קשורים זה בזה נקרא בספרות רוחית מדעית חוק הקרמה. זהו החוק האמיתי של גורל האדם. חיים אינדיבידואליים אינם אלא יישום ספציפי של החוק הכביר של הקוסמוס, משום שחוק הקרמה הוא אוניברסלי, חוק קוסמי עם יישום ספציפי בחיי אדם. תמיד כשאנו רואים קשר בין תנאים קודמים והתוצאות שלהם שבאות מאוחר יותר, אנו חושבים בהתאמה לחוק זה. לכן אני רוצה לתאר בפרטים את היישום האינדיבידואלי של חוק זה בחיי אדם.

שערו בנפשכם שיש לנו שני כדי מים לפנינו ואנו שמים באחד הכדים פעמון מברזל אדום לוהט. המים ילחשו ויהפכו חמים. אם נוציא את הפעמון החוצה ונשים אותו לתוך הכד השני, המים לא ילחשו ולא יתחממו, משום שהפעמון אינו יותר אדום לוהט. הוא התקרר משום שניטבל במי הכד הראשון. האפקט של התנהגות פעמון הברזל בכד הראשון קובע את התנהגותו בשני. כך, סיבה ותוצאה תמיד קשורות בחיים הפיסיים.

דוגמא אחרת מציעות חיות מסוימות שאיברי הראיה שלהן התנוונו משום שעברו לשכון בכוכים ובמערות חשוכות. בחיות כאלה החומרים אשר קודם לכן הזינו את העיניים כוונו לחלקים אחרים של הגוף, כי העין לא הצטרכה לראות יותר והחומרים הללו לא היו דרושים יותר. העיניים התנוונו ונשארו מנוונות בכל הדורות הבאים. דרך הנדודים הקדומים שלהן, החיות הללו קבעו למעשה את ההתנהגות של האיברים שלהן. הגורל של הדורות הבאים נקבע ע”י מה שהתרחש בעבר. החיות הללו הכינו את גורלן עבור העתיד. אותו הדבר קורה בחיי אדם.

האדם קובע את עתידו ע”י עברו ובגלל שישותו הפנימית ביותר אינה מוגבלת להתגשמות אחת, אלא עוברת דרך התגשמויות רבות. הסיבות להתנסויות שיתנסה בהן בחיים אלה נמצאות בחיים מוקדמים יותר.

נתאר עכשיו את שרשרת ההתרחשויות אשר יכולה להיות מובנת אם נחשוב על התוצאות של מעשי האדם, מחשבותיו ורגשותיו. לעיתים נאמר בחיי יום יום: “המחשבות פטורות ממס” (Thoughts are duty free). הכוונה כאן שאנו יכולים לחשוב מה שנרצה ואף אחד בעולם החיצוני לא יושפע מכך. זוהי אחת הנקודות החשובות שבהן אדם שבאמת קלט אימפולסים רוחיים נמצא במחלוקת עם ההוגה המטריאליסטי. המטריאליסט מסכים שפצע ייגרם אם יזרוק אבן על אדם, אבל הוא חושב שמחשבה של שנאה השוכנת בקרבו נגד יצור אחר, אינה פוגעת בו. הללו, שיש להם ידע אמיתי של העולם יודעים שלמחשבה של שנאה יש אפקט הרבה יותר חזק מאשר אבן יכולה אי פעם לגרום. כל דבר שאדם חושב ומרגיש יש לו אפקט בעולם החיצוני והרואה הרוחי יכול לעקוב בדיוק רב אחר האפקט של מחשבה אוהבת שיוצאת החוצה אל אדם אחר והאפקט השונה ביותר שנוצר ע”י מחשבה מלאה בשנאה. כאשר אתם שולחים מחשבה אוהבת כלפי מישהו, הרואה הרוחי קולט צורה של אור המעוצבת כעין גביע של פרח, משחקת סביב גופיו האתרי והאסטרלי ותורמת משהו לחיוניותו ולאושרו. מצד שני, מחשבה של שנאה קודחת דרכה לתוך גופיו האתרי והאסטרלי כחץ פוצע.

תצפיות שונות ביותר אפשר לעשות בתחום זה. יש הבדל עצום בעולם האסטרלי אם מישהו מבטא מחשבה של אמת או מחשבה שאין בה אמת. מחשבה קשורה לדבר והיא אמיתית אם היא עולה בקנה אחד עם הדבר. כל מאורע שמתרחש גורם לאפקט בעולמות העליונים. אם מישהו מספר את המקרה הזה באופן אמיתי, צורה אסטרלית קורנת החוצה מהמספר, מתאחדת עם הצורה הנובעת מהמקרה עצמו ושניהם מתחזקים. צורות מחוזקות אלה עוזרות להפוך את העולם הרוחי שלנו לעשיר יותר ומלא יותר בתוכן. דבר זה הכרחי הוא כדי שהאנושות תוכל להתקדם. אבל אם המקרה מסופר בניגוד לאמת, בדרך שאינה תואמת את העובדות, אזי צורת המחשבות של המספר עולה מעלה כנגד צורת המחשבות שעלתה מן המקרה עצמו. שתי צורות המחשבה מתנגשות וגורמות להרס הדדי. “התפוצצות” הרסנית זו הנגרמת ע”י שקר עובדת על הגוף כמו גידול ההורס את האורגניזם. כך, שקרים הורגים את הצורות האסטרליות שעלו וצריכות לעלות ובדרך זו הם מעכבים ומשתקים חלק מן האבולוציה. כל מי שמספר את האמת מקדם את האבולוציה של האנושות וכל מי שמשקר, מעכב אותה. לכן קיים חוק אוקולטי זה: לעיני הרוח, שקר הוא רצח. לא רק שהוא הורג צורה אסטרלית, אלא הוא גם הורג את עצמו. כל מי שמשקר מערים מכשולים בדרכו שלו. אפקטים כאלה אפשר לראות בכל מקום בעולם הרוח. הרואה הרוחי רואה שכל דבר שאדם חושב, מרגיש וחווה, יש לו אפקט בעולם האסטרלי. נטיותיו של האדם, הטמפרמנט שלו, תכונות האופי הקבועות, המחשבות שאינן חולפות בלבד – כל אלו זורמים באופן קבוע לא רק לתוך העולם האסטרלי, אלא גם לתוך העולם של הדוואכאן. אדם שמח מטבעו הוא מקור, מרכז, של תהליכים מסוימים בדוואכאן. לאדם צבוע יש אפקט של ריבוי התמציות והחומרים המחוברים לצביעות בטבע האדם. כך, מדע הרוח מראה לנו שאיננו חיים כישויות מבודדות, אלא שמחשבותינו יוצרות באופן קבוע צורות המשליכות צללים בעולם הדוואכאן ומחדירות בו כל מיני חומרים ותמציות. ארבעת אזורי הדוואכאן: ה”יבשתי”, ה”אוקיאני”, האטמוספרי” והאזור של “אינספירציה מקורית” – מושפעים כל הזמן ע”י מחשבות, רגשות ותחושות של בני אדם.

האזורים הגבוהים יותר של הדוואכאן, היכן שמופיעות הרשימות האקאשיות, מושפעים ע”י מעשים. מה שקורה בעולם החיצוני, חודר לתוך האזור הגבוה ביותר של הדוואכאן – “עולם הסיבות”. בדרך זו נבין כיצד בירידתו להתגשמות חדשה, מרכיב האדם מחדש את גופו האסטרלי ומושך אותו אל עצמו. כל מחשבותיו, רגשותיו וחוויותיו הפכו לחלק אינטגרלי של העולם האסטרלי ומשאירות שם עקבות רבים. אם מחשבותיו מכילות הרבה אמת, עקבות אלה מתאספות יחדיו כדי ליצור גוף אסטרלי טוב עבורו. מה שהאדם הביא לתוך הדוואכאן התחתון כטמפרמנט שלו וכו, אוסף יחדיו את הגוף האתרי החדש מהאזורים הגבוהים ביותר של הדוואכאן, היכן שנמצאות הרשימות האקאשיות. מעשיו מן העבר, משחקים תפקיד במציאת מקום לגוף הפיסי. כאן נמצאים הכוחות המביאים את האדם למקום מסוים. אם אדם עשה רע למישהו, זוהי עובדה חיצונית המגיעה לתוך האזורים הגבוהים של הדוואכאן. כאשר מגיע הזמן להיכנס לגוף פיסי חדש היא עובדת ככוחות שאדם השאיר בעקבותיו והם ממריצים אותו – תחת ההדרכה של ישויות גבוהות יותר – לעבר התקשרויות ולעבר המקום היכן שיוכל לחוות את התוצאות של מעשי העבר שלו בעולם הפיסי.

חוויות בעולם החיצוני אשר אין להן השפעה פנימית חזקה עלינו, עובדות על גופנו האסטרלי בהתגשמות הבאה, מושכות לתוכו רגשות וחיי מחשבה אופייניים תואמים. אם אדם חי את חייו באורח מועיל, אם הרבה להתבונן ורכש ידע רחב, גופו האסטרלי בהתגשמות הבאה ייוולד עם כישרונות מיוחדים בכיוון זה. ניסיונות ורכישת ידע, מקבלים ביטוי בהתגשמות הבאה, בגוף האסטרלי. חוויות פנימיות, כל שאדם מרגיש כאושר, צער וכיו”ב – זה פועל מטה לתוך הגוף האתרי בהתגשמות הבאה ומחדיר אותו בנטיות ארוכות טווח. הגוף האתרי של אדם שחווה אושר רב יהיה בעל טמפרמנט נוטה לשמחה. אדם שמנסה לעשות הרבה מעשים טובים, יהיה כתוצאה מן הרגשות המתעוררים, בעל כשרון החלטי עבור מעשים טובים. הוא יהיה בעל מצפון מפותח מאוד ובעל עקרונות מוסריים גבוהים.

מה שנושא עמו הגוף האתרי בחיים הנוכחיים – האופי הקבוע, כישרונות וכו’ – מופיע בחיים הבאים בגוף הפיסי. למשל, אדם שפיתח נטיות ותשוקות רעות בהתגשמות אחת, ייוולד בהתגשמות הבאה בגוף פיסי לא בריא. מצד שני, אדם הנהנה מבריאות טובה, בעל כוחות גדולים של עמידות, היה בעל תכונות טובות בחיים הקודמים. אדם שנוטה תמיד למחלות, פיתח בתוכו דחפים רעים. אם כן, בכוחנו הדבר ליצור לעצמנו בריאות או חולי עד כמה שהללו טבועים במבנה הטבעי של הגוף הפיסי. כל מה שדרוש הוא הרחקה של נטיות רעות וכך נכין גוף פיסי בריא וחזק לחיים הבאים. אפשרי הדבר לצפות, בפרטי פרטים, כיצד הנטיות מהתגשמות אחת פועלות על הגוף הפיסי בהתגשמות הבאה. אדם שנוטה לאהוב כל דבר סביבו, אוהב את כל היצורים, האהבה זורמת ממנו החוצה, יהיה לו בהתגשמות הבאה גוף פיסי שיישאר צעיר ורענן עד גיל מאוחר. אהבה לכל הישויות, טיפוח סימפטיה, מצמיחות גוף פיסי ששומר על נעורים ומרץ. אדם המלא באנטיפטיה כנגד בני אדם אחרים, שמבקר כל דבר, מתלונן ורוטן ושומר מרחק מהכל, מייצר כתוצאה מהנטיות הללו גוף פיסי שמזדקן ומתקמט בטרם עת. כך, הנטיות והתשוקות של התגשמות אחת עוברות לגוף הפיסי של החיים הבאים.

אפשר להתבונן בפרטי פרטים ולמצוא שתשוקה לרכוּש, דחף שהופך אדם לאוגר נכסים והופך לנטייה מושרשת בתוכו, מייצר בחיים הבאים נטייה למחלות זיהומיות בגוף הפיסי. אישור מוחלט לכך אפשרי כאשר נטייה בולטת למחלות זיהומיות מוליכה לאחור לזמן מוקדם שבו הגוף האתרי נשא נטייה חזקה ביותר לרכושנות. מצד שני שאיפה חסרת פניות, חופשית מתשוקה לרווח עצמי הפועלת רק לרווחת כל המין האנושי – נטייה כזו בגוף האתרי מצמיחה בחיים הבאים עמידות חזקה ביותר כנגד מחלות זיהומיות.

הידע של הקשרים בין העולמות הפיסי והאסטרלי מאפשר לנו להבין בבהירות את התהליכים הפנימיים של התפתחות העולם. לעיתים קרובות דברים קשורים בדרך אחרת מאשר אנשים אוהבים לדמיין לעצמם. אנשים לעיתים קרובות מצטערים על כאב וסבל. אבל – מנקודת ראות גבוהה יותר זה בלתי מוצדק, משום שאם הם מתגברים על כך והאדם מוכן להתגשמות חדשה, סבל וכאב הם מקור לחכמה, פיקחות ומבט מקיף וחובק כל. אפילו בכתבים הנובעים מנקודת הראות המודרנית מטריאליסטית אנו מוצאים שיש משהו כמו “כאב מצרף” בתוכו של כל הוגה. מה שהסופר בעל המוח המטריאליסטי אומר כאן ידוע מזה זמן רב לאוקולטיסט, משום שהחכמה הגדולה ביותר של העולם נרכשת ע”י עמידות לסבל ולכאב. זו יוצרת חכמה בהתגשמות הבאה.

כל מי שפוחד מאי-הנעימות שבכאב, אשר אינו מוכן לשאת כאב, אינו יכול ליצור בעצמו את היסודות לחכמה. באמת, כאשר אנו מתבוננים לעומק, איננו יכולים לקונן על מחלות, אם נעריך אותן מנקודת מבט גבוהה יותר. מנקודת המבט של הנצח, יש להן אספקט שונה ביותר. מחלות הבאות בהשקט, לעיתים קרובות מופיעות בחיים הבאים כיופי גופני גדול. יופי גופני גדול באדם נרכש במחיר של מחלות בחיים קודמים. כזה הוא הקשר שבין חולשה של הגוף, הבאה דרך מחלות, במיוחד דרך נסיבות חיצוניות ויופי.

המילים הבאות של סופר צרפתי DOLIVET FABRE מתאימות לתיאור הזה: “כאשר אנו מתבוננים בחיי אדם, לעיתים קרובות הם נראים כמו היווצרות של פנינה בתוך קונכיית צידפה – הפנינה יכולה להיווצר רק דרך מחלה”. וכך זה למעשה בחיי אדם: היופי קשור באופן קרמתי עם מחלות והוא תוצאה שלהן. כאשר אמרתי קודם שאדם המפתח תשוקות ראויות לגינוי יוצר בעצמו נטייה למחלות, צריך להיות ברור שבמקרה זה מדובר בנטייה פנימית למחלות. זהו עניין שונה אם אדם נהיה חולה דרך עבודה באוויר מורעל. גם זה יכול לגרום למחלות אבל אינו קשור למבנה הפנימי של הגוף הפיסי.

כל דבר המהווה עובדה על המישור הפיסי, כל דבר המהווה מעשה, המבטא עצמו בדרך כזו שיש לו אפקט מוגדר בעולם הפיסי, מפסיעה ותנועה של היד עד לתהליכים המורכבים ביותר, למשל בניית בית, מגיע אל האדם בהתגשמות מאוחרת יותר מבחוץ כאפקט פיסי של ממש. כפי שאתם רואים, אנו חיים את חיינו מבפנים – החוצה. מה שנחווה כשמחה, כאב, אושר וצער בגוף האסטרלי, מופיע שוב בגוף האתרי. הדחפים והתשוקות המתמשכים, המושרשים בגוף האתרי, מופיעים בגוף הפיסי כנטיות מובנות. מעשים שצריכים את התיווך של הגוף הפיסי, מופיעים כגורל חיצוני בהתגשמות הבאה.

מה שעשה הגוף האסטרלי נהיה לגורל של הגוף האתרי. מה שעשה הגוף האתרי נהיה לגורל של הגוף הפיסי. ומה שעשה הגוף הפיסי, חוזר מבחוץ בהתגשמות הבאה כמציאות פיסית. כאן לפניכם למעשה הנקודה היכן שגורל חיצוני מתערב בחיי אדם. עבודה זו של הגורל יכולה להדחות לזמן ארוך אבל צריכה באופן בלתי נמנע לפגוש את האדם במוקדם או במאוחר. אם עוקבים אחרי חיי אדם דרך התגשמויות שונות, תמיד אפשר לראות שחייו בהתגשמות הבאה מוכנים ע”י ישויות שעובדות כדי שגורלו ישיג אותו.

ושוב דוגמא לקוחה מהחיים. בחצר בית משפט בימי הביניים, מספר שופטים דנו אדם למוות והוציאו את פסק דינם לפועל בעצמם. התגשמויות קודמות של השופטים ושל המוצא להורג נחקרו ונמצא שכולם חיו ביחד בהתגשמות קודמת. האסיר שנידון למוות היה ראש שבט שציווה להמית את אלה שהיוו עכשיו את הטריבונאל. המעשה שקרה בחיים הפיסיים הקודמים יצר את הקשרים בין האישים והכוחות חקקו עצמם ברשימות האקאשיות. כאשר אדם יורד שוב להתגשמות, כוחות אלה גורמים לו להיוולד באותו זמן ומקום כמו אלה שאיתם הוא קשור בדרך זו והם מוציאים לפועל את גורלו. הרשימות האקאשיות הן מקור ממשי של כוח שבו חקוק כל דבר שחייב לבוא לידי כפרה בין שני אנשים. כמה אנשים יכולים לחוש בתהליכים הללו, אבל מעטים מאוד באמת מודעים להם. שערו בנפשכם שלאיש מסוים יש מקצוע שהוא שמח בו ומרוצה. מסיבה זו או אחרת הוא נאלץ לעזוב ואינו מוצא תפקיד אחר באותו מקום. הוא נודד הרחק לארץ אחרת, היכן שהוא מוצא עבודה מסוג אחר לגמרי. כאן הוא מוצא אדם שאיתו בדרך מסוימת הוא צריך להתחבר. מה קרה כאן במקרה זה? פעם הוא חי עם אדם זה ונשאר חייב לו מסיבה זו או אחרת. זה חקוק ברשימות האקאשיות והכוחות שלהן הובילו אותו למקום זה, כדי שיפגוש את האיש ויחזיר את חובו. בין לידה למוות האדם נמצא כל הזמן בתוך רשת של כוחות נפש אלו, אשר אורגים סביבו מכל צד. הם הכוחות המכוונים של חייו. אתם נושאים בתוככם כל הזמן פעילויות מחיים קודמים וכל הזמן אתם חווים את התוצאות של התגשמויות קודמות.

אם כן, תבינו שחייכם מודרכים ע”י כוחות שאינכם מודעים להם. הגוף האתרי מופעל ע”י הוויות אשר אתם עצמכם הבאתם פעם לידי קיום במישור האסטרלי. ישויות וכוחות באזורים היותר גבוהים של הדוואכאן שנחקקו על-ידכם עצמכם ברשימות האקאשיות, עובדים על גורלכם. כוחות או ישויות אלה ידועות לאוקולטיסט. יש להם מקום משלהם בשורה של ישויות דומות. עליכם להבין שבגוף האסטרלי ובגוף האתרי כמו גם בגוף הפיסי, אתם מרגישים את העבודה של ישויות אחרות. כל מה שאתם עושים באופן בלתי רצוני, כל דבר שאתם נדחפים לעשותו, בא בזכות העבודה של ישויות אלה. זה אינו נוצר מאין. המרכיבים השונים של טבע האדם חדורים כל הזמן ומלאים בישויות אחרות ורבים מן התרגילים הניתנים ע”י מורה ההתקדשות, מטרתם להוציא החוצה ישויות אלה כדי שהאדם יהיה יותר ויותר חופשי.

הישויות החודרות את הגוף האסטרלי והופכות אותו בלתי חופשי, ידועות כ”דמונים” DEMONS)). גופכם האסטרלי תמיד חדור לפני ולפנים ע”י דמונים והישויות שאתם עצמכם יצרתם דרך מחשבות האמת והשקר שלכם, הן בעלות טבע כזה, שהן גדלות בהדרגה להיות דמונים. יש דמונים טובים, שנוצרו ע”י מחשבות טובות; אבל מחשבות רעות, במיוחד הללו שאין בהן אמת, יוצרות צורות דמוניות מהמין הנורא והמפחיד ביותר והן משתלבות בגוף האסטרלי – אם יורשה לי להתבטא כך. גם הגוף האתרי חדור ע”י ישויות שמהן האדם צריך לשחרר עצמו. הישויות הללו קרויות “ספקטרות” (SPECTRES), “רוחות רפאים” (GHOSTS). ולבסוף, ישויות החודרות את הגוף הפיסי, הידועות כ”פנטומים” (PHANTOMS).[1] מלבד שלוש מחלקות אלה יש ישויות אחרות, ה”רוחות” (SPIRITS) המסיטות את האגו לכאן ולכאן – האגו עצמו הוא ישות רוח. עובדה מעשית היא שהאדם היוצר יצורים כאלה קובע את גורלו החיצוני והפנימי, כאשר הוא יורד להתגשמות. הישויות הללו עובדות בחיים שלכם בדרך כזו שאתם יכולים לחוש ב”דמונים” שנוצרו ע”י גופכם האסטרלי, ה”צללים” או “ספקטרות” שנוצרו ע”י גופכם האתרי וה”פנטומים” שנוצרו ע”י גופכם הפיסי. כל הישויות הללו שייכות לכם ופוגשות אתכם כאשר מגיע הזמן להתגשמות.

תזכרו במסמכים הדתיים המבטאים אמיתות אלו, כאשר הברית החדשה מדברת על גירוש דמונים, זו אינה הפשטה, אלא יש לקחת זאת ממש כפשוטו. ישוע כריסטוס מרפא את אלה האחוזים דמונים. הוא מגרש את הדמונים מחוץ לגוף האסטרלי. זהו תהליך ממשי ויש לקחת את הקטע הזה כפשוטו. גם האיש החכם סוקרטס מדבר על ה”דמון” שלו שעובד בגופו האסטרלי. זה היה דמון טוב. ישויות כאלו אינן תמיד רעות.

אבל יש ישויות דמוניות נוראות ומושחתות. כל הדמונים שנולדים משקר עובדים כדי להשליך את האדם לאחור בהתפתחותו. בגלל שקרים של דמויות מפורסמות בהיסטוריה העולמית, דמונים הצומחים לישויות רבות עוצמה, נוצרים כל הזמן ואנו שומעים על “רוחות מעכבות”, “רוחות חוסמות”, “רוחות חבלה”. במשמעות זו פאוסט אומר למפיסטופלס: “זהו אבי כל מעצור”. לאדם האינדיבידואלי, כפי שהוא חבר במין האנושי כולו, יש השפעה על העולם כולו אם הוא דובר שקר או אמת. משום שישויות הנוצרות ע”י אמת או שקר, יוצרות השפעות שונות למדי. דמיינו לעצמכם עַם המורכב כולו משקרנים. המישור האסטרלי יהיה מורכב אך ורק מהדמונים המתאימים והדמונים הללו יוכלו לבטא עצמם בנטייה גופנית למגפות. לכן יש מינים מסוימים של חיידקים שהם נשאים של מחלות זיהומיות. ישויות אלה הן פרי בטנם של שקרים הנאמרים ע”י בני אדם. הן לא אחרות מאשר התגשמות פיסית של דמונים שנוצרו ע”י שקרים. אם כן, אתם רואים ששקרים ואי-אמיתות של תקופות מוקדמות, מופיעים בקארמת העולם כצבא מוגדר של ישויות. קטע בפאוסט יוצג לפני עיניכם. זהו מטריאליזם אשר מדבר על ישוע כריסטוס כעל “אישיות היסטורית” ומתעלם מהמיסטריה של גולגותא. מטריאליזם במדע הטבע הוא בראש ובראשונה תוצאה של מטריאליזם בדת ולא היה קיים אם חיי הדת לא היו רוויים במטריאליזם. אנשים שהם עצלנים מידי להעמיק את חיי הדת שלהם – הם אלה שהביאו את המטריאליזם אל המדע. הבלבול ואי הסדר של העצבים הנגרם ע”י מטריאליזם זה, פועל בקרב שושלות של גזעים ובקרב עמים שלמים, כפי שהוא פועל גם ביחיד.

אם הזרם של הרוחיות אינו חזק דיו להשפיע על אנשים עצלנים ואנשים שלוקחים הכל בקלות, התוצאה הקרמתית של בלבול עצבי ועצבנות תשתלט יותר ויותר על האנושות וכפי שבימי הביניים היו מגפות של צרעת, כך בעתיד, חשיבה מטריאליסטית תגרום למחלות עצבים חמורות. יהיו אז מגפות של אי-שפיות שיטרידו עמים שלמים.

מבט לתוך התחום הזה של חוק הקרמה מגלה שמדע הרוח לעולם אינו צריך להיות עניין לחיכוך ומריבה, אלא כוח מרפא באנושות. ככל שאדם יהיה יותר רוחני, הצרות הקשורות עם מחלות של מערכת העצבים ואי-סדר בחיי הנפש ייעלמו.

——————————————————————————–

  1. ראה בעברית את הספר: רוחות הטבע – מאת רודולף שטיינר – הוצאת חירות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *