הרצאות לרופאים וסטודנטים לרפואה – מחזור חג המולד – 05

הרצאות לרופאים וסטודנטים לרפואה – מחזור חג המולד – 05

הרצאות לרופאים וסטודנטים לרפואה

עיונים והנחיות מדיטטיביים להעמקת אמנות הרפואה

רודולף שטיינר

מגרמנית: אלישע אבשלום

www.Tiltanbooks.com

תודה לאלישע אבשלום ולהוצאת תלתן על תרומת ההרצאה לארכיב!

סדרת ההרצאות יצאה לאור גם בתרגום מאנגלית בהוצאת כחותם – ראו כאן

GA316

מחזור ההרצאות של חג המולד

הרצאה חמישית

דורנאך, 6 בינואר 1924

תקציר

על התפנית האמורה להופיע בכל התפיסה של התנועה האנתרופו-סופית: “הדרך האזוטרית היא קשה או אינה קיימת”. המשך התיאור של הכוחות הקוסמיים בקשר של ישות הצמח אל האורגניזם האנושי, במיוחד לראש. הנחיצות בחוויה של ידע זה. הקשר שלו עם האימפולסים המוסריים הפנימיים. תיאור של תהליכי מדיטציה. הרצון להעמיק את הלימוד האזוטרי באופן בו הופעל עד כה רק בשני תחומים: האנתרופוסופיה הכללית ואמנות האוריתמיה והדיבור. תיאור של הקמת הסקציה הרפואית.

********

ידידי היקרים!

בנוסף לדברים שנאמרו אמש למדתי את שאלותיכם. שאלות אלה קשורות כולן לדברים שנאמרו אתמול. השאלות שהוצבו בקטגוריה הראשונה, ניתן לומר, נוצרו כולן מתוך מעין אי-שקט של הלב. שאלות ספציפיות נענו במהלך ההרצאות. שאלות אחרות, זהות למעשה, אינן יכולות למצוא מענה באורח תיאורטי, אלא רק מתוצאות קורס זה. שכן למעשה נוגעות כולן לשאלה, כיצד תימָצֵא בדורנאך בנוסף לקורס זה הדרך למשתתפי הקורס. ועל שאלות אלו נדבר היום, כשהן מוצבות בין הדברים שאמרתי אמש באופן אזוטרי ובין מה שאומר מחר, גם כן באורח אזוטרי, על המשך העבודה הריאלי של האימפולס, אותו ביכולתי לתת כמובן רק בדרך מתומצתת בהרצאות מעטות כל כך. ההמשך הריאלי של העבודה חייב להיבנות על בסיס מה שייאמר מחר אזוטרית.

ברצוני לומר תחילה באופן כללי עוד מספר דברים בנוסף לנאמר אמש. מעט מאד נעשה, ידידי היקרים, בכך שמצביעים בצורה כללית על האדם או שהוא מצביע על עצמו מן החושי-פיסי אל הרוחי. הכְוונה כללית זו אל הרוח מתאימה כמובן בכל תחומי החיים – וחייבים לומר שהיא מתאימה באופן החזק ביותר בתחום הרפואה ולאלה המחפשים את דרכם כיום ברפואה – הכוונה כללית זו אל הרוח מתאימה גם עקב צורך פנימי ביותר החי בנפש. אולם צורך זה חייב כשלעצמו מבחינות רבות להגיע להגדרה ברורה יותר, לבהירות פנימית, וגם – מה שמהווה אולי את העניין העיקרי – להופיע עם כוח פנימי גדול יותר מזה שבו הוא מופיע. אלה הם, ידידי היקרים, המאמצים שבתוככם. אולם חייבת להיקבע דרך. אני יכול לתת את האימפולס לדרך זו, אולם אתם חייבים אז להוביל עם אימפולס זה את המשך המאמצים בכיוון הריאלי בקשר עם דורנאך.

אלה הנוטלים על עצמם משימה זו – ומתוך השאלות עולה בכל האינטנסיביות קבלתה של משימה זו – חייבים לדעת כי המאמצים הכלליים לכיוון הרוח לא יעשו זאת. החשוב הוא שמאמצים אלה לכיוון הרוח יופיע בצורה קונקרטית לגמרי בתחומי החיים הספציפיים. כך נחוץ לחיות שוב יחד עם מכלול ישות העולם, פחות או יותר עם כל ישויות הקוסמוס החיצוני. האדם אינו חווה כיום את הקוסמוס, ומשום שאינו חווה את הקוסמוס הוא אינו חווה את הרוח, משום שאת הרוח ניתן להשיג רק בדרך העקיפין של הקוסמוס.

ראיית ידע רפואי כלשהו באופן בו הוא מוצג על פי צורתו, על פי התהוותו או הופעתו החיצונית, אינה מעניקה שום הכרת-ידע רוחית על הקיום. רק כאשר מסוגלים להכניס את הישות אל ההקשר הקוסמי הכולל, מתאפשר להסתכל דרך צעיף הטבע על הכוחות הרוחיים העומדים בבסיסו.

הקשיים הצצים במעקב אחר החיים הרוחיים נלמדים בתנועה האנתרופוסופית מזה יותר מעשרים שנה באופן מדויק. נראה אפילו בתחילה כטרביאלי, כאשר אומרים במילים מועטות מהיכן נובעים קשיים אלה. הם נובעים פשוט מכך שאלה השואפים לאזוטרי בתחום כלשהו, מבקשים בד בבד להפוך את העניין לקל מדי, מבקשים נוחות. הדרך האזוטרית הינה קשה מאד – או שאינה קיימת כלל. אי אפשר להגיע להתפתחות אזוטרית בדרך נוחה. יש לקבל ברצינות גמורה – הייתי אומר ברצינות קדושה – את ההערה הכללית שנאמרת לעתים קרובות כל כך, שהדרך האזוטרית מחייבת התגברות על קשיים, שהאדם חייב לצאת מעצמו. ומנקודת הזמן הנוכחית ואילך, מנקודת הזמן שהתחילה בכנס חג המולד שלנו בדורנאך, חייבת להופיע בכל התפיסה של התנועה האנתרופוסופית, גם במישורים הספציפיים, מעין תנופה מחדש. וכשאתם מחפשים את דרככם הרפואית, עליכם ליטול חלק באופן פנימי כבר מן ההתחלה בתנופה מחודשת ריאלית זו; הכרח הוא שהדרך האזוטרית לא תהיה בגדר משימת אגב, אלא הגשמה מלאה של דרך החיים עם האימפולסים האזוטריים. אך לזאת חייב להתווסף דבר-מה, כפי שאומַר עם סיום ההרצאה היום.

נטיל פעם נוספת את המבט על פרט מסוים, משום שאם לא מוכנים, ידידי היקרים, להיכנס באמת לפרטים בהתבוננות רוחית, לא נוכל להתמצא בדרך אל הרוח. אין להאמין כי את הרוח מוצאים בתור אנשים חולמים, או ככאלה המתמסרים לכל מיני אינספירציות מרחפות וכיוצא באלו. את הרוח חייבים כיום להשיג במאמצים הפנימיים הרציניים ביותר. וניתן להשיגה רק מתוך ההקשרים הניתנים מעולם הרוח.

וכאן מכוון המבט קודם כל אל פרט מסוים. אמרתי כבר שנוכל ללמוד הרבה מעולם הצמחים. כעת אנו מתבוננים בצמח שכזה. האדם קולט אותו כיום פשוט כך שהוא מתבונן בשורש, בגבעול, לאחר מכן בעלים ואז בפריחה, הגביע במרכזה, האבקנים והזרעים. הזרע מתפתח בפרי, ואת מה שרואים בצמח באופן זה מתארים כפי שמתארים כורסא, כשמוסיפים לכך עוד בתיאור הכורסא, שלעתים גם יושבים עליה. כך בערך מתארים את הצמח. מתארים כיצד נטועים השורשים בקרקע, כיצד הם לובשים כוחות פיסיים, חומרים וכוחות כימיים, כיצד הם עולים מעלה דרך הנימים. רואים זאת כטעות, כבלבול, כאשר מדבר מישהו על סידור ספירלי של העלים, ובכל מקרה אין יודעים שדבר זה עומד בקשר כלשהו לקוסמוס. ממשיכים לתאר את הפרחים, וכאשר מבקשים להכיר את צבעי הפרחים ואת הסובסטנציות שלהם או את ההפריה, חושבים לכל היותר על כוח כלשהו. מתארים כל זאת כאילו היו מתארים שאדם יושב על כורסא, בלי שום רוח אחרת; מתארים זאת באופן חיצוני לגמרי.

המהות של מה שחייבים לתפוס כאן אינה נתפסת בשום פנים בדרך זו; חייב להיות ברור שכאשר מתבוננים בצמח כזה, צלילתו עם השורשים אל תוך הקרקע מצביעה על סוד מופלא. ועל סוד מופלא אחר מצביע הגבעול עם העלים, על סוד אחר מצביע כל המתרחש למעלה בפריחה.

ידידי היקרים, אנו מסתכלים על השורשים, רואים כיצד הם שקועים באדמה; הם מהווים כביכול את הפסקת קיומו של הצמח בכיוון האדמה המוצקה. אבל שורשים אלה לא יכלו לקבל מאומה מן הקרקע לולא קיבלה הקרקע תחילה את ההשפעה מן הסביבה הקוסמית. הסביבה הקוסמית, ולא רק חום ואור השמש אלא גם מה שיוצא מיתר מערכת הפלנטות, משפיעה על האדמה מפני השטח וקצת פנימה. ואותם כוחות המתעוררים בדרך זו בסובסטנציות האדמה, מעניקים לשורשים את האפשרות להיות בתוככי האדמה.

כעת נוכל לבצע סקירה, היכן אנו מוצאים שוב את אותם כוחות עצמם. את אותם כוחות המקיפים את שורשי הצמחים ופועלים בהם אנו מוצאים בראש האנושי, אולם אנו מוצאים אותם בראש האנושי באופן שונה לגמרי מכפי שהם סביב שורשי הצמחים בקרקע. לא נגיע לדבר הנכון בהסתכלות הפנימית על המתרחש כאן, אם נשאר במה שיכול לתת לנו מדע הטבע בן זמננו. וזהו דבר שאותו מעלים רבים מכם בשאלותיהם כאלמנט כאוטי שנכנס לנפשותיהם באמצעות מדע הטבע בן זמננו. נחוץ להחיות בכם מתווך מהותי כדי שתוכלו לחיות במה שנקראו פעם יסוד האדמה, יסוד המים, יסוד האויר ויסוד האש. אם תדברו תמיד רק על מימן, חמצן, פחמן, חנקן, גופרית וזרחן במובן בו עושה זאת הכימיה, ישארו המונחים הללו בשבילכם בגדר דברים חיצוניים. לא תוכלו לעולם לחשוב עליהם אחרת מאשר שאתם כבני אדם עומדים כאן, ובחוץ נמצאים במקום כלשהו חמצן או חנקן. מה שהפיסיולוגיה או הכימיה בנות-זמננו קולטות מן החמצן והחנקן, הינו לחלוטין בלתי ישיר. אתם לומדים מן הפיסיולוגיה שהחנקן נמצא באורגניזם האנושי. אך אינכם חווים אותו שם. החשוב הוא לצאת מנקודת המבט של מה שאנו מסוגלים לחוות. ומה שניתן לחוות חייב להיות קשור לעומק עם כל ישות האדם, אם מבקשים להציבו לשירות עיצוב העולם. וזה מה שעושים כאשר רוצים לרפא.

אחד הדברים האופייניים לאלמנטים הקדומים הוא זה שכל אדם יכול לדעת: אני חווה זאת. כזה הוא למשל החום, החום כאיכות של הטבע. אנו חווים אותו, חם לנו או קר לנו. איננו נמצאים כל כך מחוצה לו כמו במקרה של החמצן או החנקן. אופייני להתבוננות הטבע הקדומה, שבבסיסה ניצבה בצורה חווייתית העמידה של האדם בתוך הדברים, ולא מה שהתקיים מחוץ לאדם. אנו נשארים באלמנט זה של החום, של האש, משום שהוא זה שבו החוויה נמצאת כביכול בטווח יד; את החום אנו חווים כבני אדם. וכעת, מה שמהווה היסוד האדמתי לשורש הצמח, מהווה החום לגבי הראש האנושי. ואם תדמו שיוצאים מן האדמה המופיעה לכם כמוצקה – אם כאן זוהי האדמה (איור בהמשך) – אם תדמו שיוצאים מתוכה האדמה עצמה, היסוד הנוזלי ויסוד האויר הנמצא בתוכה ונשאר החום לבדו, כך שלפנינו קרקע הבנויה מחום – תוכלו לדמות זאת – ואתם לוקחים את המכלול (איור 2) כאשר כאן הוא ה”למטה” וכאן ה “למעלה”, והופכים זאת, כך שכאן הוא למטה וכאן למעלה (איור 1), תקבלו ניגוד קוטבי נכון. בפעם הראשונה אתם מדמים את עצמכם כאשר כאן הוא למטה וכאן למעלה (איור 2), וכאן החום נעשה משוחרר עד ליסוד האדמתי, כאן בפנים נמצא שורש הצמח. אך כאשר החום נמצא בפנים כעומד בפני עצמו (1) ויסוד האויר, יסוד הנוזל ויסוד האדמה מוּצאים החוצה, וכאן (2) המצב הפוך, נמצאת הקרקע שמתוכה נמשך החום, ואז, כאשר כאן (2) נמצאים השורשים, שהינם צמחיים, אזי כאן (1) נמצא מה שיוצא מן הראש האנושי עצמו.

מה משמעות הדבר? ידידי היקרים, משמעותו היא שאתם יכולים לומר: אני מתבונן בשורש הצמח, הוא נמצא בקרקע האדמה; אני מתבונן בראש האדם, הוא נמצא בקרקע החום, אלא שזוהי קרקע הפוכה. הסיבה היא שמה שקורה כאן (1 למעלה) נמצא ארבעה שלבים אחורנית מהמתרחש כאן (2). אם נקרא למה שקורה עם שורש הצמח אירוע של האדמה, אזי עלינו לקרוא למה שמתרחש כיום עם הראש האנושי – ולמעשה מתוך החום – אירוע של סטורן הקדום. ביניהם ניצב אירוע שמש ואירוע ירח. דמו בנפשכם שאנו מסלקים מהראש את כל אשר נכנס אליו מאוחר יותר – את האדמתי, הנוזלי והאוירי – ואתם מדמים רק את החום הפעיל בראש האנושי, הדואג לשאר האורגניזם עם שינויי חום. אתם מדמים רק את אורגניזם החום הקיים בראש, ואז תקבלו כיום “סטורן קטן” בראש האנושי.

בראש האדם יש לכם כיום את אורגניזם סטורן הקדום. ואם אתם מבינים את הקשר תאמרו לעצמכם: בקוסמוס היה פעם, לפני אינספור שנים, מבנה שקדם לכל מה שכיום נמצא כאלמנט חום בראש האנושי. ושורש הצמח יוצר כיום באדמה תמונה של האלמנט שקדם לכך אז.

כאן לפניכם קשר מסוים. אתם רואים את סטורן הקדום באורגניזם החום של הראש האנושי. אולם ראיה כזו, אם היא מתבצעת נכון, חייבת להתחבר באמת, לא רק באידיאות תיאורטיות אלא בחיבור אמיתי, עם אימפולסים מוסריים פנימיים. עלינו להיות מסוגלים להסתכל על ראש האדם באופן כזה שנאמר: כמה נרעש יהיה אדם אם יתבונן על הראש האנושי, והנה הוא עומד לפניו כהיזכרות חיה, בהתגשמותה החוזרת, של תקופת ההתהוות של הקוסמוס, של תקופת הסטורן הקדום! החדירו עצמכם בהרגשה: אני מהווה מצד אחד אדם שהגיע לגיל מסוים; ילדותי עומדת לפני, עולים בי זיכרונות ילדותי. כאדם שהזדקן אני מתעמק בזיכרונות ילדותי. דבר זה מביא לחוויה פנימית מסוימת, שבפניה יכול אדם לעמוד עם כוח מוסרי. ואז אתם מרחיבים הרגשה זו עד לכך שתוכלו לומר לעצמכם: אני הייתי קיים כאדם בתקופת סטורן הקדום; אם אני מבין את ראשי נכונה בהווה, הרי הוא קיים כהיזכרות חיה בתקופת ההתהוות הקדמונית של הקוסמוס. דברים רבים לאין ספור מופיעים בפני במה שאוכל לבנות באמצעות זיכרונות ילדותי, כשאני מגיע באמצעות זיכרונות ילדותי, באמצעות הראש האנושי החי, עד לתקופת סטורן הקדום. לכל הכרות הידע הללו יש ערך רק כאשר הן שוקעות ישירות אל הלך-הנפש המוסרי, כאשר יכול אדם לחוות פנימית יראת כבוד הודות לכך שהוא משתקע בדרך זו באמצעות פעילותו אל תחושה של הקוסמוס. וביצוע מדיטציה, בעיקר בעבור איש הרפואה, אינה מתבססת על כך שהוא דוגר בלבד על מחשבה; ביצוע מדיטציה מתבסס על כך שהוא מביא לפני הנפש הקשרים מעין אלו, ובהקשרים אלה הוא חווה רגשות משתנים פנימיים שמביאים אותו לידי זעזועים מכל הסוגים.

אני רואה אדם שלא ראיתי אולי מזה ארבעים שנה. כשהוא מופיע לפני בדמות בה הוא עומד לפני היום, עומד לפני נפשי המבט על ילדותו; אני רואה אותו לפני כילד, והדבר מעורר זעזוע פנימי מסוים. אני מפנה היום את המבט על שורשיות הצמח. כשאני מסתכל על שורשיות הצמח אני מקבל את האפשרות לייחס שורשיות זו לראש האנושי, והראש האנושי מוביל אותי חזרה אל תקופת סטורן הקדום. המדיטציה חייבת להיכנס אל כל היסוד הנפשי של האדם; היא חייבת לעורר חיים פנימיים עמוקים.

בכך אמור להינתן כיוון על האופן בו, לאחר שנוצר הבסיס לכך באמצעות קורס אקזוטרי, חייב הקוסמוס כולו להיות מקושר באורח אזוטרי בחוויה רגשית עם האדם כולו. שהרי בדיוק כפי שיכולה לעלות בכם הוויית סטורן הקדום באמצעות ההתבוננות בקשר של ראש האדם עם שורשיות הצמחים, כך יכול קיום השמש הקדומה לעלות בהתבוננות בקשר של הלב האנושי עם התפתחות הגזע או הגבעול של הצמח. וגם כאן, התפתחות הגזע והגבעול של הצמחים מהווה את ההיזכרות החיה בקיום השמש הקדומה.

וכשאנו עולים מעלה עד לפריחה, בה נוצר הזרע בצמחים, אנו מגיעים לאלמנט העומד בקשר עם מערכת חילוף החומרים באדם, מערכת הגפיים. וכשרואים קשר זה המתרחש בפריחה עם מערכת חילוף החומרים או הגפיים של האדם, מופיעה מעין היזכרות בתקופת הירח הקדום. וכשאתם חשים חוויה תחושתית פנימית זו, ידידי היקרים, כאשר במדיטציה עמוקה ביותר אתם חשים פנימית קשרים אלו, אתם חווים יותר מזה.

אז מופיע בנפשכם דבר-מה משמעותי ביותר; כשאתם מפנים את נפשכם עם העמקה תחושתית זו אל שורש הצמח, תתחילו להרגיש כאילו אף שורש של צמח אינו עומד חסר תנועה. תקבלו כלפי כל שורש של צמח את התחושה שהוא מתנועע. אתם לומדים להכיר תנועה זו; אני יכול לתאר זאת רק בסקיצה, אוכל כאן רק להצביע על אימפולס, על האופן בו חייבת להיבנות החוויה הפנימית, הפיכתו של ידע-טבע לחכמה. אתם תחוו תנועה זו של שורשי הצמחים. אם אתם מתבוננים בו באורח זה, תרגישו כאילו הייתם עוברים יחד עם שורש הצמח דרך החלל הקוסמי. כבר באמצעות חוויה זו, כשאתם מטפסים כביכול בכרכרה הלוקחת אתכם למסע דרך הקוסמוס, ואתם נוסעים עם התנופה של שורשי הצמח, תתנסו בכך שאתם חווים את תנועתה של כל המערכת הפלנטרית שלנו דרך חלל העולם. בשורש הצמח אתם חווים את תנועתה של כל המערכת הפלנטרית שלנו דרך חלל העולם. וכשאתם הולכים כך לאורך צמיחת העלים וחווים אותה באופן שתיארתי כעת, אתם חווים שוב שאתם נוטלים חלק בתנועה, וזוהי התנועה האמיתית, התנועה הנחווית פנימית, של האדמה.

תנועה של המערכת הפלנטרית: שורש.

תנועה של מה שמהווה את הקשר בין הגזע לעלה: תנועת האדמה.

כל אלה מהווים קונסטרוקציות שמהן מתקבלת המערכת הקופרניקאית של סיבוב האדמה סביב השמש. את תנועת האדמה האמיתית קולטים כאשר מעמיקים באופן בו הגזע והעלים מחוברים האחד עם משנהו. עם הגזע והעלים אתם מניעים עצמכם עם האדמה לכיוון השמש, כך שהאדמה נראית כפי שהיא מתוארת במערכת הקופרניקאית. אך במציאות זוהי תנועה מסובכת בהרבה. כשאתם מכוונים את המבט מעלה אל המתרחש בפריחה – אשר סביבה נמצאים במעגל האבקנים והעלי – כשאתם משתתפים בחוויה זו, אתם חווים יחד עם המתרחש בפריחה את אותה תנועה של הירח המוליכה אותו סביב האדמה: אתם חווים איפוא את תנועת הירח, תנועה שנפרדה כבר מן האדמה. כל המערכת הפלנטרית הכוללת את האדמה, נחווית יחד עם הצמחים בשורשים; תנועת האדמה נחווית בגבעול ובעלים, ותנועת הירח – דהיינו, האלמנט שנפרד כבר והופרש – נחווית ביצירת הזרעים של הצמח.

אני אומר לכם זאת, ידידי היקרים, כדי שתלמדו לראות קודם כל את הדברים שלא מסתכלים עליהם כלל במדע הרגיל, משום שאינם נחשבים כידע בעל ערך. אך חייבים לדעת אותם, שאלמלא כן לא יודעים מאומה. ואני אומר זאת גם מסיבה נוספת. אינני מאמין שמישהו יזדעזע ממה שביכולתו ללמוד אודות הצמחים. הוא נשאר שווה נפש לידע זה; הוא קולט אותו מתוך אדישות. אין הוא עובר מאומה באמצעות ידע זה. אך כאשר במהלך קורס רפואי שני, אותו תוכלו לעבור, תלמדו להכיר את הצמחים – גם על המינרלים תלמדו בדרך שונה – ובו בזמן תלמדו להכיר את תנועת הפלנטות, את תנועת האדמה ותנועת הירח, לא תישארו אדישים לכך.

אכן, ידידי היקרים, אנו עומדים כיום בפני ההכרח להיכנס עם עבודת הידע שלנו לדברים הללו, והלב מרגיש שנתיבי הידע חייבים להתנהל באופן זה. אך מה שמוצע ללבבות הוא חומר לימוד; אין הוא מכיל דבר מן המציאות. הבריות מאמינות שהמציאות ניתנת לתפיסה בפיסות קטנות. מה עושה לאמיתו של דבר המדע כיום? הוא נראה לי תמיד כאילו מישהו נוסע לדרזדן, מסתכל על המדונה הסיסטינית, וחוקר טבע מופיע לפניו ואומר: נו באמת, המדונה הסיסטינית איננה בסופו של דבר אלא רושם חיצוני. והוא מתחיל להוציא את תמונת המדונה ממסגרתה ולפרק אותה לשברים קטנים יותר ויותר, ולבסוף מקבל ערימה של שברים הקטֵנים יותר ויותר, עד שמתקבלים אטומים. ואז יאמר: אם כן, כעת יש לך ידע אמיתי על המדונה הסיסטינית! אין זה נכון. אם רוצים לקבל הכרת-ידע אמיתית על המדונה הסיסטינית חייבים להציב את מה שמגישה לנו הרליגיה בתוך כוונותיה של הרליגיוזיות, ואז לפי מה שרוחו של רפאל הכניסה אל המדונה ועוד דברים נוספים. אנו חייבים לנסות להציב עצמנו בכוונותיהן של הישויות האלוהיות-רוחיות העומדות מאחורי הפיסי. זה חייב להיות מובא בקורס שני. רק כך יתאפשר להביא את בני האדם אל הוויות המציאות.

אם תקבלו את הדברים שאמרתי כעת כהמרָצָה, תבינו את שתי ההשתקעויות המדיטטיביות שהבאתי אמש, שיעוררו בכם את כוח הכרת-הידע הרפואית שלכם באופן שתיארתי אמש. מדיטציה זו יכולה להתנהל באופן זה שבתחילה פשוט תשקיעו עצמכם בתופעה החיצונית של האש, האש המחממת, ותבהירו לעצמכם מתוך רצינות פנימית: תופעה חיצונית זו של האש הינה מבחינה חיצונית מאיה, מראית-עין, אשליה. מאחורי האש טמון דבר-מה שונה לגמרי. מאחורי האש טמון רצון פעיל.

תוכלו לומר: כיצד יודע אני שמאחורי האש נעוץ רצון פעיל? תמיד היה זה כך, שבכיווני ההוראה האזוטרית ובמה שהגיע מתוך כיוונים אלה, אמורים היו לפנות אל התלמיד עצמו. אם פשוט תניחו למה שנאמר היום להיכנס אל הלך-הנפש שלכם, תפציע בכם באורח פנימי העובדה שבכל מקום בו מצויה אש נמצא רצון פעיל, בדיוק כפי שבראותכם את צורת פניו של אדם מפציעה בכם העובדה שכאן יש רוח ונפש. היכן שרק תמצאו אש, בהצתת הגפרורים הזעירה ביותר, נמצא לאמיתו של דבר רצון. בכל מקום בו נמצאת אש קיים מראש רצון פעיל.

כדי שתוכלו לחדור אל הסובסטנציות האחרות של הטבע, עליכם להביא זאת עד לידי כך שגפרור דולק לא יהיה בשבילכם רק תופעה חיצונית כפי שהיא מתוארת כיום, אלא שהוא יהיה בשבילכם רצון פעיל. אם תעצבו מחדש, כביכול, בדרך זו את הלך-הנפש שלכם, אם תעצבו אותו באמת ובתמים, תגלו שנפשכם לומדת לחוש אחרת לגמרי, לומדת להציב עצמה אחרת לגמרי ביחס לסביבה בה אתם נמצאים. אז תופיע לא רק חוויה שאליה מגיעים כאשר מתחווים בתוך המציאות. אתם תרגישו עצמכם עם הרצון הפעיל שלכם עצמכם מחוברים למה שמהווה האש. תתחוו בעולם מתוך האדם שבכם, ותוכלו לחוש את האש בצורה עדינה בהרבה מכפי שיכולתם לפני כן, משום שתופיע הקירבה שלה אל הרצון שלכם עצמכם. במקום בו מופיעה אש תרגישו קירבה זו. עליכם ללמוד: אני נמצא בתוך תוכה של אש זו, משום שהיא מהווה רצון פעיל; היא שייכת לי כפי ששייכת לי אצבעי. את האויר תחוו בישותכם רק כאשר תחוו אותו כאומץ. בכל מקום בו מופיעה בטבע רוח נושבת, היא תורגש בנפשכם כאומץ. מה שאתם רואים איפוא בטבע החיצוני כאויר הינו אומץ. האויר הוא אומץ. זאת עליכם לחוות בנפשכם.

המים הם התופעה החיצונית של התחושה. במקום בו מופיעה תחושה, פעיל בה באופן פנימי אותו דבר עצמו אשר בחוץ מופיע כמים. המים הם תחושה.

ובמקום בו מופיעה אדמה, האדמה המוצקה, מופיע אותו דבר עצמו כמו המחשבה. במחשבות מופיעים החיים.

אם אתם מסוגלים לתפוס מדיטטיבית ארבע מחשבות אלו, אם תוכלו ללמוד שאש היא רצון פעיל, אם תוכלו לקלוט את התופעה החיצונית של האש כהתגלות של רצון פעיל, אם תוכלו לעמוד מול האש באופן זה שתראו בה רצון פעיל בדיוק כפי שאתם רואים בצורה האנושית רוח ונפש, אם תוכלו לחוש שהצורה החיצונית של האש היא מאיה; ואם תוכלו להרגיש ברוח הנושבת, בעננים, שהם מהווים את התופעה המתגלית באומץ; אם תעמדו מול המים באופן זה שהם מהווים בכל מקום בעולם את הופעתה של תחושה; אם תוכלו לעמוד מול האדמה באופן זה שאתם רואים באדמה בכל מקום דבר הזהה למחשבותיכם – אזי תמצאו את הדרך להכיר גם בתוך עצמכם את הדרך שעליה אנו מדברים בשמונה ימים אלה: שהתהליך האורגני המופיע בכם כמבנים ארציים היוצאים מן הראש ומשתרעים כלפי מטה, תהליך אורגני זה מהווה מבנה ארצי מתמשך, חיבור של סובסטנציות של מבנים ארציים שיש לו כובד, והוא מהווה את ישותן של המחשבות.

אם נעבור לישותה של הנשימה, אם תרגישו כיצד בנשימה נמצאות תצורות האויר שבאדם בזרמי סירקולציה, תרגישו כל מה שמהווה באדם אקטיביות המובילה את האדם אל העולם החיצון, כדי לבטא עצמו בעולם החיצון. כל זאת תלמדו בתצורת האויר, בפעולה של תצורת האויר באדם. תוכלו לנסות ללמוד מתופעות שונות של הטבע מה מתרחש עם האויר באדם עצמו.

תוכלו לדעת כיצד כל הפועל באלמנט המימי, אורגניזם המים של האדם עם תנועתו הפנימית, הוא זה שבו חיה התחושה, אותה תחושה המתנהלת באורח צנטריפוגלי-צנטריפטלי. את תנועת האויר תכירו כשאתם מבצעים חצי תנועה מעגלית מלמעלה למטה. תכירו שהאלמנט החי בנוזל טמון באדם כתנועה צנטריפטלית וצנטריפוגלית, כשהוא מנסה בכל מקום לשמור על שיווי המשקל. מתוך התבוננות במה שעושה הטבע בחוץ, תלמדו את המעבר אל המתרחש עם אלמנטים אלה באדם. אולם תנאי היסוד הוא שלא נישאר בהתבוננות רגילה, משום שכל התבוננות רגילה הופכת אותנו עצמנו לאדמה, מרוקנת אותנו והופכת אותנו נוקשים, אנו מאבדים בה את התנועתיות.

מן הדברים שאמרתי היום כסקיצה תקבלו הרבה; דילגנו על מרכיבי ביניים רבים, אך אין ביכולתי לתת לכם את כל הפרטים. זה ייקח זמן רב מדי. אוכל להביא לכם רק המרצות. תוכלו להסיק מכך שכל האופן בו יש לנהל את הלימוד חייב להשתנות. דאגו שהדברים שאני מעורר כאן יוכלו להיות באמת פוריים בכם. לשם כך נחוץ שתשיבו אתם עצמכם על חלק גדול מהשאלות שהצבתם בלב כבד, ואשר אני קראתי בלב כבד, משום שהן מצביעות כה עמוק על מצוקות הזמן. השיבו עליהן בכך שתישארו בקשר מתמשך עם הגיתאנום. בזאת תוכלו לעבור הפריה מתמשכת של לימודי הרפואה שלכם, ואין זה משנה היכן תלמדו את לימודי הרפואה הללו. לשם כך נחוץ כמובן שתהיה לכם באמת ההרגשה שחייבים לשאוף וללמוד ברצינות. חייבים לעבוד בצורה רצינית. ועליכם לסגל לעצמכם את ההרגשה השניה, החייבת לבוא בזקיפות וביושר מתוככם עצמכם, שאליה עליכם להגיע מתוך החלטה או שלא מתוך החלטה: ההפריה של לימודי הרפואה חייבת לבוא בתקופה הקרובה מדורנאך. ובדורנאך תנוהל הפריית לימודי הרפואה בדרך בה עליה להיות כיום, כך שאנו חייבים לבחור את הדרך בה נלך ברפואה.

אז תעמוד מצד אחד שאלת הקארמה. שכן חייב להיות מובן מאליו לכל אדם השואף לרפא, שיהיה לו קשר אינטימי לקארמה בעולם. על כך עוד אדבר בהרצאות הבאות. אי אפשר לרפא נגד הקארמה. אפשר לרפא רק במובן של הקרמה. אולם הקארמה אינה כזו שניתן לומר באורח טריביאלי: אם מישהו חולה הוא אמור להישאר חולה, זו הקארמה שלו, ואם הוא מבריא סימן שהקארמה הביאה לו את הבראתו. אי אפשר לחשוב כך. השאלה כיצד בדיוק פועלת הקארמה בחיים האנושיים, דורשת העמקה יסודית קוסמית אמיתית. לדברים הללו ידאגו מדורנאך לאלה המבקשים זאת.

אמרתי כבר שבעתיד יינתנו האימפולסים ממקורות אזוטריים. נחוץ להתחשב בדברים המתקיימים פשוט כמציאות, ואשר בהם עסקנו בצורה אינטנסיבית בכנס חג המולד, עם ייסודה של החברה האנתרופוסופית הכללית. וזאת לגבי תחום הרפואה: במובן עמוק ביותר אין לי שום פחד, כפי שאמרתי אתמול, מכך שאחרים יחקו את התרופות שלנו, אם רק יבינו בעתיד שלימודי הרפואה האזוטריים אמורים להתנהל במובן עמוק עוד יותר בקשר עם דורנאך. לשם כך יהיה נחוץ שלימודי הרפואה יתנהלו בעתיד הלכה למעשה כמו הענפים אחרים של חיי הרוח בדורנאך. היה זה תמיד כך עם חיי החברה האנתרופוסופית, שכל האינדיבידואלים שביקשו להיות אזוטריקנים בחברה האנתרופוסופית לא שמו לב במידה המספקת לתנאי החיים האזוטריים, לתנאים הפנימיים של החיים האזוטריים. וכך יצא שרק בשני תחומים בתנועה האנתרופוסופית יכולנו להגיע במהלך השנה למה שנחוץ – בתחום של האנתרופוסופיה הכללית ובתחום האוריתמיה ואמנות הדיבור. אך הפעילות הפנימית העצמאית שנבנתה בתחומים אלה, חייבת להיבנות בעבור כל הסקציות שאמורות לקום כעת. ולשם כך אנו נדרשים להכפיף עצמנו לתנאים שייווצרו כאן. בין התנאים הללו מצוי גם זה, שכל הדברים הנמצאים בשדה הרפואה יטופלו בשיתוף עם ד”ר וגמן, שהכינה עצמה לרפואה בכל מהלכה של התנועה האנתרופוסופית ועומדת כעת בתוככי הזרם הרפואי, אותו תנהיג יחד אתי. כך איפוא רק מי שיעבוד מתוך אמון עם ד”ר וגמן, יוכל למצוא את דרכו מדורנאך. לכן יהיו חייבים להיעשות בזמן הקרוב הסידורים לכך שאלה הרוצים להישאר בקשר מתמשך עם הסקציה לחידוש הרפואה, יפנו בענייניהם לד”ר וגמן, בצורה שעוד נדבר עליה, באמון מלא ללא כל סייג. אנו נענה במכתב תקופתי מדי חודש לשאלות המתאימות בעבור אלה אשר בסיום קורס זה יתקבלו כתלמידים בידי הגיתאנום בדורנאך. כך יהיה זה בסקציה זו, כמו גם בסקציות האחרות. מכתב תקופתי זה יענה על שאלות שיציב היחיד, וכל אלה הנוטלים חלק בסקציה יקבלו את התשובה. אולם ללא אמון פנימי הדבר לא ילך. בכך ייווצר קשר ריאלי, וכל הצרכים הרפואיים האנושיים שלכם לעתיד הקרוב יסופקו. העניין יסודר בתחילה כך, עד שנתקדם לסידורים נוספים שייצרו קשר בדרך זו.

הטעות הגדולה שנעשתה עד עתה בחיים האזוטריים, היא זו שבחוסר צניעות מוגזם חשבו אנשים לקבל ממני את התרגילים האזוטריים שלהם. כולם חיפשו קשר אתי, אבל לא עם אחרים. בזאת נכשלה האזוטריקה עד עתה! רק מתוך בסיס אוקולטי פנימי מתאפשר שהיסוד שחי במקור האזוטריקה יונהג הלאה בידי האישים המתאימים לכך. הנהגה זו, קודם כל באמצעות האישים שנועדו לכך בידי גורלם, היא חלק מן האזוטריקה. דבר זה נדחה משום שהאנשים חסרי צניעות. אם לא ייכנס דבר זה, אזי גם בחברה האנתרופוסופית שזה-אך נוסדה לא נגיע רחוק. הדבר חייב להופיע.

זהו מה שציינתי קודם כל בסקיצה. עוד אפרט כיצד צריכה להיות האזוטריקה הממשיכה בפעולתה. רציתי רק להציב זאת בפניכם, ומחר להמשיך בעיון האזוטרי. לאחר מכן אענה באמת על חלק הארי של השאלות שנשאלו, ואשר נוגעות תמיד לשאלה: כיצד אמצא אימון היוצא מדורנאך? תוכלו למצוא אותו, אך עליכם לרחוש אמון; זוהי איננה אמונה סמכותית אלא בנייה תבונתית על בסיס פנימי. קילטו את התנאים שנוצרו בידי הגורל.

עד כאן להיום, ונמשיך מחר. לשאלות ספציפיות אכנס כבר ככל שהמענה עליהן יתקבל בדרך זו.

אש: רצון פעיל

אויר: אומץ

מים: תחושה

אדמה: מחשבה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *